Suomen Pankki. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Talouskasvu hyytyy lähelle nollaa

Suomen Pankin mukaan palvelualojen korona-ahdinko ei ole helpottamassa.

Suomen Pankin talouskatsauksen mukaan maan suhdannenäkemät ovat heikentyneet kesän jälkeen.

Koronaviruspandemian toinen aalto on iskenyt voimalla Eurooppaan, mikä on vaikuttanut myös talouden tilaan. Bruttokansantuotteen kasvu on jäämässä lähelle nollaa vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun vielä kolmannella vuosineljänneksellä talous oli toipumassa vauhdilla kevään pudotuksesta.

Euroalueen suurissa maissa on otettu käyttöön viime aikoina uusia rajoituksia ja sulkutoimia. Vähittäiskaupan liikkeiden aukioloa on rajoitettu, minkä lisäksi ravintoloita, kahviloita ja urheilutiloja on suljettu kokonaan. Suomessa rajoitustoimet koskevat tällä hetkellä vain matkustamista sekä ravintoloiden aukioloa ja anniskeluaikoja.

Suomen Pankin malli ennakoi BKT:n volyymin kasvaneen vuoden kolmanneksella neljänneksellä 3,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tilastokeskuksen ennakkotiedot ovat olleet samansuuntaisia.

Työikäinen väestö supistuu

Vuoden lopulla tartuntojen lisääntymisen ja sulkutoimien odotetaan vaikuttavan palvelutoimialoihin euroalueella, mutta myös Suomessa. Koronaviruksesta ovat kärsineet erityisesti yksityiset palvelualat, jotka muodostavat puolet koko kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä.

Työmarkkinatilanne on edelleen heikko, vaikka työllisyys on kohentunut kevään pudotuksen jälkeen. Työllisten lukumäärän trendi oli syyskuussa 50 000 henkeä matalammalla kuin vuotta aiemmin ja työllisyysasteen trendi oli 71,4 prosenttia. Luku oli viime vuoden syyskuussa 72,6 prosenttia.

– Työllisyyden hitaan toipumisen puolesta puhuvat myös vaimeana pysyttelevä talouskasvu sekä ennallaan olevat rakenteelliset haasteet. Työikäisen väestön supistuminen jatkuu tänä ja tulevinakin vuosina ja avoimien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden välillä on yhteensopivuusongelmia, Suomen Pankin talouskatsauksessa todetaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt