Asumistukimenot kasvaneet huimasti – asumistukia saa 15 prosenttia väestöstä

Kelan asumistukimenot ovat jatkaneet kasvuaan seitsemättä vuotta peräkkäin. Viime vuoden aikana yleisen asumistuen menot kasvoivat peräti 24 prosenttia.

  • LKS 20141013 Lomakehylly Kansaneläkelaitoksen toimistossa Kampissa Helsingissä 13. maaliskuuta 2013. LEHTIKUVA Heikki Saukkomaa

    Hakemuslomakkeita Kansaneläkelaitoksen toimistossa.

    ()

Kela maksoi asumistukia viime vuonna yhteensä 1 732 miljoonaa euroa, mikä on 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yleisen asumistuen menot kasvoivat 24 prosenttia vuodesta 2014, ja ne olivat 918 miljoonaa euroa.

Myös eläkkeensaajan asumistuen menot lisääntyivät. Opintotuen asumislisän menot pysyivät lähes samansuuruisina edellisvuoteen verrattuna.

Yleisen asumistuen menoja kasvattivat pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen sekä viime vuoden alussa voimaan tullut lainmuutos, joka nosti tuen määrää monilla tuensaajilla. Muutos myös mahdollisti sen, että tukea voi saada etenkin lapsiperheissä aiempaa suuremmilla tuloilla.

Lisäksi viime syyskuussa yleisessä asumistuessa otettiin käyttöön 300 euron ansiotulovähennys, joka lisäsi palkkatuloja saavien ruokakuntien asumistukea.

Yleisen asumistuen saajaruokakuntia oli vuoden 2015 lopussa 246 400, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Eläkkeensaajan asumistukea sai 197 900 henkilöä ja opintotuen asumislisää 151 700 opiskelijaa. Kelan maksamien asumistukien piirissä oli vuoden lopussa 820 000 henkilöä, mikä on 15 prosenttia väestöstä.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.