Verkkouutiset

Utin jääkärirykmentti esitteli toiminnallista suorituskykyään Kouvolassa 10. kesäkuuta. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Puolustuskyvyn vahvistaminen saa lisää voimavaroja

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus ensi vuodelle on 5,9 miljardia euroa.

Tämä on 775 miljoonaa euroa eli 15 prosenttia kuluvan vuoden talousarviota enemmän.

Lisäys aiheutuu toimintaympäristön muutoksista johtuvista tasokorotuksista Puolustusvoimien toimintamenoihin, puolustusmateriaalihankintoihin sekä maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Lisäksi valtiovarainministeriö on sisällyttänyt talousarvioehdotukseen 272 miljoonaa euroa varautumista hävittäjähankinnan mahdollisiin valuuttakurssitappioihin. Tämä kasvattaa puolustusbudjetin yhteismäärän 6,1 miljardiin euroon.

Talousarvioehdotus ei sisällä tulevasta Nato-jäsenyydestä aiheutuvia kustannuksia. Ne käsitellään budjettivalmistelussa myöhemmin.

Puolustusvoimien toimintamenomäärärahoja lisätään 179 miljoonalla eurolla. Lisäyksen taustalla ovat erityisesti toimintaympäristön muutoksesta johtuva tasokorotus, palkkausten tarkistukset sekä hinta- ja kustannustasotarkistukset.

Määrärahalisäyksellä vahvistetaan puolustuskykyä muun muassa lisäämällä Puolustusvoimien henkilöstömäärää lähivuosien aikana 500 henkilötyövuodella, nostamalla kertausharjoituksissa koulutettavien reserviläisten määrää noin 10 000 reserviläisellä sekä parantamalla materiaalin kunnossapidon tasoa.

Materiaalihankinnat ja kunnossapito keskiössä

Talousarvioehdotus sisältää puolustusmateriaalihankintoihin 1,6 miljardia euroa, joka on 765 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa.

Pääosa lisäyksestä kohdistuu puolustuskyvyn materiaaliseen vahvistamiseen toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Kustannustasotarkistusten ohella määrärahaan vaikuttavat myös aiempiin lisätalousarvioihin sisältyneet menoajoitusmuutokset.

Talousarvioehdotus sisältää kaksi uutta tilausvaltuutta. Puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetaan 559 miljoonan euron tilausvaltuutta, jonka menot ajoittuvat vuosille 2023-2032.

Valtuudella hankitaan muun muassa ilmatorjunnan korkeatorjuntakykyä sekä kehitetään Maavoimien tulenkäyttöä ja joukkojen liikkuvuutta.

Lisäksi Puolustusvoimille ehdotetaan 113 miljoonan euron tilausvaltuutta vuosien 2023-2028 varaosahankintoihin sekä järjestelmien huolto- ja ylläpitosopimuksiin.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS