Suomalaisia ISAF:n rauhanturvaajia vartiossa Sholgaran kylässä Balkin maakunnassa Afganistanissa 2013. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

USU: Rauhanturvaaminen kiinnostaa yhä useampaa

Tänä vuonna rauhanturvaajaksi oli jo marraskuun loppuun mennessä hakenut 2173 reserviläistä.

Edellisen kerran hakijoiden määrä on Puolustusvoimien tilastojen mukaan noussut yli 2 000 vuonna 2009, kertoo Uutissuomalainen.

Puolustusvoimissa ja Rauhanturvaajaliitossa uskotaan, että syksyllä voimaan tullut 6,1 prosentin palkankorotus sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä on vaikuttanut hakuintoon.

Myös koronakriisillä on vaikutusta yleisen työllisyystilanteen heikentymisen myötä. Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja Mauri Koskela pitää Uutissuomalaisessa todennäköisenä, että lomautukset, irtisanomiset ja määräaikaisten töiden päättymiset ovat lisänneet kriisinhallintatehtäviin hakeutumista.

Porin prikaatin kapteeni Juha Rinta-Keturi puolestaan uskoo, että hakijamäärän kasvua voi selittää myös rekrytoinnin tehostaminen.

Kriisinhallintatehtävissä kuukausipalkka vaihtelee työn vaativuuden mukaan noin 2 300 eurosta 7 700 euroon. Lisäksi maksetaan verovapaata päivärahaa.

Tällä hetkellä meneillään olevissa yhdeksässä sotilaallisessa rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatiossa on noin 350 suomalaista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt