X
SULJE MAINOS

Tarja Halonen ja Amnesty hallitukselle: Rahaa naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseen

Tarja Halonen vaatii Amnestyn kanssa hallitusta panostamaan varoja naisiin kohdistuvan välivallan ehkäisyyn.

Presidentti Tarja Halosen ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan hallituksen tulee maaliskuun kehysneuvotteluissaan varmistaa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle työlle riittävät resurssit.

Lisää resursseja tarvitaan Halosen ja Amnestyn mukaan erityisesti väkivaltaa kokeneiden naisten matalan kynnyksen tukikeskusten ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä koordinoivan toimielimen perustamiseen.

Näiden järjestämiseen Suomea velvoittaa Amnestyn mukaan Istanbulin sopimuksena tunnettu Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastainen yleissopimus, jonka Suomi allekirjoitti vuonna 2011. Sopimusta ei ole edelleenkään ratifioitu.

– Suomi toimii kansainvälisissä neuvotteluissa aktiivisesti sen puolesta, että valtiot sitoutuisivat naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja uhrien auttamiseen. Nämä vaatimukset on lunastettava myös Suomessa, Tarja Halonen toteaa tiedotteessa.

Presidentti Halonen johtaa YK:n korkean tason työryhmää, jonka tavoite on edistää seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä poliittisella tasolla maailmanlaajuisesti. Työryhmän suositusten mukaan kaikkien valtioiden tulee sitoutua naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja taata kaikille väkivallan uhreille pääsy palveluihin.

– Työryhmämme pitää erittäin tärkeänä esimerkiksi seksuaalisen väkivallan uhrien aseman parantamista. Tämä edellyttää helposti saavutettavia matalan kynnyksen kriisipalveluja. Suomi on ollut kansainvälisesti tarkastellen aikaisin liikkeellä väkivallan uhrien auttamisessa. Palveluja ei kuitenkaan edelleenkään ole Suomessa riittävästi tarjolla, sanoo Halonen.

Amnestyn mukaan Istanbulin sopimuksen ratifiointiin ei löydy Suomessa poliittista tahtoa.

– Väkivallan vastaisen työn jatkuva aliresursointi on hallitukselta vahva kannanotto, sanoo Amnestyn Suomen osaston sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän asiantuntija Tiina Oikarinen tiedotteessa.

Istanbulin sopimus velvoittaisi Suomea perustamaan matalan kynnyksen tukikeskuksia, joihin jokaisella väkivaltaa kokeneella naisella on oltava esteetön pääsy ilman ajanvarausta, sosiaaliturvatunnusta, rahaa tai suomen kielen taitoa. Suomen tulee myös perustaa väkivallan vastaisen työn koordinaatioelin ja väkivallan uhrien auttava puhelin. Myös turvakotipaikkoja tulisi lisätä.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan väkivallan uhrien palveluiden ja koordinaatioelimen kokonaiskustannukset olisivat noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Amnesty lähetti yhdessä 16 kansalaisjärjestön ja tutkijan kanssa tiistaina pääministeri Jyrki Kataiselle asiaa käsittelevän kirjeen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt