LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Ulkomaalaisen työvoiman saatavuusharkintaa vaaditaan poistettavaksi

Hallitukselta vaaditaan Suomen kilpailukykyä parantavia toimia.

Ensi vuoden talousarviossa on Henkilöstöpalveluyritysten Liiton mielestä painotettava kohtaanto-ongelmien ja nuorisotyöttömyyden ratkaisemista ja työllisyyspalveluja tehostamista.

– Suomen kilpailukyvystä on pidettävä huolta olosuhteissa, joissa kansainvälisen talouden muutokset sekä uudet työhön liittyvät innovaatiot muovaavat alati toimintakenttää, HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara muistuttaa tiedotteessa.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton ratkaisu kohtaanto-ongelmiin on ulkomaalaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistaminen sekä kansainvälisten osaajien lupahakemusten käsittelyaikojen jouduttaminen lisäresursseilla.

– Työn ja tekijän kohtaamista edesauttavat liikkuvuusavustukset tulee puolestaan nostaa puolitoistakertaisiksi ja varoja on suunnattava myös täsmä-, rekry,- ja muuntokoulutuksiin, Tuliara vaatii.
Määräraha nuorten työllisyyden edistämiseen

Liitto kehottaa hallitusta panostamaan riihessään myös nuorten työllisyyden edistämiseen. Liitto esittääkin erityistä nuorisotyöllisyyden määrärahaa, joka ohjataan pahiten nuorisotyöttömyydestä kärsiville alueille.

– Määrärahan tavoitteena on tarjota henkilöresursseja nuorten palveluihin sillä edellytyksellä, että tämä palvelu toteutetaan kilpailutuksen kautta tapahtuvina ostopalveluina, Tuliara kertoo.

Liitto kehottaa hallitusta valmistautumaan myös sote- ja maakuntauudistuksen myötä syntyviin kasvupalveluihin. Liitto esittää, että vuoden 2019 työllisyysmäärärahoilla pitää tukea kilpailullisesti tuotettavia työllisyyspalveluja julkisen sektorin paisuttamisen sijaan.

– Ehdotuksemme on, että kasvupalvelujen tueksi luodaan lisämäärärahakannustin. Lisätukea myönnettäisiin niille ELY-alueille, jotka kilpailuttavat palvelujaan vuoden 2019 aikana, Tuliara kertoo.

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton mukaan sen esittämät kilpailukykyä parantavat toimet ovat toteutettavissa nykyisten budjettikehysten puitteissa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt