Verkkouutiset

Itäraja

Pitääkö tulijoita työntää takaisin? Pekka Toveri MTV:llä: Tähän on oltava valmius

Vaikka itärajan rajanylityspaikat on suljettu, turvapaikkahakemus on kansainvälisten velvoitteiden mukaan otettava vastaan kaikilta, jotka ovat tavalla tai toisella päässeet rajan yli käyttämättä väkivaltaa.

– Suomen tulee olla valmis käännyttämään ihmisiä takaisin Venäjälle, vaikka se rikkoisi kansainvälisiä velvoitteita, sanoo kansanedustaja, entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Toveri (kok.) MTV:n Uutisextrassa.

Hänen mukaansa Venäjä pelaa pitkää peliä. Se voi ajaa toiminnan alas viikoiksi, kuukausiksi tai vuodeksikin, ja palata asiaan jälleen, kun Suomessa lasketaan valmiutta.

Rajavartiolaitos on varoittanut ilmiön laajenemisesta maastorajoille. Pekka Toveri uskoo tilanteen pysyvän talven ajan rauhallisena.

– Kesällä, kun maastossa liikkuminen on helpompaa, Venäjä voi pahimmillaan alkaa ohjata tulijoita myös Suomen maastorajalle eli virallisten rajanylityspaikkojen ulkopuolelle, Toveri varoittaa.

Näin on käynyt muun muassa Puolassa, Liettuassa ja Latviassa, joiden rajoilla Valko-Venäjän hybridioperaatio on jatkunut yli kahden vuoden ajan.

Ihmisiä on kuitenkin työnnetty takaisin Valko-Venäjän puolelle, ja turvapaikkahakemuksia ei ole otettu vastaan. Kyseessä on niin sanottu push back -toiminta, jonka on tulkittu rikkovan kansainvälisiä velvoitteita. EU-maat ovat kuitenkin antaneet toiminnalle hiljaisen hyväksynnän.

Toverin mielestä myös Suomen pitää olla tarvittaessa valmis push back -menettelyyn, jos turvapaikanhakijoita alkaa pyrkiä suuria määriä maastorajojen yli.

– Kansainväliset sopimukset on tehty aivan toisenlaiseen maailmaan. Sellaiseen, jossa suurvallatkin noudattivat sopimuksia ja sääntöjä, hän toteaa.

Viron suurlähettiläs: Itärajan täyssulku on tärkeä käännekohta

Viron Suomen suurlähettiläs Sven Sakkov pitää Suomen päätöstä sulkea itäraja käännekohtana suomalaiselle yhteiskunnalle ja perinteiselle varovaisuudelle itänaapurin suhteen, uutisoi Viron yleisradioyhtiö ERR.

Sakkovin mukaan Suomen Venäjä-politiikka on ollut varovaista ja maltillista, ja tällaista politiikkaa on pidetty suorastaan itseisarvona.

– Nyt näemme, että Suomen valtio kykenee tekemään vahvoja ja nopeita päätöksiä, Sakkov kehuu.

Suomalaisten parissa tuki rajan sulkemiselle on ollut vahvaa. Vastustusta on taas tullut etenkin suomenvenäläisiltä, joiden matkustaminen on vaikeutunut rajasulkujen seurauksena.

Sakkov huomauttaa Suomessa jääneen lähes täysin huomaamatta, että rajasulku osui talvisodan alkamisen vuosipäivälle. Talvisodan perintö näkyy suurlähettilään mukaan edelleen muun muassa Suomen suhtautumisessa Ukrainan sotaan.

– Se johti suomalaisessa yhteiskunnassa yhteiseen ja erittäin selvään lähestymistapaan Venäjän hyökkäyssotaa kohtaan. [Suomalaisille] se on henkilökohtaista, koska [Ukrainan sodassa] on kaikuja historiasta, Sakkov arvelee.

Myös rajasuluissa nähtiin Sakkovin mukaan samankaltainen tilanne. Venäjä painosti Suomea, mutta Suomi ei taipunut paineen alla.

Suurlähettiläs ei usko, että Suomen ulkopolitiikassa tullaan näkemään paluuta entisen kaltaisiin Venäjä-suhteisiin.

– Näkyvissä ei ole, että Suomen asenne Venäjää kohtaan muuttuisi lähitulevaisuudessa, Sakkov tiivistää.

Sauli Niinistö Ylellä: Hyökkääjän on helpompi löytää asia, johon ei ole varauduttu

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo Ylen Ykkösaamussa, että Venäjän toiminta ja hybridioperaatio linkittyvät laajempaan kokonaisuuteen. Kyse ei ole vain ihmisten liikkeestä.

Taustalla vaikuttavat Niinistön mukaan Suomen Nato-jäsenyys ja vahva tuki Ukrainalle.

Venäjä pyrkii toiminnallaan aiheuttamaan yhteiskunnallista hämmennystä ja hajaannusta. Kyse on suuremmasta voimien mittelöstä.

– Vastapuolen leirissä sekaannuksen uskotaan vahvistavan suhteellisesti omaa asemaa, Sauli Niinistö sanoo.

Presidentin mukaan Venäjä ei ole ainakaan toistaiseksi onnistunut tavoitteessaan. Hän muistuttaa, että yksittäinen henkilö voi saada aikaan merkittävää yhteiskunnallista hämmennystä ja vastakkainasettelua. Sauli Niinistö viittasi Dublinissa tapahtuneeseen puukotustapaukseen ja siitä seuranneeseen vastakkainasetteluun ja sisäiseen kiistelyyn Irlannissa.

– Herää kysymys, että kuinka paljon häiriintynyt yksilö voikaan aiheuttaa muutosta jopa kansakunnan olemiseen, Niinistö pohtii.

Hänen mukaansa Suomen viesti Venäjälle on lyhykäisyydessään se, että välineellistä maahanmuuttoa ei hyväksytä.

Niinistö uskoo, että Suomi on maana houkutteleva ja turvapaikkaa haetaan, vaikka perusteita turvapaikkaan ei olisi. Tilanne on siis eri kuin esimerkiksi Puolassa, joka on enemmänkin läpikulkumaa pyrittäessä Saksaan.

Tasavallan presidentti muistuttaa, että Venäjä on sotaa käyvä maa. On myös syytä pohtia, millaista väkeä rajalta on tarkoitus Suomeen työntää. Turvallisuusnäkökulma on siis keskiössä.

Niinistö uskoo, että jatkossa tilannetta ja muuttuvia vaikutusmahdollisuuksia on arvioitava huolella ja useista eri näkökulmista.

– Puolustajan ongelmana on se, että pitäisi varautua kaikkeen. Hyökkääjän on helpompi löytää yksi rako, johon ei ole varauduttu. Vaatii suorastaan mielikuvituksen käyttämistä ja hyökkääjän leikkimistä mietittäessä Venäjän seuraavia liikkeitä, Sauli Niinistö toteaa.

Jatkuuko itärajan täyssulku? IS: Näitä vaihtoehtoja punnitaan ministeriössä

Koko Venäjän vastaisen rajan täyssulun on tarkoitus päättyä 13. joulukuuta. Sisäministeriö pohtii vaihtoehtoja jatkon suhteen.

Itärajan sulkua voidaan jatkaa tai sulku purkaa niin, että yksi tai useampi raja-asema on jälleen auki, Ilta-Sanomat kertoo. Tulijamäärien oletetaan rauhoittuvan ainakin hetkellisesti.

Koko itärajan sulun jatkaminen joulukuun 13. päivän jälkeen ei kuitenkaan onnistu automaattisesti samoin perustein.

Lain puitteissa sulun jatkaminen määräajan jälkeen vaatisi uudet ja aiempaa painavammat perusteet.

Kahden viikon sulusta aiheutuu haittaa myös lailliselle rajanylitysliikenteelle. Tilanne on myös monimutkainen haavoittuvassa asemassa olevien ja apua tarvitsevien ihmisten osalta. Tämä johtuu osin siitä, että haavoittuvassa asemassa olevan ihmisen määritelmä on niin laaja.

– Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kysymys on tässä se haasteellinen, jos heitä työnnetään rajalle. Siinä tilanteessa olisi todella vaikea kysymys arvioida, että milloin kriteeristö täyttyy, Ilta-Sanomien lähde toteaa.

Hallitus seuraa tehdyn päätöksen vaikutuksia ainakin viikonlopun yli.

Äärimmäiset turvapaikkatulkinnat uhkaavat oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia

Poliittinen kampanjointi turvapaikkaoikeuden puolesta uhkaa oikeusvaltiota.

Keskustelussa Suomen Venäjän vastaisen rajan sulkemisesta on puhuttu vain oikeudesta hakea turvapaikkaa ja siitä loukkaako valtioneuvoston päätös ihmisoikeuksia.

Kansainvälisen oikeuden perusperiaate on, että valtio suvereenisti hallitsee omaa aluettaan. Valtiolla on siten oikeus määrätä ulkomaalaisten maahantulosta ja oleskelusta maassa. Tämän oikeuden symbolina on rajavartiolaitos, jolla on oikeus voimaa käyttäen estää ulkomaalaisen tulo Suomeen, jos tämä ei täytä valtion lailla säätämiä ehtoja.

Tämän vuoksi perustuslain 9. pykälä takaa Suomen kansalaiselle ja maassa laillisesti oleskelevalle oikeuden aina tulla Suomeen. Jokaisella sen sijaan on oikeus poistua maasta. Ulkomaalaisen oikeudesta tulla maahan Suomi säätää tavallisella lailla.

Suomen perustuslaki ei siten anna ulkomaalaiselle oikeutta tulla Suomeen. Oikeus hakea pakolaisasemaa perustuu Suomen kansainvälisiin sopimuksiin, joihin eduskunta on vapaaehtoisesti sitoutunut. EU:n perusoikeuskirjan 18. artikla takaa oikeuden hakea turvapaikkaa. Suomi on myös Geneven pakolaissopimuksen sopimusvaltio. Suomi on näin antanut humanitäärisen oikeuden turvapaikan hakuun.

Kun Venäjän rajan sulkemisesta on keskusteltu, olisi luullut, että huomio olisi kiinnittynyt sen yhdenmukaisuuteen perustuslain kanssa. Nyt Suomen kansalaisilta estetään pääsy Venäjälle tai paluu Venäjältä. Se erottaa Suomen kansalaisia naapurimaassa olevista perheistään, estää tapaamasta vakavasti sairaita sukulaisiaan, hoitamaan kiinteistöjään ja estää elinkeinotoimintaa. Toimenpiteen välttämättömyys ja suhteellisuus olisi pitänyt arvioida tältä kannalta eikä vain kansainvälisen suojelun kannalta. Suomen valtion tehtävä on turvata omien kansalaistensa ihmisoikeudet.

On myös syytä muistaa, ettei Suomella ole mitään kansainvälistä velvoitetta ylläpitää rajanylityspaikkoja Venäjälle. Paitsi ehkä perusoikeutena Suomen kansalaisten helpompi pääsy Venäjälle ja takaisin. Suomen ja Venäjän välisen rajanylityspaikkasopimuksen voi aina irtisanoa ja sen mukaan osapuoli voi koska tahansa sulkea rajanylityspaikan.

Suomen kansalaiselle voi ehkä sanoa, että hänelle jää rajanylityspaikkoja muihin maihin, joita hän voi käyttää hyväkseen. Tuskin pakolaiseksi pyrkivällä voi olla parempaa oikeutta tulla Suomeen kuin Suomen kansalaisella. Pakolainenkin voi pyrkiä Suomeen muiden maiden vastaisten rajanylityspaikkojen kautta.

Ihmisoikeuksista voi poiketa hätätilanteissa

Velvollisuus turvata oikeus hakea kansainvälistä suojelua on hyvin kaksinaismoralistinen, mikä heikentää sen arvoa. EU maksaa Turkille miljardeja, jotta se estää pakolaisia pääsemästä hakemaan turvapaikkaa EU-alueelle. EU maat edellyttävät lento-, laiva- ja linja-autoyhtiöiltä tarvittavien matkustusasiakirjojen tarkastamista, jotta ihmiset eivät pääse hakemaan turvapaikkaa. Venäjän tehtävänä oli tarkastaa Suomen rajalle tultaessa tarvittavien matkustusasiakirjojen olemassaolo, tarkoituksella estää turvapaikan hakijoiden pääsy Suomen rajalle. Nyt kun Vladimir Putin päästää paperittomat Suomen rajalle hakemaan turvapaikkaa, häntä varmaan voivat jotkut ihmisoikeustutkijat ylistää suurena ihmisoikeuksien edistäjänä.

Kaikissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa valtioille on varattu oikeus poiketa taatuista ihmisoikeuksista hätätilan aikana, joka uhkaa kansakunnan elämää. En olekaan huomannut, että joku vaatisi Ukrainaa pitämään yllä yhtä raja-asemaa Venäjän rajalla, jotta siellä ulkomaalainen voisi hakea turvapaikkaa. Kansallinen turvallisuus on hyväksyttävä peruste. Turvallisuuteen kohdistuvan uhkan suuruus määrittelee tarvittavien turvatoimien välttämättömyyden. Hybridisodankäynti toisen valtion sisäisen turvallisuuden horjuttamiseksi on kiistatta hyväksyttävä ja rajavartiolain hyväksymä peruste.

Kansainvälisissä sopimuksissa kuten Euroopan ihmisoikeussopimuksissa on myös taattujen oikeuksien väärinkäytön kielto. Valtion ohjauksessa tapahtuva turvapaikan hakijoiden ohjaaminen turvapaikkahakuun toisen valtion horjuttamiseksi, on valtion näkökulmasta oikeuden väärinkäyttöä. Kun myös tilannetta hyödyntävän henkilön voidaan arvioida ymmärtävän väärinkäyttötarkoituksen, voisi se hyvin antaa vastaanottajavaltiolle perusteen kieltäytyä ottamasta turvapaikkahakemusta käsittelyyn.

Tarvetta on myös keskustella siitä, riittääkö vain sanan ”asylum” lausuminen pääsyyn turvapaikkamenettelyyn. Hakemuksen voisi monessa tapauksessa heti hylätä ilmeisen perusteettomana. Näin on, jos henkilö tulee turvallisesta maasta. Onkin hyvä, että komissio nyt selvittää pikakäsittelyn mahdollistamista jo raja-asemalla.

Nykyinen turvapaikkamenettely on oikeusvaltioon soveltumaton ja loukkaa ihmisoikeuksia. Suurin osa turvapaikan hakijoista etsii itselleen taloudellista turvallisuutta, ei pakene itseensä kohdistuvaa poliittista väkivaltaa. Järjestelmä perustuu sen väärinkäyttöön. Kun henkilö, joka ei täytä turvapaikkakriteereitä, pääsee EU valtion alueelle, ei häntä useimmiten voida enää palauttaa kotimaahansa, koska häntä voi uhata kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. Osa maista ei ota vastaan edes omia kansalaisiaan. Näin järjestelmän vastainen olotila jää voimaan.

Paperittomuus perustuu siihen, että parantaakseen mahdollisuuksiaan turvapaikkaprosessissa, moni hakija hävittää asiakirjansa ja kertoo tarinan, jonka uskoo johtavan myönteiseen lopputulokseen. Väärien tietojen ja asiakirjojen käyttäminen on pesiytynyt koko prosessiin. Siitä esimerkkinä on niin sanotun kuolleen irakilaisen tapaus, josta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi Suomelle huomautuksen. Henkilöhän oli väärillä papereilla todistettu kuolleeksi.

Järjestelmä ei anna turvapaikkaa sitä oikeasti tarvitseville

Oikeudellisen ja hallinnollisen prosessin oikeudenmukaisuus on oikeusvaltion kulmakiviä. Yksi keskeisiä periaatteita on, että asiat pitää käsitellä nopeasti, tehokkaasti ja luotettavasti. Pakolaisprosessit ovat kaikkea muuta. Ne kestävät. Haetaan uusia perusteita pakolaisstatuksen saamiseksi kuten kristinuskoon kääntyminen. Oikeudelliset menettelyt johtavat siihen, että oikeus ei toteudu.

EU maiden kyvyttömyys käsitellä pakolaisasioita asianmukaisesti on johtanut siihen, että paremman elämän toivossa olevat käyttävät ihmissalakuljettajia ja riskeeraavat elämänsä. Järjestelmän houkutus oman elämän riskeeraamiseen on yksi pahimpia ihmisoikeusrikoksia maailmassa.

Järjestelmä ei anna turvapaikkaa sitä oikeasti tarvitseville. Todella hädässä olevat eivät kykene käyttämään ihmissalakuljettajia matkansa järjestämiseen. Jos nyt joku Venäjältä tarvitsee kansainvälistä suojelua, ei hän  pääse sitä Suomesta hakemaan.

Järjestelmä on erikoinen, koska se antaa nyt niin sanotulle pakolaiselle oikeuden valita sen valtion, josta hän hakee turvapaikkaa. Tämän on johtanut siihen, että hakijat pyrkivät maihin, joissa on paras sosiaaliturva ja maanmiehiä. Nyt Suomen rajalla olisi hyvin luontevaa todeta hakijoille, että Venäjä on heille turvallinen maa ja he voivat hakea turvapaikkaa siinä maassa, jossa heille ensin on syntynyt ajatus turvapaikan hakemisesta.

Jotta oikeusvaltiomme toimisi luotettavasti, olisikin Geneven pakolaissopimusta nopeasti muutettava. Turvapaikkaa tulisi hakea oman maan lähimaissa. Niissä tunnetaan olosuhteet parhaiten. Ukrainalaisten vastaanotto Euroopassa osoittaa hyvin, kuinka naapurimaissa on helppo kantaa solidaarisuutta. Silloin kun pakolaismäärät ovat suuria, on kansainvälisen yhteisön otettava hakijoita. Professori Martti Koskenniemen (HS 27.11.) ehdottama kansainvälinen seulontajärjestelmä pakolaisstatukseen oikeuttavien tunnistamiseksi olisi hyödyllinen. Ensisijaisesti kehittyneiden maiden pitäisi itse kantaa vastuunsa kiintiöpakolaisten ottamisesta. Mutta jos järjestelmä ei toimisi, olisi toimivaltaa luovutettava kansainväliselle organisaatiolle. Ennen vastaanottamista uuteen kotimaahan voitaisiin myös edellyttää tiettyjä kohdemaata koskevia kieli- ja muita opintoja.

Jotkut ihmisoikeustutkijat pyrkivät tekemään vastoin perusteita turvapaikanhakuoikeudesta superihmisoikeutta, ainakin nuo 1970-luvun kasvatit. Ajatus ei ole kaukana lakimies Vladimir Leninin ajattelusta: luo kaaos, ota valta ja säilytä se unohtamalla ne ihmisoikeudet.

Onko itärajan aidasta mitään hyötyä? Kansanedustajat vastaavat

Hallitus on päättänyt rakentaa esteaitaa itärajalle. Verkkouutisten Sanna Ukkola Show’ssa kansanedustajilta Heikki Vestman (kok.), Antti Kaikkonen (kesk.) ja Mika Kari (sd.) kysytään, onko itärajan aidasta mitään hyötyä.

Toimittaja Sanna Ukkola toteaa, että esimerkiksi Puolan puolelle pääsee aidasta huolimatta yhä tuhansia ihmisiä vuosittain.

– Raja-aidan rakentamisesta on linjattu hallitusohjelmassa, eli sitä tullaan itärajalle rakentamaan, Heikki Vestman kertoo.

Aidan pituudesta ja rakentamisaikataulusta hänen mukaansa päätetään myöhemmin, kun arviot valmistuvat.

Entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen kertoo, että itärajan aitahanke käynnistettiin viime vaalikaudella. Tuolloin rajavartiolaitos esitti, että aitaa pitäisi rakentaa hieman yli 200 kilometriä.

– Arvio oli, että sillä pystyisi näitä keskeisimpiä alueita valvomaan. Ilmeisesti ei ole tarpeenkaan ihan jokaista metriä siellä aidata. Siellä on vesialueita, erämaa-alueita ja suoalueita melkoinen osa tuosta raja-alueesta, joten ne ovat helpommin valvottuja, Kaikkonen kertoo.

– Aita kyllä auttaa juuri tämän tyyppisen laittoman maahantulon valvonnassa, joten kiirehtisin tätä hanketta. Nyt vauhtia suunnitteluun, hän jatkaa.

Mika Kari sanoo, että aitaaminen on keino hidastaa maahantuloa.

– Se on tärkeä osa myös siinä, että rajavartiolaitos voi laittaa omat ja jossain vaiheessa niukatkin resurssit oikeisiin pisteisiin ja poissulkea sellaisa alueita, joissa riski rajan ylittämiseen on korkeampi. Aika iso osa tästä meidän 1340 kilometrin rajasta on järviä, lampia, soita ja tiettömien taipaleiden takana. Huojentavaa on tietenkin meille kaikille se, että joka ainoa metriä rajasta on tavalla tai toisella vartioitu, Kari toteaa.

KATSO UUSIN JAKSO:
Hyytävä kauhukuva Sanna Ukkola Showssa: Venäjä voi ajaa ihmismassat rajalle

 

Elina Valtonen kehotti Venäjää lopettamaan toimintansa rajalla – ”Kyllä Sergei Lavrov reagoi”

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoo ottaneensa itärajan tilanteen esille Etyj-ulkoministerikokouksen lounastapaamisessa, jossa myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli läsnä.

– Pidin puheenvuoron ja viittasin Suomen rajatilanteeseen. Kehotin Venäjää lopettamaan toimintansa Suomen rajalla, Valtonen sanoi kokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa torstaina iltapäivällä.

Valtonen osallistui Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ministerineuvoston kokoukseen Skopjessa, Pohjois-Makedoniassa 29.–30. marraskuuta.

– Otin lounaskeskustelussa, jossa puhuttiin kokonaisturvallisuudesta, esille sen, mitä Venäjän hybridivaikuttaminen on ollut, kuinka Suomi on pystynyt vastatoimiin yhdessä kumppanimaiden kanssa ja kuinka Suomi toimii oman kansallisen turvallisuutensa ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa. Kehotin Venäjää lopettamaan operaationsa rajalla.

Valtonen totesi, ettei voi ottaa tarkemmin kantaa siihen, miten Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vastasi hänelle.

Valtoselta kysyttiin, miten Lavrov reagoi puheisiin Suomen itärajasta.

– No, sanotaan nyt näin, että kyllä hän siihen reagoi.

Suomi on joutunut Venäjältä suuntautuvan välineellistetyn maahan pyrkimisen kohteeksi.

Valtioneuvosto päätti sulkea koko itärajan torstaista lähtien rahtijunaliikennettä lukuun ottamatta. Sulku kestää ainakin joulukuun 13. päivään asti. Raja-asemista oli ennen tuoreinta päätöstä auki vain pohjoisin eli Raja-Joosepin asema.

Jukka Kopra: Tulijat käännytettävä takaisin, jos Venäjä ohjaa ihmisiä maastorajalle

Rajavartijoiden pitää pysäyttää ja käännyttää tulijat takaisin, jos Venäjä alkaa ohjata ihmisiä Suomen maastorajalle, toteaa kokoomuksen kansanedustaja, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra.

– Kyllä näin pitää toimia (jos tällainen tilanne tulee eteen), hän sanoo Verkkouutisille.

Valtioneuvosto päätti sulkea koko itärajan torstaista lähtien rahtijunaliikennettä lukuun ottamatta. Sulku kestää ainakin joulukuun 13. päivään asti. Raja-asemista oli ennen tuoreinta päätöstä auki vain pohjoisin eli Raja-Joosepin asema.

Yhtenä uhkakuvana on se, että turvapaikanhakijat pyrkivät seuraavaksi Suomeen maastorajan yli. Julkisuudessa on viime aikoina herännyt keskustelua niin kutsutusta push-back-linjasta.

Latvia, Liettua ja Puola ovat olleet jo pitkään samanlaisen välineellistetyn maahan pyrkimisen kohteena kuin Suomi nyt. Valko-Venäjältä on tuotu maiden rajoille valtavat määrät turvapaikanhakijoita. Maissa on noudatettu niin sanottua push-back-linjaa. Turvapaikkahakemuksia ei oteta vastaan vaan tulijat työnnetään rajalta takaisin.

Vaikka kyse on monien arvioiden mukaan kansainvälisten sopimusten vastaisesta toiminnasta, käytännössä push-back-linja on EU:ssa hiljaisesti hyväksytty.

Voivatko suomalaiset rajavartijat toimia näin?

– Rajavartijat tarvitsevat selkeät käskyt ja säädöspohjan, jonka perusteella he toimivat. Se on tietysti hallituksen tehtävä varmistaa, että rajavartijoille on annettu riittävät valtuudet push-back-toimintaa varten, Kopra sanoo.

– Kyse on kansainvälisten sopimusten ja lainsäädännön tulkinnasta, korkeammasta juridiikasta. Sen takia valmistelu pitää tehdä virkatyönä.

Kopra korostaa, että itärajan tilanteessa on kyse Venäjän hybridioperaatiosta. Hänen mielestään hallituksen pitäisi luoda etukäteen kanta push-back-linjasta.

– Tätä pitää ilman muuta alkaa valmistella, vaikka tämä ilmiö ei ole vielä konkretisoitunut.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä kysyttiin tiistaina Ylen A-studiossa, miten toimitaan, jos maastorajalle saapuu ihmisiä.

Hänen mukaansa hallituksen päätöksen viesti on se, että rajat voi ylittää rajanylityspaikoilla, mutta ne on suljettu.

– Se, miten toimitaan eri tilanteissa, tässä on olemassa lakiin perustuvat Rajavartiolaitoksen operatiiviset ohjeet, ja niitä Rajavartiolaitos soveltaa. Erilaisiin tilanteisiin on varauduttu, ja niissä on pyritty ottamaan huomioon erilaiset kansainväliset velvoitteet, Pöysti sanoi.

– Sen voin todeta, että jos tulee väkivaltainen ryntäys, niin siitä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu, jota ei saa liian laajasti yleistää, mutta silloin voidaan myös työntää se (ryntäys) takaisin. Muita tilanteita varten on olemassa ohjeistus.

LUE MYÖS:
SDP:n asiantuntija: Jos Venäjä ohjaa ihmisiä maastorajalle, tulijat käännytettävä takaisin

Suomen rajapäätös lisännyt liikennettä Viron ja Venäjän rajalla

Suomen päätös sulkea koko itäraja on jo lisännyt liikennettä Viron ja Venäjän rajalla, kertoo Eve Kalmus Viron poliisi- ja rajavartiovirastosta yleisradio ERR:lle.

Hän kertoo, että rajan ylittäneiden määrä on kasvanut neljästä tuhannesta ihmisestä viiteen tuhanteen ihmiseen. Hän muistuttaa, että määrä on yhä huomattavasti pienempi kuin koronaa edeltävänä aikana, jolloin rajan ylitti 10 000 ihmistä päivässä.

Kalmuksen mukaan rajanylittäjät ovat tavallisia kansalaisia. Kolmansien maiden kansalaisten rajanylitykset eivät ole lisääntyneet.

Hän ei kertonut, kuinka moni siirtolainen on yrittänyt Viron puolelle ilman matkustusasiakirjoja. Venäjän kautta turvapaikan hakemista yrittäviä Viro ei ota vastaan.

– Olemme hieman muuttaneet menetelmää ja menneet ryhmiä vastaan, jotta ne eivät pääse Viron alueelle, Kalmus kertoi.

Hän kertoi Viron olevan tiiviisti yhteydessä naapurimaihinsa ja tekee yhteistyötä Venäjän siirtolaishyökkäyksen torjunnassa.

”Kaikkeen pitää varautua” – Kansanedustaja laajentaisi itärajan aitaa

Suomi on sulkenut kaikki itärajan rajanylityspaikat rahtijunaliikennettä lukuun ottamatta vastatoimena Venäjän hybridioperaatiolle, jossa turvapaikanhakijoita ohjattiin kohti Suomen rajaa.

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu kehottaa hallitusta varautumaan siihen, että kiusanteko voi jatkua muilla tavoin. Hän huomauttaa, ettei Kreml kunnioita millään tavalla esimerkiksi rajoihin liittyviä sopimuksia.

– Kaikkeen pitää varautua Venäjän ollessa kyseessä. Kaikki on mahdollista. Ajattelen, että Suomen pitäisi ennen kaikkea kiireellisesti uudistaa rajamenettelylakia, Pekka Aittakumpu sanoo Verkkouutisten Asiakysymyksen tuoreessa jaksossa.

Hänen mukaansa lakia pitäisi uudistaa niin, että turvapaikkahakemukset voitaisiin tarvittaessa käsitellä heti rajalla. Kielteisen päätöksen voisi antaa huomattavasti nykyistä nopeammin.

– Kyllä näen, että se on mahdollista. Rajamenettelylaki tosiaan annettiin eduskunnalle jo viime kaudella, mutta se jäi hallintovaliokunnassa jostain syystä käsittelemättä, Aittakumpu toteaa.

Myös raja-aidan laajentaminen olisi perusteltua viimeaikaisten tapahtumien valossa. Huolena on, että rajanylityspaikkojen sulkemisen jälkeen turvapaikanhakijoiden virta voisi kohdistua maastorajalle. Tällä hetkellä sääolosuhteet ja lumen määrä tekevät maastorajan laittomat ylitykset haastaviksi, Aittakumpu huomauttaa.

Rajavartiolaitos on rakentanut Imatran Pelkolaan noin kolmen kilometrin pituisen pilottiaidan. Rajanylityspaikkojen lähialueelle on määrä rakentaa 70 kilometriä lisäaitaa vuosien 2024–2025 aikana.

Aiemman suunnitelman mukaan esteaitaa rakennetaan yhteensä 200 kilometrin matkalle vuoteen 2026 mennessä. Suomen ja Venäjän välisen rajan kokonaispituus on 1300 kilometriä.

Itärajan tilanne on herättänyt keskustelua siitä, pitäisikö hanketta laajentaa ja vauhdittaa. Kansanedustajan mukaan rajahankkeeseen tulee hakea tukea Natolta ja EU:lta, sillä Suomi käytännössä suojelee pitkää Venäjän vastaista rajaa.

– Kyllä itärajan aidasta pitäisi tehdä vieläkin laajempi kuin mitä nyt on päätetty. Tähän toimintaan pitää myös varautua näiden maastorajojen osalta, Pekka Aittakumpu sanoo.

Keskustan kansanedustaja jätti marraskuussa hallitukselle kirjallisen kysymyksen maahantulijoiden aiheuttamasta turvallisuusuhkasta. Valtioneuvoston julkaiseman muistion mukaan Poliisihallitus on arvioinut, että laajamittainen sääntöjenvastainen maahantulo voi vaarantaa vakavasti yleisen järjestyksen ja turvallisuuden.

– Nyt hallituksen pitäisi selvittää se, että onko meillä lainsäädäntö kunnossa näiden erilaisten turvallisuusuhkien osalta. Noin tuhat ihmistä on tullut Venäjän hybridioperaation myötä Suomeen. Lainsäädäntö pitää tarkistaa, Pekka Aittakumpu sanoo.

Hän ihmettelee, miksei jo viime viikolla annetussa lisätalousarviossa ohjattu yhtään lisärahoitusta Rajavartiolaitokselle, Maahanmuuttovirastolle tai poliisille.

– Kun on tiedossa, että esimerkiksi nämä rajan sulkemistoimet aiheuttavat todella paljon lisätyötä rajavartiolaitokselle. Se tuottaa myös lisärahan tarvetta. Poliisi on arvioinut, että siellä on myös rikollisia joukossa, Aittakumpu huomauttaa.

KATSO UUSIN JAKSO:
Itäraja on nyt kiinni – loppuuko tulijoiden virta?

USU: Valtuutettu on huolissaan oikeudesta kansainväliseen suojeluun

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman aikoo Uutissuomalaisen mukaan keskustella Rajavartiolaitoksen kanssa siitä, miten itärajan rajanylityspaikkojen sulkeminen käytännössä toteutetaan ja miten erilaisissa tilanteissa toimitaan niin, ettei oikeus kansainvälisen suojelun hakemiseen vaarantuisi.

Stenman muistuttaa, että rajanylityspaikkojen sulkemisen mahdollistavassa säännöksessä todetaan, että pykälän soveltaminen ei saa loukata kenenkään oikeutta saada kansainvälistä suojelua. Jos henkilö saa yhteyden viranomaisiin, Stenmanin mukaan hänellä pitäisi silloin olla lähtökohtaisesti oikeus hakea turvapaikkaa.

– Miten tämä aiotaan käytännössä toteuttaa tässä tilanteessa, kun koko itäraja on kiinni? Mitä tapahtuu, jos henkilöitä saapuu kuitenkin rajalle, miten toimitaan ja miten selvitetään ihmisten haavoittuvuutta, Stenman kysyy.

Stenman muistuttaa, että rajavartiolain 16. pykälässä todetaan, että yksittäistapauksessa haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvapaikkahakemus voidaan ottaa vastaan.

– Kun virallisille rajanylityspaikoille ei pääse, saattaa maastorajojen yli rajanylityspaikkojen välistä tulla henkilöitä. Näillä talven keleillä he saattavat olla vaikeassa tilanteessa, Stenman sanoo Uutissuomalaiselle.

– Tietenkin itsestäänselvyytenä pitäisi olla velvoite suojata elämää.

Stenman arvioi jo viime viikolla, että lähes kaikkien itärajan rajanylityspaikkojen sulkeminen vaarantaa vakavasti oikeuden hakea turvapaikkaa. Nyt kun kaikki itärajan rajanylityspaikat on suljettu Vainikkalan raideliikennettä lukuun ottamatta, hänen mukaansa tilanne on vielä vakavampi.

Stenman arvioi, että on olemassa ilmeinen vaara ehdottoman palautuskiellon ja joukkokarkotuskiellon loukkauksesta.

Tutkija pohtii aidan rakentamista koko itärajalle – myös Naton ja EU:n etu

Suomen tulisi miettiä raja-aidan rakentamista koko itärajalle, pohtii Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen viestipalvelu X:ssä.

Vanhasen mukaan itärajan turvallisuuden pohdintaa joudutaan miettimään pidemmällä aikavälillä.

– Hanke olisi varmasti kallis sekä aikaa vievä ja tietenkin osa ratkaisua. Tarkoitus olisi kuitenkin ehkäistä maaston kautta tapahtuvaa laitonta maahantuloa ja siten vahvistaa kykyämme toteuttaa kansainvälisiä velvoitteita sekä vahvistaa hallittua maahantuloa, hän pohjustaa.

Suomen ja Venäjän välistä raja-aitaa alettiin rakentaa maaliskuussa ja sen odotetaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä. Alustava kustannusarvio on 380 miljoonaa euroa.

Raja-aidan ensimmäinen 3,8 kilometrin mittainen osa valmistui kesällä Imatran Pelkolaan ja on nyt Rajavartiolaitoksen käytössä.

Vanhanen muistuttaa, että Suomen ja Venäjän raja on myös Naton ja EU:n pitkä ulkoraja.

– Tällöin raja-aidan voisi tuoda näidenkin agendalle niin sotilaallisen turvallisuuden, ulkorajojen turvallisuuden ja maahantulopolitiikan näkökulmasta. Näidenkin etu on panostaa vakaaseen itärajaan, Vanhanen argumentoi.

– Mikäli Venäjä vahingoittaisi tällaista infrastruktuuria, olisi kyseessä toimi Nato-maata kohtaan. Voisiko aidasta kehittyä siten osa pelotetta, josta koituisi Venäjälle kustannuksia, hän pohtii.

Vanhasen mukaan on selvää, että epävakaan itärajan hallinta edellyttää yhdistelmää lainsäädännön soveltamisen, kansainvälisten sopimusten tulkinnan, liittolaisten tuen ja resilienssin kehittämisen osalta.

– Infrastruktuurin on oltava mukana tässä.

Ulkoministeri Elina Valtonen: Suomen rajatoimille vahva tuki Natolta

Nato-maat antoivat vahvan tuen Suomen toimille rajaturvallisuuden takaamiseksi, sanoi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) Nato-maiden ulkoministerikokouksen jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

– Informoin liittolaisia Suomen itärajan tilanteesta, missä Venäjä välineellistää maahantuloa ja häikäilemättä käyttää hyväkseen kolmannen maan kansalaisia. Sain vahvan tuen Suomen toimille rajaturvallisuuden takaamiseksi.

Ulkoministerikokous oli Valtosen mukaan tärkeä etappi tiellä Naton Washingtonin huippukokoukseen ensi vuonna.

Valtosen mukaan liittokunta lähetti jälleen vahvan ja yhtenäisen viestin horjumattomasta ja jatkuvasta tuesta Ukrainalle.

– Suomi on sitoutunut jatkamaan tukeaan Ukrainalle ja sen asevoimille. Tukiväsymystä ei ole näkyvissä. Olemme hyväksyneet 20 puolustusmateriaalien tukipakettia Ukrainalle yhteisarvoltaan 1,5 miljardia euroa.

Valtosen mukaan kokouksessa kuultiin myös vahvaa viestiä siitä, että Euroopan ja euroatlanttisen yhteisön pitää satsata ja skaalata puolustusteollisuuttaan kiireesti ylöspäin.

– Se edellyttää poliittista tahtotilaa ja rahoitusta. Meidän pitäisi pyrkiä kohti puolustusteollisuuden yhteismarkkinoita, jossa pienet ja suuret toimijat voisivat osallistua yhtenäisistä lähtökohdista tarjoamaan tuotteitaan.

Valtosen mukaan Ukrainan oikeutettu paikka on Natossa. Hän totesi myös, että Ukraina on edistynyt reformeissaan ja onnistuneet uudistukset tuovat maata lähemmäksi liittokuntaa.

Valtosen mukaan ulkoministerikokouksen selkeä viesti oli myös se, että Venäjän pitkäaikainen uhka tiedostetaan. Tämän Valtonen välitti myös viestipalvelu X:ssä.

– Tässä tilanteessa pitää nähdä Venäjän pitkä tavoite- ja tahtotila ja toimia sen mukaisesti.

 

 

 

 

Asiantuntija itärajasta IS:lle: Yhteiskunnan pitäisi varautua pahimpaan

Tutkijatohtori Teemu Oivo Itä-Suomen yliopistosta ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Margarita Zavadskaja arvioivat Ilta-Sanomissa Venäjän seuraavaa peliliikettä nyt, kun Suomi sulkee itärajansa ja maahantulijoiden määrä on tyrehtynyt.

– Ottaen huomioon sen, mitä olemme nähneet nyt, suomalaisen yhteiskunnan pitäisi varautua pahimpaan, Zavadskaja sanoo IS:lle.

–  Mielestäni olisi viisasta lähestyä tilannetta siitä näkökulmasta, että jokin Venäjällä on selvästi muuttunut raja-asiaan nähden, ja siitä tulee entistä arvaamattomampaa ja turvattomampaa, hän jatkaa.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän johtaja Vladimir Putin ei jätä asiaa tähän. Heidän mukaansa yksi keino voi olla esimerkiksi sabotaasi.

– Vaikka tilanne itärajalla hiljenisi, tulee Venäjältä varmasti edelleen vihjauksia, että he ovat velvollisia ennen pitkää vastaamaan Suomen ”Venäjän vastaisiin toimiin” eikä näitä vastauksia edelleenkään täsmennetä, Oivo sanoo IS:lle.

– Odotetut operaatiot ovat tällaisia tähänkin asti nähtyjen tapaan sellaisia, joissa syyllinen taho on kiistettävissä ja intensiteetti sen verran matala, ettei niistä odoteta kovia reaktioita Suomelta ja Suomen liittolaisilta. Tällaisia olisivat erilaiset kriittiseen infrastruktuuriin ja tietoliikenteeseen tehdyt sabotaasit, hän jatkaa.

– Se saattaa olla esimerkiksi epäystävällinen tai kutsumaton lento Venäjältä Suomen ilmatilaan, arvioi Zavadskaja mahdollista Venäjän vastausta.

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)