Tuen hakija sai Kelasta kaksi eri vastausta: ”Miten elintärkeästä asiasta päätetään näin mielivaltaisesti?”

Opiskelija kysyi muuttuvasta asumistukikäytännöstä ja sai Kelan virkailijoilta täysin erilaiset vastaukset.

Opiskelija Kerkko Rasilainen kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla olevansa hämmentynyt Kelan asumistuen hakuun antamista ohjeista.

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy elokuussa, ja opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Asunnossa asuvat muodostavat ruokakunnan, jolle myönnetään yksi asumistuki ruokakunnan jäsenten tulojen perusteella.

Julkisuudessa on ollut vilkasta keskustelua siitä, että Kela katsoo kämppäkavereina asuvan miehen ja naisen avopariksi – siis yhdeksi ruokakunnaksi – vaikka he eivät todellisuudessa eläisi parisuhteessa.

Rasilainen kertoo kysyneensä Kelasta, miten voi todistaa, että samassa asunnossa asuva mies ja nainen eivät elä parisuhteessa.

”Vastaus oli, että mikään dokumentti ei kelpaa vaan eri sukupuolisten asunnon jakajien katsotaan kuuluvan samaan ruokakuntaan”, Rasilainen kertoo.

Hän oli kuitenkin kysynyt asiaa Kelasta pian uudestaan. Uusi yhteydenotto antoi erilaisen vastauksen.

”Erillisillä vuokrasopimuksilla, samassa asunnossa asuvien, eri sukupuolta olevien on toimitettava jonkinlainen selvitys siitä, että he eivät ole avoliitossa. Tämän selvityksen perusteella jokainen hakemus käsitellään omana tapauksenaan, työvuorossa olevan virkailijan harkintaan ja päätäntävaltaan perustuen.”

Rasilainen miettii, mikä katsotaan riittäväksi selvitykseksi.

”Onko virkailijoille toimittava nauhoite riidasta, josta käy ilmi että asunnon jakajat eivät ole parisuhteessa? Tai kuvattava oman huoneen ovessa riippuva turvalukko? Kelan virkailija ei osannut tähän vastata.”

Lopulta Rasilainen oli saanut virkailijalta vastauksen, että yleispätevää sääntöä ei ole. Häntä kehotettiin lähettämään vaikka asunnon pohjapiirros.

”Mitä jos pohjapiirros ei käsittelevän virkailijan mielestä riitäkään? Miten voi olla, että päätöksenteko elintärkeässä asiassa on näin mielivaltaisella pohjalla, eikä sillä ole yhtenäistä säännöstöä?” Rasilainen kysyy.

Kommentit