Verkkouutiset

Kehykseen sisältynyt yhdeksän miljoonan euron määrärahalisäys kattaa vain osan poliisin rahoitustarpeesta. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Esitetty määräraha ei riitä poliisin toiminnan tason ylläpitämiseen

Sisäministeriö esittää lisärahoitusta pelastajien koulutukseen ja poliisitoiminnan vakauttamiseen.

Ministeriön mukaan poliisi on tilanteessa, jossa vuoden 2023 budjettikehyksessä esitetty määräraha ei riitä toiminnan nykytason ylläpitämiseen ensi vuonna, vaikka poliisi on jo käynnistänyt työn taloutensa vakauttamiseksi.

– Kehykseen sisältynyt yhdeksän miljoonan euron määrärahalisäys kattaa vain osan rahoitustarpeesta. Ilman merkittävää määrärahalisäystä vuoden 2023 talousarviossa poliisi ei pysty ylläpitämään nykyistä hallitusohjelman mukaista 7 500 poliisin tavoitetasoa.

Sisäministeriö muistuttaa, että henkilöstömenojen osuus poliisin menoista on noin 70 prosenttia, joten säästötoimet kohdistuisivat väistämättä poliisien määrään. Poliisin toiminnan tason säilyttämiseksi ministeriö esittää kehyksen ylittävää 42 miljoonan euron lisäystä. Tällä turvattaisiin henkilöstön lisäksi välttämättömät panostukset poliisin ICT-järjestelmiin ja toimitiloihin.

Voimaan tulleiden ja tulevien lainsäädäntövelvoitteiden täytäntöönpanoon esitetään 15 miljoonan euron ja poliisin materiaaliseen varautumiseen 4,4 miljoonan euron lisäystä.

Pelastajia koulutettava merkittävästi lisää

Vuoteen 2030 mennessä arvioidaan tarvittavan tuhat pelastajaa enemmän nykyiseen koulutusmäärään verrattuna, jotta turvallisuuden kannalta välttämättömät pelastuspalvelut voidaan taata jatkossakin. Tämä tarkoittaa pelastajakoulutuksen kaksinkertaistamista vuodesta 2024 lähtien vuoteen 2030.

Koulutuspaikkojen lisääminen edellyttää henkilöstövoimavaroja suunnitteluun ja opetusjärjestelyihin. Tätä varten Pelastusopistolle esitetään lisämäärärahaa 0,6 miljoonaa euroa.

Pelastustoimeen esitetään noin 3,2 miljoonan euron lisärahaa myös uusien hyvinvointialueiden pelastustoimien ohjaukseen sekä valtakunnallisen johtamisen ja johtokeskustoiminnan vahvistamiseen.

Pelastustoimen digitalisoinnin sekä kyberturvallisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen esitetään noin kahta miljoonaa euroa.

Uusimmat
› Uutissyöte aiheesta
MAINOS