Näin hallitus linjasi paikallisesta sopimisesta

Paikallinen sopiminen aiotaan toteuttaa pääsääntöisesti työ- ja virkaehtosopimuksiin kirjaamalla.

  • LKS 20160201 LKS 20160121 Elinkeinoministeri Olli Rehn kertoi työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän ehdotuksesta uudesta maakaasumarkkinalainsäädännöstä Helsingissä torstaina 21. tammikuuta 2016. Ministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksen maakaasumarkkinalain uudistamista sekä maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaamista kilpailulle ja se luovutettiin ministeri Rehnille samaisessa tilaisuudessa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

    Olli Rehn.

    ()

Elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk.) tiedotteen mukaan paikallista sopimista kehitetään työehtosopimusten kautta ja sitä täydennetään lainsäädännöllä.

"Tavoitteena on yhdistelmä lainsäädäntöä ja työehtosopimuksissa soveltamista", tiedotteessa todetaan.

Hallituksen linjaus pitää sisällään viisi tavoitetta, jotka asetetaan neuvotteluille paikallisesta sopimisesta.

1. Järjestäytymättömät työnantajat on saatettava samalle viivalle kuin järjestäytyneet koskien sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

2. Paikallisesti on pystyttävä sopimaan työajoista sekä palkoista, palkanlisistä ja muista korvauksista.

3. Selviytymislauseke on määriteltävä sellaisia tilanteita varten, jolloin yritys kohtaa erityisen vaikeita haasteita.

4. Henkilöstön edustus ja tiedonsaanti on turvattava yrityksen hallinnossa.

5. Lopullinen päätösvalta paikallisesta sopimisesta tulee olla työpaikoilla.

Ministerit Rehn, Jari Lindström (ps.) ja Petteri Orpo (kok.) kertoivat hallituksen linjauksista työmarkkinajärjestöille keskiviikkona. Paikallisen sopimisen toteuttaminen työehtosopimusten kautta oli SAK:n ehto yhteiskuntasopimukseen osallistumiselle.

Hallitus arvioi työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen kautta syntyvien ratkaisujen kattavuutta toukokuun lopussa yhdessä keskusjärjestöjen kanssa ja arvioi sen jälkeen, minkälaista lainsäädäntöä tarvitaan yhteisten ja toimivien pelisääntöjen varmistamiseksi paikallisen sopimisen ja henkilöstön edustuksen toteutumiselle. Tähän liittyen ylijohtaja Pekka Timosen johtaman kolmikantaisen työryhmän toimikautta jatketaan kesäkuulle asti.

Hallituksen linjaus tarkoittaa, että hallitus luopuu paikallisen sopimisen edistämisestä erillisellä lailla, jossa määriteltäisiin paikallisen sopimisen vähimmäisala. Alkuperäisenä tavoitteena hallituksella oli, että paikallista sopimista päästäisiin toteuttamaan joka tapauksessa tietyiltä osin yritystasolla, vaikka sitä ei olisi työehtosopimuksissa määritelty. Uuden linjauksen mukaan paikallinen sopiminen edellyttää työehtosopimuksen kirjauksen.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.