Verkkouutiset

Hallitus antoi asetuksen työvelvoitteesta: 18-67-vuotiaat töihin

Terveydenhuollon henkilökunnan työvelvollisuus voimaan koko maahan.

Valtioneuvosto antoi keskiviikkona asetuksen, jonka mukaan terveydenhuollon henkilökunnan valmiuslaissa tarkoitettua velvollisuutta tehdä työtä voidaan soveltaa koko maassa.

Jos eduskunta hyväksyy asetuksen, töihin voidaan kutsua sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon alalla toimivia henkilöitä, jotka ovat saaneet alan koulutusta ja jotka ovat täyttäneet 18 mutta eivät 68 vuotta.

Asetus tulee voimaan , ja se on voimassa 13. huhtikuuta saakka. TE-toimistot toimivat työvelvoitteen toimeenpanossa toimivaltaisina viranomaisina.

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valtioneuvosto antoi 17.3. kaksi valmiuslain mukaista käyttöönottoasetusta eduskunnalle.

Eduskunta päätti 18.3., että valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 pykälissä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annettu valtioneuvosto asetus saa jäädä voimaan lukuun ottamatta työntekijän työvelvollisuutta koskevaa sääntelyä. Työvelvoitetta koskeva asetus ei mennyt viime viikolla läpi perustuslakivaliokunnassa.

Uusimmat
MAINOS