Verkkouutiset

Mikä tekee meistä eurooppalaisia? Katso suomalaisten vastaukset

Tuoreen eurobarometrin mukaan suomalaiset kokevat, että keskeisin tekijä eurooppalaisen identiteetin muodostajana on yhteisvaluutta euro.

Suomalaisista 65 prosenttia katsoo, että eurooppalaisen identiteetin keskeisin rakennustekijä on euro. Kaikkien jäsenmaiden kansalaisista vain 42 prosenttia näkee euron olevan tärkein identiteetin osanen.

Toiseksi tärkein rakennuspalikka koostuu demokratian ja vapauden arvoista. Suomalaisista 40 prosenttia katsoo niiden olevan tärkeää eurooppalaisen identiteetin kannalta. Kolmas tekijä on yhteinen historia (27 prosenttia suomalaisista).

Yhdenmukainen sosiaaliturva eli esimerkiksi terveydenhuolto ja eläkkeet vahvistaisivat suomalaisten mielestä eniten tunnetta Euroopan kansalaisuudesta. Suomalaisista 42 prosenttia on tätä mieltä. EU:lla ei ole toimivaltaa sosiaaliturva-asioissa, vaan ne kuuluvat jäsenmaiden toimivallan piiriin. Kaikista jäsenmaiden kansalaisista 41 prosenttia oli suomalaisten kanssa samaa mieltä.

Puolet eurobarometriin vastanneista suomalaisista katsoi, että EU-jäsenyys on Suomen kannalta hyvä asia. Unioniin kuuluminen oli ”ei hyvä eikä huono asia” 29 prosentin ja ”huono” 17 prosentin mielestä. 54 prosenttia suomalaisista katsoo, että maamme on hyötynyt EU-jäsenyydestä.

Eurobarometriin vastasi kesäkuussa lähes 28 000 eurooppalaista. Suomalaisia vastaajia oli 1021.

Uusimmat
MAINOS