Tätä tarkoittaa komission kirje Suomelle – ”erityisesti huolettaa velkaantuminen”

Valtiovarainministeri Alexander Stubbin mukaan Suomen on pantava toimeen talousuudistuksensa, mikäli liiallisen alijäämän prosessiin liittyvät menettelyt halutaan välttää.

EU:n komissio lähetti keskiviikkona valtiovarainministeri Alexander Stubbille (kok.) kirjeen, joka koskee komission havaitsemia riskejä Suomen julkisen talouden kehityksessä.

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan komissio katsoo talviennusteessaan alijäämä- ja velkaviitearvojen ylittyneen Suomessa viime vuonna. Jotta menettelyjen käynnistämiseltä vältyttäisiin, Suomen tulee varmistaa, että rakenteellinen jäämä paranee maakohtaisissa suosituksissa sovitulla tavalla, ja jatkaa rakenteellisia uudistuksia.

Alexander Stubb avaa kirjeen tarkoitusta Facebookissa.

”Erityisesti komissiota huolettaa velkaantumisemme taso, budjettivaje sekä riski, että työmarkkinoihin että sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteisiin liittyvät uudistukset eivät etene tarpeeksi ripeästi”, Stubb kirjoittaa.

Suomen tilannetta ja tarvetta mahdollisten menettelyjen käynnistämiselle arvioidaan hänen mukaansa keväällä Eurostatin vahvistettujen viime vuoden lukujen ja komission kevätennusteen perusteella.

Stubb pitää kirjettä ennen kaikkea muistutuksena suomalaisille siitä, että hallitusohjelmassa sovitut julkisen talouden tervehdyttämiseen tähtäävät toimet ja rakenteelliset uudistukset on vietävä maaliin.

”Suomen julkisen taloudenhoidon hyvä maine perustuu siihen, että sen minkä olemme sopineet, myös teemme”, hän toteaa.

Kirje on Stubbin mukaan myös komission keskusteluavaus Suomen suuntaan mahdollisista Suomea koskevista riskeistä.

”Kyse ei ole menettelyn käynnistämisestä tai välttämättä edes askeleesta siihen suuntaan, vaikka komissio kirjeessään toteaakin alijäämä- ja velkaviitearvojen rikkoutuneen viime vuonna”, hän muistuttaa.

Komissio on todennut marraskuussa sekä alijäämä- että velkakriteerin täyttyvän Suomen osalta. Komission talviennusteen perusteella arvio pitää myös yhä paikkansa.

”Vuoden 2015 osalta luvut todellakin vielä tarkentuvat ja näin ollen komission on toki mahdollista tulla keväällä toisenlaisiin johtopäätöksiin. Tällöin raskauttavana tekijänä pidettäisiin sitä, että Suomi ei ole kuunnellut komission varoituksia tai tarttunut meille esitettyihin suosituksiin”, valtiovarainministeri kirjoittaa.

Komission on hänen mukaansa myös mahdollista palauttaa syksyllä Suomen ensi vuoden budjetti, jos se katsoo maan suunnitelmien uhkaavan rikkoa vakaus- ja kasvusopimuksen.

”On selvää, että Suomen on noudatettava vakaus- ja kasvusopimuksessa asetettuja reunaehtoja. Olemme tätä vaatineet myös muilta mailta. Suomen julkisen talouden haasteet ovat meidän kaikkien tiedossa ja hallitusohjelmassa niiden ratkaisemiseksi on sovittu niin julkisen talouden 4 miljardin euron sopeutusurasta kuin kestävyysvajetta pienentävistä pitkän aikavälin rakenteellisista uudistuksista.”

Kommentit