Verkkouutiset

Poliisin kuva esitutkinnan yhteydessä viime lokakuussa takavarikoidusta kassista, joka sisälsi huumausaineita. LEHTIKUVA/HANDOUT

Huumerikokset vähenivät – raiskauksissa lähes neljänneksen kasvu

Tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä laski viime vuonna 13,6 prosenttia.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli viime vuonna kaikkiaan 478[nbsp]600 rikoslakirikosta, mikä on 64[nbsp]900 tapausta (11,9 %) vähemmän kuin vuonna 2020.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2021 aikana 33[nbsp]800, mikä on 1,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Ravintoloissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 11,8 prosenttia ja yleisellä paikalla tapahtuneiden määrä kasvoi 4,4 prosenttia.

Yksityisasunnossa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä väheni 0,3 prosenttia, mutta muissa yksityisissä paikoissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi 5,2 prosenttia.

Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 1[nbsp]650, mikä on kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Henkirikoksia tuli ilmi 86, mikä on yhtä paljon kuin vuonna 2020. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 382, mikä on yksi vähemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1[nbsp]806 eli 356 tapausta (24,6 %) enemmän kuin vuonna 2020. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 2[nbsp]055, mikä on 16,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 109 ilmoitusta vuonna 2021. Vuonna 2020 tehtiin 68 ilmoitusta. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa.

Lisäksi ilmoitettiin 1[nbsp]415 muuta seksuaalirikosta. Näistä 726 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 171 tapausta (30,8 %) enemmän kuin vuonna 2020.

Omaisuusrikosten määrä väheni

Omaisuusrikoksia tuli viime vuonna tietoon yhteensä 221[nbsp]500, mikä on 35[nbsp]000 tapausta (13,6 %) vähemmän kuin edellisvuonna.

Petoksia tuli ilmi 35[nbsp]800, mikä on 5,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Petosten määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi noin 1[nbsp]900.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2021 aikana ilmi 6[nbsp]200, mikä on 1[nbsp]200 tapausta (15,9 %) vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 242.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1[nbsp]909 mikä on 4,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ryöstöistä törkeitä oli 443.

Varkausrikoksia tuli tietoon 126[nbsp]900, mikä on 12[nbsp]200 tapausta (8,8 %) vähemmän kuin vuonna 2020. Asuntomurtoja ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi 3[nbsp]900 mikä on 17,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 52[nbsp]000, mikä on 0,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Vuonna 2021 moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 5[nbsp]100, mikä on 17,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin vajaat 31[nbsp]500, mikä on 2[nbsp]000 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 281. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi vuoden aikana 50[nbsp]700.

Rattijuopumukset vähenivät

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2021 aikana tietoon kaikkiaan 17[nbsp]500, mikä on 13,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä.

Huumausainerikoksia kirjattiin noin 28[nbsp]000, mikä on 24,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 4,4 prosenttia. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia.

Viime vuoden aikana ilmoitettiin 3[nbsp]300 identiteettivarkautta, mikä on tuhat tapausta (23,3 %) vähemmän kuin vuonna 2020.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä tuli ilmi 89[nbsp]300, mikä on 9,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan. Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020, ja uudistuksen myötä eräistä liikennerikkomuksista seuraa sakkomääräyksen sijaan hallinnollinen seuraamus. Tästä syystä liikennerikkomusten määrä rikostilastoissa on vähentynyt huomattavasti.

Uusimmat
MAINOS