Poliisi allekirjoitti yhteisymmärrysasiakirjan Venäjän viranomaisten kanssa

Poliisi on sopinut yhteistyön syventämisestä Venäjän viranomaisten kanssa rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa.

  • LKS 20160129 - Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen puhuu viime vuoden rikostilastoja koskevassa poliisin tiedotustilaisuudessa Helsingissä 29. tammikuuta 2016. LEHTIKUVA Heikki Saukkomaa

    Seppo Kolehmainen.

    ()

”Rajat ylittävä rikollisuus ei tunne rajoja eikä poliittisia suhdanteita, joten operatiivista yhteistyötä Venäjän kanssa tulee edistää käytännön toimijoiden tasolla”, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toteaa poliisin tiedotteessa.

Kolehmainen vieraili ensi kertaa Venäjällä poliisiylijohtajana.

Kolehmainen tapasi vierailunsa aikana Venäjän huumehallintoviraston johtajan Viktor Ivanonin.

Huumehallintoviraston tehtäviin kuuluvat erityisesti kansainvälisen laittoman huumausainerikollisuuden torjunta ja tutkinta sekä yhteistyö.

Käydyissä keskusteluissa todettiin poliisin tiedotteen mukaan ”läheinen ja hyvä kahdenvälinen operatiivinen yhteistyö, jota halutaan syventää entisestään”.

Tapaamisessa allekirjoitettiin poliisin tiedotteen mukaan "yhteisymmärryspöytäkirja", joka käsittelee yhteistyötä koulutuksessa ja henkilökunnan kehittämisessä huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden valvonnan alalla.

Pöytäkirjalla lähennetään Suomen ja Venäjän koulutuslaitosten välistä yhteistyötä. Lisäksi tapaamisessa keskusteltiin yhä enemmän tietoverkkoja hyödyntävän huumausainerikollisuuden tuomista haasteista ja maahanmuuttovirtojen mahdollisista vaikutuksista myös huumausainerikollisuuteen.

Kolehmainen keskusteli maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä myös Venäjän turvallisuuspalvelun varajohtajan kenraali Sergej Smirnovin kanssa

”Lainvalvontaviranomaisten tulee yhdessä nähdä laittoman maahanmuuton koko kuva aina lähtömaista kohdemaihin saakka, jotta sen torjuntaan päästään tehokkaasti pureutumaan”, Seppo Kolehmainen sanoo.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.