Verkkouutiset

Kuntaliitto: Maahanmuuttajanuorille mahdollisuus saada sama lukiotason sivistys kuin muillekin

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haataisen mielestä lukiokoulutuksen saatavuus ja saavutettavuus on turvattava erilaisista taustoista tuleville nuorille.

– Maahanmuuttajanuorilla on oltava samat mahdollisuudet saada lukiotason sivistys kuin muilla nuorilla, Haatainen korosti lukioseminaarissa Helsingissä.

Haataisen mukaan kunnilla tulee lisäksi jatkossakin olla mahdollisuus lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämiseen sekä koulutuksen rakenteelliseen kehittämiseen.

Toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmää ja järjestäjäverkkoa ollaan hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätöksen mukaan uudistamassa. Haatainen korosti puheenvuorossaan, että tarvittavat lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyvät rakenneuudistukset on tehtävä alueiden nuorten koulutustarpeista lähtien.

Lukiokoulutuksen järjestäjillä on lain mukaan mahdollisuus järjestää maahanmuuttajien ja vieraskielisten nuorten ja aikuisten lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta. Lukiolain muutos tuli voimaan helmikuun alussa ja koulutusta voidaan antaa tämän vuoden elokuun alusta lähtien. Lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmäuudistuksessa tulee Haataisen mukaan turvata kuntien resurssit ja mahdollisuudet järjestää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta.

Haatainen korosti, että myöskään nuoren kotipaikkakunta ei saa olla koulutusta rajaava tekijä. Pitkät välimatkat eivät saa olla este harvaan asuttujen alueiden nuorten koulutukseen pääsyyn.

– Lukion on turvattava yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet kaikille lukion opiskelijoille. Myös erilaisille oppijoille, esimerkiksi erilaisista oppimisvaikeuksista kärsiville, näkö- ja kuulovammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville tulee taata mahdollisuudet lukiokoulutukseen, Haatainen sanoi.

Hänen mielestään opiskelijoille ei tarvitse tarjota kaikkea koulutusta omassa lukiossa. Etä- ja monimuoto-opetusta hyväksikäyttäen sekä videotallenteiden avulla voidaan yhdestä lukiosta antaa opetusta useamman lukion ja lukiotoimipisteen opiskelijoille.

Uusimmat
MAINOS