Mies polttaa kannabissavuketta. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Uusi sivusto auttaa kannabiksen käytön lopettamisessa

Sivuston anonyymiys ja luottamuksellisuus ovat tärkeitä kriteerejä palvelun käyttämiselle.

Kannabis aiheuttaa haittoja erityisesti jatkuvassa ja runsaassa käytössä, mutta harva käyttäjä hakee apua tilanteeseen. Hiljattain avattu kannabis.eu-sivusto tarjoaa tukea anonyymisti netissä, selviää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tiedotteesta.

Kannabiksen käyttö Suomessa on viime vuosina lisääntynyt. Suurin osa käytöstä on harvakseltaan tapahtuvaa satunnais- tai kokeilukäyttöä, mutta pieni joukko käyttää kannabista säännöllisesti. Käytön jatkuessa ja käyttömäärien kasvaessa kannabiksen aiheuttamien haittojen todennäköisyys lisääntyy.

EHYT ry:n mukaan kannabiksen käyttöön liittyviä haittoja kokevat eivät useinkaan hakeudu avun piiriin, vaikka kaipaisivatkin tukea. Taustalla on pelko leimautumisesta ja mahdollisista rikosoikeudellisista seuraamuksista.

Ongelmana on myös, että kannabista käyttäville on tuskin lainkaan tarjolla heille tarkoitettuja päihdepalveluja.

EHYT ry:n ja YAD ry:n julkaisema uusi kannabis.eu-sivusto vastaa kannabista käyttävien tuen tarpeeseen. Kyseessä on oma-apusivusto, josta voi saada apua kannabiksen haittojen sekä käytön vähentämiseen ja/tai käytön lopettamiseen.

– Sivustolta löytyy erilaisia testejä ja työkaluja sekä kokemustarinoita. Tärkeimpänä välineenä on sähköinen päiväkirja, johon kirjaamalla omaa käyttöään käytön vähentäminen ja/tai lopettaminen helpottuu, sanoo Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeen projektipäällikkö Kim Kannussaari.

Päiväkirjan avulla voi seurata esimerkiksi käyttökertoja ja -määriä, fiilistä, rahanmenoa sekä asettaa itselleen tavoitteita käytön vähentämiseksi tai lopettamiseksi. Päiväkirjaa käytetään älypuhelimen tai tietokoneen selaimessa. Materiaalit ovat saatavilla sivustolla myös ruotsiksi.

– Oman käytön seuranta on tutkitusti tehokkaaksi havaittu keino päihteiden käytön vähentämiseen ja/tai lopettamiseen. Sitä on jo pitkään hyödynnetty esimerkiksi alkoholinkäytön mini-interventioissa, missä erilaisista juomapäiväkirjoista on kertynyt paljon kokemusta. Nyt tämä väline on haluttu tuoda kannabista käyttävien ulottuville, Kannussaari sanoo.

Suomessa kannabista käyttää vuodessa noin 200 000 ja kuukaudessa noin 60 000 henkilöä. Arviolta noin 6000-8000 suomalaisella käyttö on päivittäistä (THL:n päihdetutkimus). Yleisintä kannabiksen käyttö on 25-35-vuotiaiden nuorten aikuisten keskuudessa.

Oma-apusivustoa on ollut mukana luomassa nuoria kokemusasiantuntijoita, joilla on omakohtaista kokemusta kannabiksen käytöstä.

– Kokemusasiantuntijoista on ollut suuri apu palvelun rakentamisessa. Heille erityisesti sivuston anonyymiys ja ehdoton luottamuksellisuus ovat tärkeitä kriteerejä palvelun käyttämiselle, Kannussaari toteaa.

Käyttäjien toiveet on huomioitu. Kannabis.eu-sivusto on rakennettu täysin anonyymiksi palveluksi, eikä sinne kirjattuja tietoja luovuteta palvelun ulkopuolelle.