Uuden lain mukaan esimerkiksi kuluttajajärjestö voisi nostaa kanteen kuluttajaryhmän puolesta. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Vahva työkalu tulee lakiin kuluttajien eduksi

EU-maissa otetaan käyttöön yhdenmukaistettu edustajakannemalli.

Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina kuluttajien ryhmäkannetta koskevan lain.

Uusien sääntöjen myötä kaikissa EU-maissa otetaan käyttöön yhdenmukaistettu edustajakannemalli joukkovahinkoja varten. Lisäksi säännöt sisältävät erityisiä ehtoja perusteettomien oikeudenkäyntien välttämiseksi.

Eurooppalaisessa ryhmäkannemallissa kuluttajaryhmiä voivat edustaa ja kanteita voivat nostaa asianajotoimistojen sijaan vain oikeutetut yksiköt, kuten kuluttajajärjestöt.

– Kyseinen lainsäädäntö on vahva työkalu kuluttajan edun varmistamiseksi. Sen käytön tulee aina perustua tarkkaan harkintaan ja korostuneeseen vastuullisuuteen, muistuttaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell tiedotteessaan.

Käytännössä esimerkiksi kuluttajajärjestö voisi tietyin edellytyksin nostaa kanteen kuluttajaryhmän puolesta, jotta yksittäiset kuluttajat eivät joudu kukin toimimaan yksin omassa asiassaan.

Kanne voitaisiin Beurling-Pomoellin mukaan nostaa kuluttajan puolesta ja vaatia hyvitystä muun muassa laajoja kuluttajaryhmiä koskevan harhaanjohtavan markkinoinnin takia tai virheellisten tuotteiden ja palvelujen vuoksi.

– Esimerkiksi harhaanjohtavissa mainoskampanjoissa, kuten Volkswagenin ”dieselgatessa” muutamia vuosia sitten oltaisiin voitu ajaa kuluttajan oikeuksien toteutumista. Toinen esimerkki, jossa mahdollisesti voitaisiin jatkossa käyttää edustajakannetta, on Vastaamon tapauksen kaltaiset tapahtumat, hän arvioi.

Seuraavaksi asia siirtyy EU:n jäsenvaltioiden kansalliseen täytäntöönpanoon.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt