Verotuksen automaattinen tietojenvaihto laajenee EU:n ulkopuolelle

Hallitus eduskunnalle antama verotusmenettelylain muutosesityksen, joka mahdollistaa verotusta koskevan automaattisen tilitietojenvaihdon laajenemisen myös EU:n ulkopuolelle.

  • LKS 20151123 // LKS 20150703 // LKS 20141128 Verohallinnon infossa kerrottiin 1.joulukuuta avattavasta verovelkarekisteristä ja sen toimintaperiaatteista Helsingissä perjantaina 28. marraskuuta 2014. LEHTIKUVA Vesa Moilanen

    Jatkossa ulkomaisia tuloja on entistä vaikeampi pitää verotuksen ulkopuolella.

    ()

Näin ollen jatkossa ulkomaisia tuloja on entistä vaikeampi pitää verotuksen ulkopuolella, kun Suomi saa laajasti tietoja ulkomaisissa pankeissa sekä rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa olevista suomalaisten tuloista ja varoista.

Suomalaiset finanssilaitokset ovat velvollisia tunnistamaan kaikki asiakkaansa ja selvittämään niiden verotuksellisen asuinvaltion. Tiedot asiakkaiden asuinvaltiosta sekä tilitiedot lähetetään Verohallinnolle sen määräämällä tavalla. Verohallinto toimittaa tiedot edelleen asiakkaan asuinvaltion verohallinnolle.

Suomi puolestaan saa muilta sopimuksen osapuolilta vuosittain automaattisena tietojenvaihtona Suomessa asuvien tilinhaltijoiden vastaavat tiedot.

Suomen lokakuussa 2014 allekirjoittamassa sopimuksessa on mukana lähes 80 valtiota ja oikeusaluetta. Ne kaikki soveltavat samaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n hyväksymää FATCA:aan perustuvaa yhteistä raportointistandardia.

Automaattinen tietojenvaihto alkaa vuonna 2017 ja koskee ensi kerran tilitietoja vuodelta 2016.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.