Kittilän kunnan vaakuna kunnantalon seinässä. LEHTIKUVA / OTTO PONTO

Yle: Keskustalaiset varavaltuutetut uhkaavat loppua Kittilässä

Lakiasiantuntijoiden mukaan vakavista rikoksista syytteen saaneet luottamusmiehet on pidätettävä toimistaan.

Kittilän kunnan 21 kunnanvaltuuston jäsentä, yhtä varajäsentä sekä 14 kunnanhallituksen jäsentä ja varajäsentä vastaan on nostettu syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kunnanhallitukseen ja kunnanvaltuustoon sekä lautakuntiin syntyy iso aukko, jos valtuusto pidättää luottamushenkilöt toimistaan tai he vetäytyvät itse, kertoo Yle.

Tämän seurauksena keskustalaiset varavaltuutetut saattavat loppua kesken. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Eino Holck (kesk.) on jo kertonut jäävänsä pois luottamustehtävistään rikosoikeudenkäynnin ajaksi.

Suomen Kuvalehden haastattelemien lakiasiantuntijoiden mukaan pidättämiskynnyksen raja on ylitetty jo selvästi, joten kunnanvaltuustolla ei ole asian suhteen tulkinnanvaraa.

Uuden kuntalain mukaan hallituksen tai lautakunnan puheenjohtajisto pitää valita kokonaan uudelleen, jos yksikin puheenjohtajista eroaa. Yhdenkin jäsenen ero johtaa automaattisesti koko toimielimen uudelleenvalintaan.

Valtuutettujen ja varavaltuutettujen joukko valittaisiin silloin viime vaalien perusteella niiden ehdokkaiden joukosta, jotka eivät ole syytteessä. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaliliiton tai listan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Siten yhdenkin valtuutetun ryhmä saa kaksi varavaltuutettua.

Sellaiset valtuusto- ja varapaikat jäävät täyttämättä, joihin ei riitä ehdokkaita. Vain kolme Kittilän valtuustoryhmää tulisi säilymään täysin nykyisellään. Kokoomuksen, Oikeudenmukainen Kittilä -yhteislistan ja vihreiden ehdokkaina ei ollut yhtään rikoksesta epäiltyä henkilöä. Lisäksi keskustan ja KD:n vaaliliiton kristillisdemokraattinen valtuutettu jatkaisi myös uudistetussakin valtuustossa.

Yhdeksästä valtuutetusta saisi jatkaa vain kaksi: Pekka Rajala ja Yrjötapio Kivisaari. Keskustan kanssa vaaliliitossa ollut kristillisdemokraatit saisi pitää ainoan valtuutettunsa. Tässä tilanteessa keskustalla ei riittäisi enää varajäseniä kaikille valtuutetuille. Yhdeksän varavaltuutetun sijaan keskustalla olisi yhteensä vain kolme varajäsentä Kittilän kunnanvaltuustossa. Vain kolme ääntä saanut vaaliliiton viimeiseksi jäänyt ehdokas pääsisi hänkin varavaltuutetuksi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt