Helsingin yliopiston päärakennus. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Tutkimus ja sivistys koetaan yliopiston päätehtäväksi

Suomalaiset pitävät yliopistojen tärkeimpänä tehtävänä vapaan tutkimuksen sekä tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen edistämistä.

Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämässä kyselyssä vastaajien piti valita yliopistolaissa kirjatuista tehtäväalueista mielestään tärkein ja toiseksi tärkein.

Vastaajista 31 prosenttia valitsi tärkeimmäksi tehtäväksi vapaan tutkimuksen sekä tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen edistämisen ja 32 prosenttia valitsi sen toiseksi tärkeimmäksi tehtäväksi.

Tutkimukseen perustuvan ylimmän opetuksen antamista piti tärkeimpänä 27 prosenttia ja toiseksi tärkeimpänä 30 prosenttia.

Kolmannella sijalle nousi yliopistojen yhteiskunnallinen tehtävä, toimiminen vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen. Sitä pito tärkeimpänä 25 prosenttia ja toiseksi tärkeimpänä samoin 25 prosenttia.

Vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n kannattajat pitivät yliopistojen tärkeimpänä tehtävänä vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä.

Kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan kannattajien tärkein painopiste oli tutkimukseen perustuva ylin opetus. Keskustan kannattajien keskuudessa kärkisijalle nousi myös yliopistojen vuorovaikutus muun yhteiskunnan kanssa.

Akateemisen tutkinnon suorittaneet korostivat keskimääräistä voimakkaammin vapaan tutkimustoiminnan sekä tieteellisen ja taiteellisen sivistyksen edistämistä. Myös opiskelijat painottivat vastauksissaan tätä tehtäväaluetta.

Yliopistojen koulutustehtävä puolestaan koettiin keskimääräistä tärkeämmäksi ikääntyneiden, yrittäjien ja maaseutumaisissa kunnissa asuvien keskuudessa.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar syyskuun puolivälin tienoilla. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 000.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt