Yhä useampi upseeri kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä

Upseeriliiton jäsenistöstä 61 prosenttia kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi.

Upseereista 61 prosenttia kannattaa Suomen liittymistä Naton jäseneksi, kertoo Upseeriliiton jäsenkysely. Kannatus on noussut 10 prosenttiyksikköä vuoden 2013 jäsenkyselyyn verrattuna. Viime kerralla evp-upseerit olivat aktiiviupseereita enemmän Naton kannalla, mutta nyt nimenomaan aktiiviupseerien Nato-kannatus on hypännyt 49 prosentista 64 prosenttiin.

Sotilasarvotarkastelussa everstit ja kenraalit ovat eniten Nato-jäsenyyden puolesta ja kadetit kaikkein vähiten. Puolustushaaroittain laskettuna meriupseerit ovat edelleen eniten jäsenyyden kannalla, mutta suurin muutos on tapahtunut maavoimissa, jossa kannatus on noussut 11 prosenttiyksikköä 61 prosenttiin. Rajaupseerienkin enemmistö on Naton kannalla, mutta selkeästi vähemmän kuin Puolustusvoimien upseerit.

Poliittisen johdon toiminnan arviot ovat palanneet normaaleihin lukuihin vuoden 2013 romahduksen jälkeen. Viime kerran heikkoihin tuloksiin vaikuttivat puolustusmäärärahojen leikkaus ja puolustusvoimauudistus irtisanomisineen. Edelleen puolet upseereista arvioi, että johto on epäonnistunut maanpuolustuksen kannalta.

Tulosten paranemiseen vaikuttanee tulossa olevat ilma- ja merivoimien suurhankinnat ja muutenkin jo tehdyt tai suunnitellut parannukset esimerkiksi valmiuteen ja tiedusteluun. Taustalla kuitenkin vaikuttaa Upseeriliiton mukaan arvio siitä, että Suomi ei ole upseerien mielestä reagoinut riittävän vahvasti Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan.

Upseerien enemmistö arvioi yhä, että nykyiset puolustusmäärärahat eivät riitä itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen. Vain 15 prosenttia on täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että määrärahat ovat riittävät tavoitteen saavuttamiseksi.

Upseerien enemmistö ei hyväksy, että sotilaallisen avunannon tehtäviin ulkomaille voitaisiin määrätä tuosta vain. Tämän hyväksyy täysin tai lähes vain 30 prosenttia, kun 56 prosenttia vastustaa. Monella vastaajalla on kokemusta kriisinhallintatehtävistä, joissa on havaittu vapaaehtoisuuden toimivan hienosti.

Selkeä enemmistö ei halua upseerien osallistuvan puoluepoliittiseen toimintaan. Osuus on pysynyt lähes vakiona jo 15 vuotta.

Sananvapauttaan upseerit kuitenkin arvostavat. Vaikka puoluepoliittiseen toimintaan ei haluta osallistua, halutaan säilyttää oikeus kertoa mielipide poliitikoista ja poliittisista päätöksistä. Tämä oikeus on taattu perustuslaissa myös upseereille.

Taloustutkimus Oy toteutti Upseeriliiton jäsenkyselyn tammikuussa 2017.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt