Lääkäri terveysasemalla Espoossa. LEHTIKUVA / HANNA MATIKAINEN

Tällaisia palkkoja kuntasektorilla maksettiin

Suurimmat palkkaerot olivat terveydenhuoltoalan erityisasiantuntijoiden keskuudessa.

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskimmäinen eli mediaaniansio oli viime vuonna 2 910 euroa kuukaudessa. Lukuja on hieman korjattu aiemmin julkistettuihin ennakkotietoihin verrattuna.

Kuntasektorin kuukausipalkkaista palkansaajista 81 prosenttia oli naisia. Naisten säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat vain 2 850 euroa kuukaudessa, kun miesten ansaitsema mediaani oli 3 313.

Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöiden säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 2 521 euroa kuukaudessa. Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä oli viime vuonna noin 24 prosenttia kuntasektorin kuukausipalkkaisista.

Terveydenhuollon asiantuntijoiden säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 006 euroa kuukaudessa. Ryhmään määritellään esimerkiksi sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt. Heitä oli kuntasektorin kuukausipalkkaisista noin 17 prosenttia.

Opettajia ja muita opetusalan erityisasiantuntijoita oli noin 19 prosenttia kuntasektorin kuukausipalkkaisista. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansionsa olivat 3 579 euroa kuukaudessa.

Terveydenhoidon erityisasiantuntijoita, joihin kuuluvat muun muassa lääkärit, osastonhoitajat, hammaslääkärit, oli kuntasektorin palkansaajista noin 6 prosenttia. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansionsa olivat 5 202 euroa kuukaudessa. Tämän ammattiryhmän palkkaerot olivat kuitenkin hyvin suuria, sillä matalimmin palkatun kymmenyksen ansiot olivat korkeintaan 3 316 euroa, kun taas eniten ansaitsevan kymmenyksen ansiot olivat vähintään 7 911 euroa kuukaudessa.

Lääkäreillä eniten palkanlisiä

Säännöllisten lisien kuten henkilökohtaisten sekä kokemus- ja työaikalisien osuus kokonaisansioista oli keskimäärin 15 prosenttia eli noin 500 euroa. Ei-säännöllisten lisien, kuten ylityölisien, varallaolo- sekä päivystyskorvausten osuus kokonaisansioista oli keskimäärin kolme prosenttia eli 100 euroa.

Lääkärit saivat säännöllisiä lisiä keskimäärin 950 euroa kuukaudessa, mikä on 12 prosenttia kokonaispalkasta. Säännöllisiä lisiä ovat muun muassa henkilökohtaiset lisät, tehtävään liittyvät lisäpalkkiot ja säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot. Lääkärien ei-säännöllisten lisien osuus oli keskimäärin 22 prosenttia kokonaisansiosta, noin 1 740 euroa kuukaudessa. Näitä lisiä ovat lähinnä ei-säännöllisen työajan toimenpidepalkkiot, varallaolo- sekä ylityökorvaukset.

Kuntasektorin työntekijöistä oli viime vuonna määräaikaisessa työsuhteessa 23 prosenttia. Määräaikaisten ansiot olivat vakituisten ansioita kahdeksan prosenttia pienemmät. Ero johtuu Tilastokeskuksen mukaan pitkälti siitä, että määräaikaisille on kertynyt vähemmän säännöllisiä lisiä kuten kokemuslisiä.

Artikkelia korjattu 27.5.2020 päivittämällä kaikki luvut korjatulle, 0-10 euroa korkeammalle tasolle.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt