Metsä Groupin uutta biotuotetehdasta esiteltiin Äänekoskella viime vuoden elokuussa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Talous kasvoi viime vuonna ja valtion alijäämä supistui

Kansantalouden kysyntää lisäsivät erityisesti yksityiset investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja laitteisiin.

Bruttokansantuotteen kasvu viime vuonna on Tilastokeskuksen mukaan tarkentunut 2,8 prosentiksi, kun aiemmin maaliskuussa julkaistujen ennakkotietojen mukaan kasvu olisi ollut 2,6 prosenttia.

Tavaroiden ja palveluiden tuotannossa aikaansaatu arvonlisäys oli viime vuonna yhteensä 216 miljardia euroa. Bkt kasvoi vahvasti lähes kaikilla päätoimialoilla.

Eniten kasvua oli kaivostoiminnassa, energiahuollossa, hallinto- ja tukipalveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä rakentamisessa. Isoista toimialoista arvonlisäys väheni hiukan terveys- ja sosiaalipalveluissa, julkisessa hallinnossa sekä koulutuksessa.

Kansantalouden kysyntää lisäsivät erityisesti investoinnit, joiden volyymi kasvoi 4 prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenojen volyymi kasvoi 1,4 prosenttia, kun taas julkisten kulutusmenojen volyymi pieneni 0,5 prosenttia.

Yksityiset investoinnit kasvoivat 4,6 prosenttia ja julkiset investoinnit 1,8 prosenttia. Erityisesti rakennusinvestoinnit sekä kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat, mutta investoinnit tutkimukseen ja kehittämiseen sekä tietokoneohjelmistoihin vähenivät hieman.

Viennin volyymi kasvoi 7,5 prosenttia ja tuonnin volyymi kasvoi 3,5 prosenttia. Vaihtotase kääntyi ylijäämäiseksi.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli 1,5 miljardia euroa alijäämäinen, kun alijäämä edellisenä vuonna oli 3,7 miljardia euroa. Alijäämä oli viime vuonna enää 0,7 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä alitti jo selvästi EU:ssa päätetyn 3 prosentin viitearvon.

Valtionhallinnon rahoitusasema oli Tilastokeskuksen mukaan yhdeksättä vuotta peräkkäin huomattavan alijäämäinen. Alijäämä kuitenkin supistui viime vuonna 4 miljardiin euroon toissa vuoden 5,7 miljardista.

Paikallishallinnon alijäämä oli 0,3 miljardia euroa, mutta työeläkelaitosten nettoluotonannon ylijäämä oli 2 miljardia euroa. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,8 miljardia euroa ylijäämäisiä.

Julkisen talouden kokoa kuvaava julkisyhteisöjen osuus bruttoarvonlisäyksestä oli viime vuonna 18,5 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 19,5 prosenttia.

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi reaalisesti 0,8 prosenttia. Jos mukaan lasketaan hyvinvointipalvelut, niin kasvu oli 0,5 prosenttia.

Kotitalouksien palkkatulo kasvoi työllisyyden parantumisen ansiosta 2,2 prosenttia. Sosiaalietuudet puolestaan kasvoivat 0,9 prosenttia. Kotitalouksien omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 2,1 prosenttia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt