Verkkouutiset

Puola

Tasavallan presidentti: Unionin keskeinen velvollisuus on pitää rajoistaan huolta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puoliso Jenni Haukio tekivät virallisen vierailun Puolaan 20.–21. marraskuuta. Vierailua isännöi Puolan presidentti Andrzej Duda yhdessä puolisonsa Agata Kornhauser-Dudan kanssa.

Rajaturvallisuutta koskien presidentti Niinistö sanoi pitävänsä tärkeänä kuulla Puolan kokemuksista ja jatkaa keskustelua asiasta myös EU:ssa.

Unionin keskeinen velvollisuus on hänen mukaansa pitää rajoista huolta.

– Se, miten EU:n rajoja pidetään yllä, ei ole vain Puolan, Latvian, Liettuan tai Suomen kysymys. Se on koko Euroopan unionin kysymys, Niinistö totesi.

Presidentti otti jälleen esille myös tasapainon ihmisoikeuksien ja kansallisen turvallisuuden välillä. Hänen totesi, ettei kansainvälisiä sopimuksia kuten Geneven sopimusta ole laadittu vastaamaan nykypäivän olosuhteisiin.

Esimerkiksi turvapaikanhakijoita ei kyetä tehokkaasti palauttamaan, vaikka he eivät täyttäisi suojelun kriteerejä.

– Tämä merkitsee, että ihmisoikeudet ja kansallinen turvallisuus eivät enää ole tasapainossa. Ja selittää myös sen, että meidän on turvauduttava erilaisiin keinoihin suojellaksemme itseämme, presidentti sanoi.

Presidentit keskustelivat myös Lähi-idän tilanteesta ja suurvaltasuhteista. Niinistö mainitsi, että tässä yhteydessä maailmalla on nähty myös pieniä valonpilkahduksia kuten Yhdysvaltain ja Kiinan presidenttien tapaaminen sekä neuvottelut panttivankien vapauttamisesta ja tulitauosta Gazassa. Ukrainan tuen presidentti sanoi jatkuvan vahvana.

Presidenttien yhteisessä lehdistötilaisuudessa Niinistö totesi Suomen ja Puolan välisten suhteiden olevan erinomaisella tasolla. Puola on Suomelle tärkeä kauppakumppani ja taloudellista yhteistyötä esimerkiksi energiasektorilla edistetään edelleen.

Tällä kertaa keskusteluissa painottui presidentin mukaan kuitenkin talouden sijaan ajankohtainen tilanne ja puolustusyhteistyö, sillä ”kaupankäyntiäkin tärkeämpää on turvallisuus ja rauha.”

Niinistö kertoi aina tunteneensa yhtäläisyyksiä suomalaisen ja puolalaisen ajattelutavan välillä.

– Tarkoitan nyt tavallisia ihmisiä; miten me suhtaudumme maan puolustamiseen ja turvallisuuteen. Olemme aina ymmärtäneet, että yksilöille ja perheille on tärkeintä, että he voivat jatkaa elämäänsä rauhassa.

Presidentti mainitsikin Suomen ja Puolan molempien kehittäneen aktiivisesti puolustustaan toisen maailmansodan jälkeen.

Edellisen kerran presidentti Niinistö vieraili Puolassa tammikuussa 2020, jolloin hän osallistui Auschwitzin vapautuksen 75. vuosipäivän kunniaksi järjestettyyn muistotilaisuuteen. Puolan presidentti Duda vieraili Suomessa viimeksi vuonna 2017.

Puolalaiset valitsivat yhtenäisemmän Euroopan – ”Viktor Orbán jää yhä enemmän yksin”

Puolassa käytiin viime sunnuntaina parlamenttivaalit. Kansanedustaja ja Etyj:n parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Pia Kauma (kok.) toimi 128-jäsenisen vaalitarkkailukomitean johtajana Puolan vaaleissa.

– Hyvin polarisoituneesta vaalikamppailusta huolimatta tunnelma vaaleissa oli innostunut. Äänestys oli iloinen perhetapahtuma, johon osallistui koko perhe. Puolalaiset eivät suhtautuneet vaalisalaisuuteen yhtä ryppyotsaisesti kuin Suomessa, Pia Kauma sanoo Verkkouutisille.

Puola siirtyi vaaleissa uuteen aikaan. Laki ja oikeus-puolueen kahdeksan vuoden valtakausi maan johdossa päättyi. Laki ja oikeus – puolue on edelleen Puolan suosituin puolue 35,4 prosentin äänisaalillaan. Donald Tuskin johtama Kansalaisfoorumi sai toiseksi eniten ääniä 30,7 prosentin äänisaaliilla.

– Ovensuukyselyt ennen vaaleja osoittivat, että Laki ja oikeus on selvästi suurin puolue. Ennen vaaleja minua jännitti, miten kaksi pienempää puoluetta vasemmistoryhmä ja Kolmas tie pärjäävät. Oli selvää, että Tuskin johtama Kansalaisfoorumi ei pysty yksin muodostamaan hallitusta. Keskeistä oli, että nämä kaikki kolme puoluetta pääsivät parlamenttiin, Kauma sanoo.

Puolalaiset olivat innokkaita äänestäjiä. Äänestysaktiivisuus oli historiallisen korkealla. Äänestysprosentti ylsi 74,4 prosenttiin. Viimeksi Puolassa vaaliuurnilla on käyty yhtä innokkaasti vain Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1989.

– Erityisesti nuoret ja kaupunkilaiset lähtivät äänestämään Laki ja oikeus -puolueen konservatiivista ja hyvin Eurooppa-kriittistä linjaa vastaan. Tämä on selkeä merkki siitä, että Puola halutaan palauttaa eurooppalaiselle tielle. Toinen ratkaiseva tekijä vaaleissa oli kohonnut äänestysaktiivisuus. Näissä vaaleissa oli kyse erityisesti Puolan suunnasta, sanoo Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen akatemiatutkija Timo Miettinen Verkkouutisille.

Kauman mukaan vaaleissa näkyi Puolan kategorinen jakautuminen liberaaleihin kaupunkilaisiin ja konservatiivisimpaan maaseudun väestöön.

Puolan vaalitulos takaa yhtenäisemmän Euroopan

Donald Tusk on Puolan entinen pääministeri ja entinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Tuskin vaalivoittoa on Euroopassa tervehdytty ilolla.

– Odotukset yhteistyölle Euroopassa ovat paljon positiivisemmat kuin aiemmin. Puolan kohdalla oikeusvaltiokysymys on ollut hyvin merkittävä tekijä, joka on aiheuttanut skismaa EU:n ja sen välille. Puola on myös liittoutunut Unkarin kanssa muuta Eurooppaa vastaan esimerkiksi muuttoliikkeiden hallintaa ja EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa koskevissa kysymyksissä, Miettinen sanoo.

– Tähän tulee nyt luultavasti muutos. Unkarin presidentti Viktor Orbán jää nyt EU:ssa entistä enemmän yksin, kun se ei saa Puolaa enää samalla lailla rinnalleen kuin aiemmin.

Kauma nostaa esille Tuskin Eurooppaa yhtenäisyyttä lisäävän vaikutuksen. Toinen seikka, johon hän odottaa Tuskin tuovan muutosta on Puolan energiapolitiikka.

– Puola on ollut hyvin musta maa siinä suhteessa, että siellä on käytetty paljon ympäristöä saastuttavia hiiltä ja maakaasua. Tuskin ollessa viimeksi vallassa ja Eurooppa neuvoston puheenjohtaja hän toi vahvasti esille Energiafoorumin tarvetta ja sitä, että Euroopalla pitää olla yhteinen energiapolitiikka ja Euroopan on mentävä kohti vihreää siirtymää. Olettaisin, että hän ei ole luopunut tästä ajattelusta, Kauma sanoo.

Naisten asema Puolassa paranee

Donald Tuskin tehtävä ei tule olemaan helppo.

– Valtaan todennäköisesti nousevalla kolmella puolueella ei ole muuta yhteistä kuin se, että ne vastustavat Laki ja oikeus – puoluetta. Yhteisen linjan löytäminen voi olla vaikeaa, sanoo Kauma.

Laki ja oikeus puolueella on ollut takataskussaan osa oikeuslaitoksesta ja tiedotusvälineistä.

– Demokratian perusteita on vallan kolmijako. Se tarkoittaa, että oikeuslaitos ja tiedotusvälineet toimivat autonomisesti. Vaikka mediamaisema on edelleen moninainen, niin Laki ja oikeus – puolueen valta median toiminnassa näkyi selvästi. Ne ovat demokratian perusteita. Vaalitarkkailuraportissamme nostimme esille, että media on täysin Laki ja oikeus – puolueen hallinnassa, Kauma sanoo.

– Se näkyi esimerkiksi vaaliväittelyissä, jotka oli tehty valtaapitävän puolueen ehdoilla. Vaalien yhteydessäkin oli kansanäänestys, joka oli jatkoa Laki ja oikeus – puolueen kampanjoinnille. Puolassa on mennyt sekaisin valtiovallan ja puolueiden rooli siinä.

Timo Miettinen uskoo, että naisten asema tulee parantumaan. Tämä koskee erityisesti naisten oikeutta aborttiin.

– Aborttioikeus ja naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuden tulevat olemaan keskeisiä asioita. Mutta toisena keskeisenä tehtävänä nostaisin sen, että vallan kolmijaon palauttaminen tulee olemaan yksi Tuskin keskeisistä tehtävistä.

Petteri Orpo onnittelee ystäväänsä Puolan Donald Tuskia

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) onnittelee Puolan Donald Tuskia vaalivoitosta.

– Puola on Suomelle tärkeä kumppani Euroopan turvallisuuden ja vaurauden lisäämisessä. Yhteistyö demokratian ja vapauden arvojen puolesta on yhteinen asiamme, Orpo kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Puolassa järjestettiin parlamenttivaalit viime sunnuntaina. Vaalitulosten perusteella näyttää siltä, että Tuskin johtama oppositioblokki on saamassa parlamentin alahuoneeseen enemmistön.

Tusk on perustamansa keskustaoikeistolaisen Kansalaisfoorumin puheenjohtaja.

LUE MYÖS:
Kansanedustaja Puolan vaalituloksesta: Antaa toivoa oikeusvaltiolle

Kansanedustaja Puolan vaalituloksesta: Antaa toivoa oikeusvaltiolle

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma näkee Puolan vaalien enteilevän EU-myönteisempää linjaa.

Kahdeksan vuotta hallitusvastuussa ollut Laki ja oikeus -puolue ei näyttäisi saavan enemmistöä parlamentin alahuoneessa. Vaalituloksella on Kauman mukaan kauaskantoiset vaikutukset paitsi Puolalle, myös EU:lle ja Ukrainalle.

Puolassa vaalitarkkailijana viime päivät työskennellyt Kauma toteaa parlamenttivaaleissa näkyneen voimakas kahtiajako. Kansanedustaja kuitenkin iloitsee Puolan jo osittain selvinneestä vaalituloksesta, jossa kansalaisfoorumin ympärille muodostuva koalitio näyttäisi saavan enemmistön parlamentissa.

Kansalaisfoorumin puheenjohtajan, Eurooppa-neuvoston entisen puheenjohtajan Donald Tuskin myötä Puolan voidaan enteillä siirtyvän EU-myönteisemmälle linjalle.

– Olemme Suomessa seuranneet Puolan demokratiakehitystä ja oikeusvaltioperiaatteesta lipsumista huolestuneina. EU-tuomioistuin on määrännyt Puolalle myös sakkoja oikeuslaitoksen riippumattomuuden rikkomisesta. Myös lehdistönvapaudessa on ollut parantamisen varaa ja vaalitarkkailutehtävissäkin kiinnitimme huomiota vallassa olevan puolueen vaalimainosten ja valtiollisen vaali-informaation sekoittumiseen, Kauma sanoo tiedotteessa.

– Tämä vaalitulos antaa toivoa siitä, että populistipuolueen sijaan valtaan nousisi kahdeksan vuotta oppositiossa ollut maltillisempi ja demokratiaa edistävämpi hallituskoalitio. Matkaa tässä vielä kuitenkin on, ennen kuin Puola saa hallituksen. Hallituskoalition muodostaminen tietylle pohjalle ei ole selvää ja konsensuspolitikoinnin perinne ei ole vahva, Kauma jatkaa.

Kauma näkee kuitenkin mahdollisista haasteista huolimatta enteilevän vaalituloksen valonpilkahduksena Euroopassa. Puolassa, kuten myös Unkarissa, vähemmistöjen ja naisten oikeudet ovat puhuttaneet kuluneina vuosina ja esimerkiksi Puolan kiristynyt aborttilainsäädäntö on noussut otsikoihin myös Suomessa.

–Näissä vaaleissa aktivoituivat erityisesti kaupunkilaiset, jotka kaipasivat muutosta Puolan politiikkaan. Maan sisäisten asioiden lisäksi vaalituloksella voi olla hyvinkin suuri merkitys sille, miten Puola jatkaa esimerkiksi tukeaan Ukrainalle, päättää Kauma.

Oppositio voitti Puolan vaalit, neuvotteluista odotetaan vaikeita

Oppositiopuolueet ovat voittamassa Puolan parlamenttivaalit. Kansalaiskoalitio keräsi vaaleissa 31,6 prosentin äänisaaliin ja keskustaoikeistolainen Kolmannen tien liittouma 13 prosenttia äänistä. Yhteensä oppositiopuolueet ovat saamassa 460-paikkaiseen parlamenttiin 248 edustajaa.

Asiasta kertoo muun muassa Polskie radio.

Vaalituloksen jälkeen suurimpana puolueena jatkaa nykyinen valtapuolue Laki ja oikeus (PiS), joka keräsi 36,8 prosenttia äänistä. Tulosten mukaan Laki ja oikeus on saamassa 200 paikkaa parlamentin alahuoneeseen. Vaikka puolue säilytti suurimman puolueen aseman, sen paikkamäärä ei riitä parlamentin enemmistöön.

Tulos tarkoittaa sitä, että uutta hallitusta ryhdytään kokoamaan todennäköisesti opposition johdolla. Neuvotteluista odotetaan kuitenkin vaikeita.

Virallisesti vaalitulos on tarkoitus vahvistaa tiistaina.

LUE MYÖS:
Puolan vaalitulos voi vaikuttaa Ukrainan tukeen

Artikkelia muokattu 16.10.2023 kello 9.00: Poistettu otsikosta ja artikkelin kärjestä tieto, että Laki ja oikeus-puolue olisi voittanut vaalit. Laki ja oikeus säilytti paikkansa suurimpana puolueena, mutta sen paikkamäärä ei riitä parlamentin enemmistöön.

Puolan vaalitulos voi vaikuttaa Ukrainan tukeen

Puolassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa. Kärkipaikasta kisaavat konservatiivinen ja populistinen Laki ja oikeus -puolue sekä keskustaoikeistolainen Kansalaisfoorumi. Vaalitulos vaikuttanee myös Puolan tukeen Ukrainalle.

Laki ja oikeus -puolue on hallinnut maata vuodesta 2015 lähtien, ja sitä on syytetty kahdeksan vuoden valtakautensa aikana oikeusvaltion ja medianvapauden murentamisesta. Puola on puolueen johdolla tiukentanut aborttilainsäädäntöään ja ottanut säännöllisesti yhteen EU:n kanssa.

Puolueen puheenjohtaja Jaroslaw Kaczynski on vaalikampanjan aikana kuvaillut Kansalaisfoorumin puheenjohtajaa, entistä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa Donald Tuskia, ”pahuuden ruumiillistumaksi”. Häntä on myös syytetty Lain ja oikeuden vaaliviestinnässä milloin Saksan, milloin Venäjän marionetiksi.

Lain ja oikeuden turvallisuuteen ja maahanmuuton torjuntaan keskittynyt vaalikampanja kohtasi alkuviikosta kuitenkin takaiskun, kun Puolan asevoimien esikuntapäällikkö ja operatiivinen komentaja erosivat. Eroamisten on arveltu olleen vastalause maan asevoimien politisoitumiselle.

Tusk on taas kutsunut vaaleja viimeiseksi tilaisuudeksi estää Lakia ja oikeutta tekemästä pysyvää vahinkoa Puolan demokratialle. Hän on luvannut kampanjan aikana parantaa maan suhteita EU:hun sekä höllentää aborttilainsäädäntöä.

Laki ja oikeus on ollut gallupeissa ykkössijalla 31-36 prosentin kannatuksella, Kansalaisfoorumin kerätessä noin 26-31 prosentin kannatuksen. Molemmat tarvitsisivat siis pienempiä puolueita muodostaakseen enemmistöhallituksen.

Kansalaisfoorumi voisi muodostaa hallituksen Kolmas vaihtoehto -vaaliliiton kanssa, joka koostuu kristillisdemokraattisesta Puolan kansanpuolueesta ja liberaalista Puola 2050 -puolueesta. Vaaliliitolle on povattu noin 11 prosentin kannatusta. Lisäksi hallitukseen voisi liittyä sosiaalidemokraattinen Vasemmistopuolue, jonka kannatus on noin 10 prosenttia.

Laki ja oikeus tarvitsisi taas hallituskumppanikseen äärioikeistolaisen Konfederaatiopuolueen, joka on kritisoinut ankarasti Ukrainalle annettua tukea ja päätöstä päästää maahan pakolaisia Ukrainasta. Konfederaation kannatus on ollut kahdeksan prosentin luokkaa.

Puola on antanut Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainalle lähes miljardien eurojen edestä aseapua ja vastaanottanut yli 15 miljoonaa pakolaista, joista vajaa miljoona on edelleen Puolassa. Moni puolalainen alkaa kuitenkin jo väsyä sotaan.

CNN:n mukaan Konfederaation vaalitapahtumissa onkin vaadittu loppua Ukrainan rahalliselle tukemiselle ja kutsuttu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä ”marionetiksi”.

– Jotkut ukrainalaiset tuntevat olonsa liian kodikkaaksi täällä. He uhkaavat puolalaisia. Kulttuurillisesti [Puola ja Ukraina] ovat samanlaisia maita, mutta niiden moraali on erilainen, kommentoi vaalitapahtumaan osallistunut Przemyslaw Chinek.

Laki ja oikeus onkin ollut huolissaan äänestäjien menettämisestä Konfederaatiolle ja pyrkinyt ottamaan tiukemman linjan Ukrainaa kohtaan. Maan pääministeri Mateusz Morawiecki on estänyt ukrainalaisen viljan kauttakulun Puolan läpi, kritisoinut ukrainalaisten toisen maailmansodan aikana suorittamaa Volhynian joukkomurhaa ja lopettanut hetkellisesti asetoimitukset maahan.

Tusk on taas painottanut Ukrainan tukemisen tärkeyttä Hän totesi TVN24:n haastattelussa, että Puolalla ei ole vaihtoehtoa ukrainamyönteiselle politiikalle.

– Hyvät välit Ukrainaan ja Ukrainan tukeminen, itsenäisyys, läsnäolo puolustusyhteistyössä sekä eurooppalaisessa yhteisössä ovat meille eksistentiaalisia kysymyksiä, Tusk linjasi.

Puolalta kunnostettuja Leopard-vaunuja Ukrainalle

Kaksi ensimmäistä taistelussa vaurioitunutta Leopard 2 -panssarivaunua on korjattu Puolan puolustuslaitoksella Bumar-Labedylla Gliwicessä ja lähetetty Ukrainaan, Polish Armaments Groupin tiedottaja Beata Perkowska sanoi Ukrinformille.

Hänen mukaansa Puolan Ukrainalle antamien Leopard 2 -vaunujen lisäksi myös kaikkia Leopard-panssarivaunuja, jotka Kiova sai kansainväliseltä koalitiolta, korjataan Gliwicessä.

Yhtiön mukaan Leopard 2A4 -panssarivaunut korjattiin ”ennätysajassa – lähes kahdessa kuukaudessa” ja luovutettiin Ukrainalle 29. syyskuuta. Panssarivaunut palautettiin täyteen taisteluvalmiuteen ja ne läpäisivät korjauksen jälkeiset testit harjoituskentällä.

Yhtiö kertoi korjaavansa parhaillaan muita Leopardeja Ukrainan armeijan tarpeisiin.

Puola aloitti niin kutsutun panssariliittouman luomisen Leopard 2 -panssarivaunujen toimittamiseksi Ukrainaan. Osana tätä liittoumaa Puola antoi 14 Leopard 2 -panssarivaunua Ukrainalle.

Yhteensä Ukraina sai yli 60 tämäntyyppistä vaunua kansainvälisiltä kumppaneilta. Varsova on antanut Ukrainalle myös 250 T-72- ja PT-91-panssarivaunua.

Puolan pääministeri varoitti Ukrainaa liittoutumasta Saksan kanssa

Puolan laki ja oikeus -puolueen kokouksessa Katowicessa ennen 15. lokakuuta pidettäviä parlamenttivaaleja pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi ymmärtävänsä, että Volodymyr Zelenskyi näyttää haluavan läheistä liittoa Saksan kanssa.

– Varoitan teitä, Saksa haluaa aina tehdä yhteistyötä venäläisten kanssa Keski-Euroopan maiden pään yli, Morawiecki sanoi.

Hän korosti edelleen Puolan tukea Ukrainalle.

– Puola toivotti miljoonat ukrainalaiset tervetulleeksi kattojemme alle. Autoimme eniten silloin, kun saksalaiset halusivat lähettää 5 000 kypärää piiritettyyn Kiovaan, Puolan pääministeri muistutti Kyiv Independentin mukaan.

– Teidän ei kannata unohtaa tätä, presidentti Zelenskyi, hän sanoi.

Morawiecki puolusti Katowicessa myös Puolan päätöstä jatkaa Ukrainan viljan tuontikieltoa.

– Puolustamme puolalaista maataloutta ukrainalaisia agro-oligarkkeja vastaan, hän sanoi.

Tutkija ihmettelee Euroopan jaottelua itään ja länteen – ”Puola on kohta rikkaampi kuin Britannia”

Tunnettu brittiläinen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Edward Lucasin mielestä Euroopan jaottelu itään ja länteen on nykyisin turhaa. Itä-Euroopasta puhuminen kertoo hänen mielestään enemmänkin asenteista.

– Tapamme nimetä paikkoja määrittää sen, miten ajattelemme niistä. Tästä syystä olen aina vastustanut Itä-Euroopan käsitettä, joka oli aikoinaan kätevä tapa lokeroida kaikki kommunismista kärsineet maat. Kirjaimellisesti se ei ole koskaan ollut perusteltua. Praha on Wienin länsipuolella. Helsinki ja Ateena sijaitsevat maantieteellisesti mantereen itäosassa, mutta ne eivät ole osa Itä-Eurooppaa, Lucas kirjoittaa Eesti Päevalehdessä.

Termi Itä-Eurooppa on hänen mielestään täysin vanhentunut.

– Yhteydet köyhyyteen ja jälkeenjääneisyyteen eivät ole asianmukaisia. Jos nykyinen trendi jatkuu, Puola on kohta rikkaampi kuin Britannia vuosikymmenen loppuun mennessä. Viron e-valtioon nähden suurin osa Euroopan unionin ja Naton maista on alkukantaisia, Lucas toteaa.

– Paras paikka tälle vanhentuneelle ja harhaanjohtavalle konseptille on roskakori.

Puolan pahoinpidelty oppositiopoliitikko vaatii hallitusta katkaisemaan vihan kierteen

Perjantaina pahoinpidelty puolalainen oppositiopoliitikko vaatii hallitusta murtamaan ”vihan kierteen”, uutisoi Politico.

Johtavan oppositiopuolue Kansalaisfoorumin puheenjohtajana ja oikeusministerinä aikaisemmin toiminut  kansanedustaja Borys Budka joutui tuntemattoman miehen pahoinpitelemäksi ollessaan ostoksilla Katowicessa perjantaina puoliltapäivin.

Mies solvasi Budkaa, jonka jälkeen hän tönäisi tätä ja rikkoi puhelimen, jolla kuvasi tilannetta. Mies pidätettiin.

– Minua kutsuttiin saksalaiseksi, Tuskin siaksi ja natsiksi, Budka kertoo.

Budka syyttää valtaapitävän Laki ja oikeus puolueen puheenjohtaja Jaroslaw Kaczynskia polarisoivan ilmapiirin luomisesta, joka kannusti hyökkäykseen. Budka vaatii Kaczynskia kantamaan poliittisen vastuun väkivaltaisesta retoriikastaan oppositiopoliitikkoja kohtaan.

Budkan mukaan Kaczynskilla on pakkomielle entistä pääministeriä ja Kansalaisfoorumin puheenjohtajaa Donald Tuskia kohtaan, ja hänen hyökkäävän kaikkia Tuskin ympärillä olevia sekä oppositiopoliitikkoja vastaan.

– Valitettavasti hänen seuraajansa ottavat hänet vakavasti, Budka sanoo.

– Haluatko Gdanskin tragedian toistuvan, Budka kysyy viitaten Gdanskin pormestari Pawel Adamowiczin vuonna 2019 tapahtuneeseen murhaan.

– Odotan Kaczynskin katkaisevan vihan kierteen, Budka sanoo.

 

 

Pääministeri varoittaa Ukrainan presidenttiä loukkaamasta toiste Puolaa

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki viestittää Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille, ettei tämä koskaan enää loukkaisi puolalaisia sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti sanoi naapurinsa pitävän showta viljavientikiistassa.

Zelenskyi kritisoi Puolaa peitellysti Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa tiistaina sanoen, että viljakiista on ”poliittista teatteria”, ja että ”jotkut ystävistämme Euroopassa ovat tehneet trillerin viljasta”.

Perjantaina Puolan Swidnikissä järjestetyssä mielenosoituksessa Morawiecki iski jälleen takaisin.

– Haluan sanoa presidentti Zelenskyille, ettei hän koskaan enää loukkaisi puolalaisia, kuten hän teki hiljattain YK:ssa pitämässään puheessa, Morawiecki totesi CNN:n mukaan.

– Puolan kansa ei koskaan anna tämän tapahtua, ja Puolan hyvän nimen puolustaminen ei ole vain velvollisuuteni ja kunniani, vaan myös Puolan hallituksen tärkein tehtävä, hän lisäsi.

Morawieckin kommentit uhkaavat syventää kahtiajakoa maiden välillä, jotka ovat aiemmin olleet läheisiä liittolaisia vastustaessaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Jännitteet maiden välillä ovat lisääntyneet viime viikkoina viljanvientikiellosta, jonka useat EU-maat asettivat aiemmin tänä vuonna suojellakseen paikallisten maanviljelijöiden toimeentuloa, koska he olivat huolissaan Ukrainan viljan alhaisesta hinnasta verrattuna kotimaiseen tuotantoon.

EU ilmoitti suunnitelmistaan keskeyttää kielto viime viikolla, mutta Puola – Unkarin ja Slovakian ohella – ilmoitti pitävänsä siitä kiinni, mikä herätti vastalauseita Ukrainasta. Ukraina ukasi nostaa kanteet kyseistä kolmea maata vastaan.

Puolan presidentti Andrzej Duda koetti torstaina tyynnytellä maiden välistä sanailua sanoen olevansa valmis keskustelemaan Zelenskyin kanssa ”ystävinä” maiden välisten ”vaikeiden tilanteiden” ratkaisemiseksi.

Kysyttäessä, olivatko Zelenskyin kommentit järkyttyviä, Duda vastasi: ”Ehkä järkyttynyt on liian voimakas sana.”

– Olin katkera, sanoisin mieluummin niin. Sanon näin: Pysytään rauhallisena, ei nosteta lämpöä, koska tämä on riita, joka koskee pientä osaa suhteistamme. Älkäämme antako sen vaikuttaa kokonaisuuteen, koska sille ei ole oikeutusta ja vain muut hyötyvät siitä, Duda sanoi.

Puolan presidentti liennyttää – valmis keskustelemaan Volodymyr Zelenskyin kanssa ”ystävinä”

Puolan presidentti Andrzej Duda sanoi CNN:n mukaan olevansa valmis keskustelemaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa ”ystävinä” maiden välisten ”vaikeiden tilanteiden” ratkaisemiseksi sen jälkeen, kun Varsova ilmoitti lopettavansa aseiden lähettämisen Kiovaan viljan tuontikiistan vuoksi.

Puolan, yhden Ukrainan vankimman tukijan, päätös oli suuri käänne.

Duda viittasi Zelenskyin tiistaina YK:n yleiskokouksessa esittämiin huomautuksiin, joiden mukaan ”jotkut ystävistämme Euroopassa näyttelevät solidaarisuutta poliittisessa teatterissa”, Duda kertoi puolalaiselle TVN24-kanavalle, että vaikka hänen ukrainalainen kollegansa ei maininnut Puolaa erikseen, ”viittaus oli olemassa ja me kaikki ymmärsimme sen.”

Kysyttäessä, olivatko Zelenskyin kommentit järkyttyviä, Duda vastasi: ”Ehkä järkyttynyt on liian voimakas sana.”

– Olin katkera, sanoisin mieluummin niin. Sanon näin: Pysytään rauhallisena, ei nosteta lämpöä, koska tämä on riita, joka koskee pientä osaa suhteistamme. Älkäämme antako sen vaikuttaa kokonaisuuteen, koska sille ei ole oikeutusta ja vain muut hyötyvät siitä, Duda sanoi.

Paine on kasvanut kuukausia ukrainalaisen viljan kiellosta, jonka useat Euroopan unionin maat asettivat alun perin tänä vuonna suojellakseen paikallisten maanviljelijöiden toimeentuloa, koska he olivat huolissaan ukrainalaisen viljan alhaisesta hinnasta.

EU ilmoitti viime viikolla aikovansa keskeyttää kiellon, mutta Puola, Unkari ja Slovakia sanoivat aikovansa uhmata muutosta ja pitää rajoitukset voimassa.

– Tämä asia on ratkaistava, se on kiista, joka on itse asiassa oikeudellinen kiista. Ymmärrän, että (Ukraina) etsii apua tilanteeseensa hinnalla millä hyvänsä, ja siksi he eivät välitä, missä he myyvät viljansa, mutta se ei ole meille välinpitämätön asia, ja haluamme auttaa heitä ja autammekin.

Duda totesi, että Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin keskiviikkoinen lausunto, jonka mukaan Varsova ei enää anna aseita Kiovaan, ”tulkittiin pahimmalla mahdollisella tavalla”.

Duda selvensi, että pääministeri puhui Puolan armeijan modernisointiin tarkoitetuista uusista aseista, ja että Puolan Ukrainalle antamia lupauksia – mukaan lukien haupitsit, ammukset ja miinanraivausajoneuvot – kunnioitetaan.

Hän ei myöskään sulkenut pois mahdollisuutta jatkaa aseiden toimittamista Kiovalle tulevaisuudessa.

Puolan presidentti: Venäjän tappio on ainoa rauhan tae

– Kyse on sen varmistamisesta, että Venäjä ei voi laillisesti siirtää väkisin rajoja Euroopassa, Puolan presidentti Andrzej Duda sanoi CNN:lle New Yorkissa YK:n kokouksen yhteydessä.

– Tämä on rauhan tae tulevaisuudessa, myös Yhdysvalloille. Ei ole kompromissiratkaisua, Duda totesi.

– Venäjä voidaan pysäyttää vain, jos se voitetaan. Ja se voitetaan, kun Ukraina työntää Venäjän armeijan miehitetyiltä alueilta Yhdysvaltojen avulla, lännen avulla, ja kun se saa takaisin hallintaansa sen kansainvälisesti tunnustetut rajat. Vasta sitten voimme sanoa, että Venäjän imperialismi todella kukistettiin, Duda sanoi.

Puola on ollut Ukrainan läheinen liittolainen Venäjän hyökkäyksestä lähtien. Puola otti vastaan yli miljoona ukrainalaista pakolaista ja on edelläkävijä kehottaessaan Nato-kumppaneita lähettämään lisää sotilastarvikkeita Kiovaan.

Puolasta tuli keväällä ensimmäinen Nato-maa, joka lähetti hävittäjiä Ukrainaan, kuukausia ennen Yhdysvaltoja, joka vasta viime kuussa suostui hyväksymään F-16-hävittäjälentokoneiden antamisen Ukrainalle.

Puolan kenraali kehottaa Ukrainan arvostelijoita suuntaamaan energiaansa auttamiseen

– Ukrainan vastahyökkäyksen länsimaisten kriitikoiden tulisi muuttaa painopistettään ja käyttää energiaansa varmistaakseen, että Ukraina saa lisää varusteita ja aseita sotaan Venäjän kanssa, Puolan asevoimien esikuntapäällikkö, kenraali Rajmund Andrzejczak sanoo Ukrinformin haastattelussa.

Kenraalin mukaan Ukraina ei ole sodassa pientä maata tai aseellista ryhmää vastaan, vaan venäläisen yhteiskunnan tukeman suuren ydinasevaltion kanssa.

– Siksi kysyisin mieluummin näiltä kommentoijilta, jos he olisivat ukrainalaisten sijassa: valmistautuisivatko he paremmin ja edistyisivätkö he enemmän? Siksi vaihtaisin painopistettä, jotta voisin tukea ukrainalaisia moraalisesti, enkä kritisoida heitä. Tämä on moraalitonta ihmisen näkökulmasta, Andrzejczak sanoo.

Hänen mukaansa energiaa tulisi käyttää paremmin ja Ukrainaan pitäisi lähettää enemmän varusteita ja aseita, ”koska Ukrainalle tässä sodassa on kyse kaikesta, ja myös puolalaisille”.

Jotkut länsimaiset poliitikot ja sotilasasiantuntijat ovat kritisoineet Ukrainan armeijan vastahyökkäyksen tahtia ja sanoneet sen olevan liian hidas.

Nato-maiden laskuvarjosotilaat Puolassa: 400 hyppyä viikossa

Nato-maiden laskuvarjosotilaat ovat harjoitelleet elokuussa Puolassa.

Hyppyviikon aikana Alankomaiden, Belgian, Britannian, Italian, Puolan, Saksan ja Tšekin sotilaat suorittivat yli 400 laskuvarjohyppyä.

Naton mukaan kansainvälisen harjoituksen tavoitteena oli oppia eri maiden tekniikoista ja varusteista.

Harjoituksesta on julkaistu jutun alta löytyviä kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa.

– Nato-liittolaiset treenaavat ja harjoittelevat yhdessä maalla, ilmassa ja merellä, jolla testataan ja ylläpidetään valmiuttamme ja kykyämme puolustaa jokaista tuumaa liittouman alueella, Nato kirjoittaa sosiaalisen median X-palvelussa.

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)