Verkkouutiset

Kesätyöntekijä Hietaniemen hautausmaalla Helsingissä heinäkuussa 2022. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Menossa kesätöihin? – tarkista nämä asiat

Muista perehtyä omiin ja työnantajasi oikeuksiin ja velvollisuuksiin, niin työt sujuvat mahdollisimman mukavasti.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

YTK Työelämä on laatinut ohjeet kesätöihin menijöille.

1. Tee aina kirjallinen työsopimus

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Työsuhteesta ja sen ehdoista kannattaa aina sopia kirjallisesti. Suullisesti sovittuja asioita on jälkikäteen vaikea todistaa, jos sinulla olisi jossakin vaiheessa eriävä käsitys työnantajasi kanssa siitä, mitä olette sopineet. Kirjallisesti tehdystä sopimuksesta on helppo tarkistaa, mitä on sovittu.

2. Sovi ainakin näistä työsopimuksessa

Milloin työsuhde alkaa ja päättyy? Onko työsuhde toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen?

Minkälaisia tehtäviä sinulla on?

Mikä on työaika?

Missä työ suoritetaan ja onko mahdollista tehdä etätyötä?

Millä perustein palkka määräytyy, kuinka paljon palkkaa maksetaan ja milloin on palkanmaksupäivä?

Mitä työehtosopimusta työsuhteessa sovelletaan?

Jos lisäksi sovit esimerkiksi tulospalkkiosta tai oikeudesta pitää vapaata kesällä, kannattaa nämäkin kirjata työsopimukseen.

Vaikka varsinaista kirjallista työsopimusta ei tehtäisikään, pitää työnantajan antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, kun työaika on yli 12 tuntia neljänä peräkkäisenä viikkona.

3. Sinulla on oikeus perehdytykseen

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja perehdyttää työntekijänsä työhön, työpaikan työolosuhteisiin, menetelmiin, työvälineisiin ja turvallisiin työtapoihin. Perehdytyksestä tulee huolehtia myös kesätyössä ja kesätöitä lyhyemmissäkin työrupeamissa.

Perehdytys auttaa sinua hoitamaan työsi mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti. Jos koet, että perehdytyksesi on jäänyt puutteelliseksi, kannattaa asia ehdottomasti ottaa esihenkilön kanssa puheeksi ja pyytää lisäperehdytystä. Tarvittaessa voit keskustella tilanteesta myös työpaikan työsuojeluvaltuutetun kanssa.

4. Tarkista palkkalaskelmat huolellisesti

Työnantajan pitää antaa työntekijälle palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Palkkalaskelmasta tulee käydä ilmi ainakin:

– Maksetun palkan määräytymisperusteet ja palkan suuruus.

– Tehdyt työtunnit ja tuntipalkan määrä, jos työntekijällä on tuntipalkka.

– Mahdolliset lisät kuten sunnuntaikorvaukset tai iltalisät.

– Ennakonpidätyksen määrä sekä muut palkasta tehtävät vähennykset.

Palkkalaskelma kannattaa tarkistaa huolellisesti heti, kun saat sen. Jos huomaat virheitä maksetussa palkassa, ota asia puheeksi työnantajasi kanssa heti. Näin virheet ja epäselvyydet on helpompi korjata kuin jos niihin palaa pidemmän ajan kuluttua.

5. Kesätyössäkin kertyy yleensä lomapäiviä

Lähtökohtaisesti työntekijälle kertyy työsuhteen aikana vuosilomaa. Useinkaan kesätyössä ei kuitenkaan pidetä vuosilomia työsuhteen aikana, vaan kertyneet lomat maksetaan työsuhteen päättyessä lomakorvauksena. Muista tarkistaa viimeisimmästä palkkalaskelmastasi, että lomakorvaus on maksettu.

Huomioi myös, että joillain aloilla lomakorvaus saatetaan maksaa jokaisen palkan yhteydessä. Tällöin maksetun lomakorvauksen pitää näkyä jokaisessa palkkalaskelmassa.

6. Pyydä työtodistus

Kun työsuhde on päättynyt, on työntekijällä pyynnöstään oikeus saada kirjallinen työtodistus. Sitä kannattaa aina pyytää, koska siitä on varmasti hyötyä, kun jatkossa haet muita töitä.

Niin kutsuttu suppea työtodistus kertoo vain työsuhteen keston ja työtehtävän. Laajasta työtodistuksesta käy lisäksi ilmi työsuhteen päättymisen syy ja työnantajan arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työnantaja ei saa antaa työntekijälle laajaa työtodistusta, ellei työntekijä sitä nimenomaisesti pyydä.

Työtodistukseen kirjattavien arvioiden on oltava totuudenmukaisia. Huomaathan kuitenkin, että sinulla ei ole oikeutta saada sisällöltään toisenlaista työtodistusta, vaikka työnantajan tekemä arvio ei olisi sinulle mieluisa.

7. Kysy suosittelijaa jatkoa varten

Mikäli työsuhteesi on sujunut hyvin, voit työtodistuksen lisäksi kysyä esihenkilöltäsi, voisiko hän toimia suosittelijanasi jatkossa. Suosittelijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka voit ilmoittaa mahdolliselle uudelle työnantajalle.

Rekrytointivaiheessa hän voi suostumuksellasi soittaa suosittelijallesi ja kysyä, minkälainen työntekijä olet. Suosittelija voi kertoa osaamisestasi, vahvuuksistasi ja hoitamistasi tehtävistä.

Voi myös liittyä työttömyyskassaan

Työttömyyskassan jäsenyyttä kannattaa miettiä heti ensimmäisten kesä- tai osa-aikatöiden alkaessa. Jos jäät myöhemmin työttömäksi tai tulet lomautetuksi, voit työttömyyskassan jäsenenä hakea ansiosidonnaista päivärahaa.

Ansiopäivärahan määrä riippuu palkasta, jota sait ennen työttömyyttä tai lomautusta. Keskimäärin se on noin kaksi kertaa suurempi Kelan maksamaan tukeen verrattuna.

Työttömyyskassaan ei voi liittyä työttömänä ja siksi on tärkeää ennakoida ja liittyä jäseneksi, kun olet palkkatöissä.

Yksi ansiopäivärahan saamisen ehdoista on työssäoloehto. Sinun on siis pitänyt olla töissä ennen työttömyyttä. Myös kesä- ja osa-aikatyöt kerryttävät työssäoloehtoa, joten siksi kassajäsenyys on jo monelle nuorellekin kannattavaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Viikon suosituimmat videot
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)