Verkkouutiset

Valtiokonttori Helsingin Hakaniemessä. (Kuva: Valtiokonttori)

Hallitus otti viime vuonna velkaa yli 11 miljardia euroa

Valtiokonttorin mukaan valtionvelka nousi 142,7 miljardiin euroon.

Valtiokonttori on toimittanut valtiovarainministeriöön ehdotuksensa valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2022. Tilinpäätös kattaa valtion talousarviotalouden.

Valtion talousarvion toteutumalaskelman mukaan varainhoitovuoden 2022 alijäämä oli 4,690 miljardia euroa. Talousarviotuloja kertyi 71,571 miljardia euroa, mikä sisälsi 11,314 miljardin euron nettolainaoton. Talousarviomenoja kertyi 76,261 miljardia euroa.

Valtion tuotto- ja kululaskelman mukaan kulujäämä viime vuodelta oli 4,8 miljardia euroa, kun vuonna 2021 se oli 6,3 miljardia euroa. Tuotot nousivat 8,3 prosenttia ja kulut 4,8 prosenttia vuodesta 2021. Tuottojen kasvu johtui pääosin verotuottojen lisääntymisestä.

Euromääräisesti eniten kasvoivat yhteisövero, 1,9 miljardia euroa, ansio- ja pääomatulovero, noin 1,4 miljardia euroa, ja arvonlisävero, noin 1,2 miljardia euroa.

Kuluissa siirtotalouden kulujen osuus oli 79 prosenttia, yhteensä 50,1 miljardia euroa, mikä oli noin 1,8 miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2021. Siirtotalous sisältää tuotot ja kulut, joihin ei liity välitöntä vastiketta.

Siirtotalouden kulujen suurimmat erät olivat siirtotalouden kulut paikallishallinnolle, noin 15,4 miljardia euroa, ja sosiaaliturvarahastoille, noin 14,3 miljardia euroa. Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle kasvoivat noin 1,0 miljardia euroa, mistä suurin osa johtuu kuntien valtionosuuksien kasvusta.

Yrityksille maksettavat tuet vähenivät noin 0,7 miljardia euroa vuodesta 2021.

Valtio maksoi hyvinvointialueiden tämän vuoden rahoituksen tammikuun maksuerästä puolet eli 1,86 miljardia euroa hyvinvointialueille vuoden 2022 joulukuussa. Summa on kirjattu valtiolla vuoden 2022 kuluksi.

Valtion tase kasvoi 11 prosenttia

Valtion taseen loppusumma oli 68,4 miljardia euroa, mikä oli noin 11 prosenttia suurempi kuin vuonna 2021. Suurimmat muutokset taseessa olivat valtionvelan ja muiden euromääräisten sijoitusten määrän muutokset.

Taseen mukainen valtionvelka lisääntyi 11,5 miljardilla eurolla 142,7 miljardiin euroon. Taseen mukaisella valtionvelalla tarkoitetaan pitkäaikaista vierasta pääomaa ja lyhytaikaisen vieraan pääoman seuraavana tilikautena maksettavia lyhennyksiä sekä lyhytaikaisia euromääräisiä lainoja.

Muiden euromääräisten sijoitusten määrä kasvoi 5,9 miljardia euroa. Sijoituksia on jouduttu lisäämään rahoitusmarkkinoiden kiristymisen vuoksi vaadittavien lyhytaikaisten vakuuksien määrän kasvun takia.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS