Tutkijat ehdottavat verotuen poistoa muun muassa turpeelta. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Verotukia ehdotetaan pois fossiilisilta polttoaineilta

Nykytoimilla Suomi ei pääse edes aiempiin päästötavoitteisiinsa.

Tutkijoiden mukaan energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät tuntuvasti, jos Suomi poistaisi energiaverotuet fossiilisilta polttoaineilta.

Valtiovarainministeriön tilaaman selvityksen tavoitteena oli arvioida, miten energiaverotusta, päästökauppaa ja muita ilmastopolitiikan ohjauskeinoja voidaan sovittaa yhteen. Tehtävänannossa oli asetettu tavoitteeksi, että Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä ja energiantuotanto 95 prosenttisesti päästötöntä vuonna 2040.

Tutkijat arvioivat selvityksessä, että nykytoimilla Suomi ei pääse näihin tavoitteisiin.

Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset saavutettaisiin poistamalla verotuet fossiilisilta polttoaineilta ja alentamalla teollisuuden sähköveroa. Se tarkoittaisi verotukien poistoa turpeelta, sähkön ja lämmön yhteistuotannolta sekä fossiilisten polttoaineiden käytöltä teollisuudessa ja maataloudessa.

Jos Suomi poistaisi verotuet fossiilisilta polttoaineilta, valtion verotulot kasvaisivat keskipitkällä aikavälillä.

Hallituksen kiristämää tavoitetta ei ole huomioitu selvityksessä

Tutkijoiden lisäksi tarvitaan myös muita keinoja, jotta Suomi saavuttaisi hiilineutraaliustavoitteen. Energiantuotannon veroja pitäisi esimerkiksi korottaa asteittain, jos päästöoikeuden hinta ei nouse yli nykytason (25 €/t CO2), selvityksessä todetaan.

Tutkijat pitävät mahdollisena, että energiantuotanto on 95-prosenttisesti päästötöntä vuonna 2040. Tavoitteen saavuttamiseksi hintaohjausta pitää kuitenkin tehostaa huomattavasti.

Selvityksen tekivät Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Helsingin yliopisto. Työtä ohjasivat valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Selvityksen käynnistymisen jälkeen hallitus on kiristänyt tavoitettaan niin, että Suomi olisi hiilineutraali jo vuoteen 2035 mennessä. Tätä tiukentunutta tavoitetta ei ole voitu huomioida selvityksessä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt