Verkkouutiset

Säästämisaste on kotitalouksien säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kotitalouksien säästämisaste toisella neljänneksellä lähes nollassa

Kulutusmenojen kasvuun vaikuttaa erityisesti voimakas inflaatio.

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien kausitasoitettu säästämisaste pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä, ja oli huhti-kesäkuussa 0,9 prosenttia. Säästö saadaan vähentämällä käytettävissä olevasta tulosta kulutusmenot. Säästö on positiivinen, mikäli kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on suurempi kuin kotitalouksien kulutusmenot.

Säästämisaste on kotitalouksien säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä sekä kotitalouksien käytettävissä oleva tulo että kulutusmenot kasvoivat hieman edelliseen neljännekseen verrattuna.

Kulutusmenojen kasvuun vaikuttaa erityisesti voimakas inflaatio, mutta kun myös käytettävissä oleva tulo kasvoi, niin säästämisaste pysyi suunnilleen samana kuin edellisellä neljänneksellä.

Kotitalouksien kausitasoitettu investointiaste pieneni hieman edellisestä vuosineljänneksestä ja oli 12,8 prosenttia. Investointiaste on kotitalouksien investointien suhde käytettävissä olevaan tuloon. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista. Kun kotitalouksien investoinnit pysyivät edellisen neljänneksen tasolla ja käytettävissä oleva tulo kasvoi, niin investointiaste pieneni, joskaan ei merkittävästi.

Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi reilulla kolmella miljardilla eurolla kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä. Käytettävissä olevan tulon tärkeimmät komponentit ovat tulopuolella saadut palkat, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä saadut sosiaalietuudet.

Menoeristä suurimpia ovat maksetut verot ja sosiaaliturvamaksut. Vuoden 2023 toisella neljänneksellä sekä saadut palkat että saadut omaisuustulot kasvoivat 1,7 miljardilla eurolla, yrittäjätulot pienenivät arviolta 0,5 miljardilla eurolla ja saadut sosiaalietuudet kasvoivat 0,7 miljardilla eurolla vuodentakaiseen verrattuna.

Menopuolella taas maksetut verot kasvoivat 0,1 miljardia euroa ja kotitalouksien itsensä maksamat sosiaaliturvamaksut kasvoivat 0,3 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta ,
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)