Lupia pysyville vienneille myönnettiin muun muassa suojausteräkselle, tarkkuuskivääreille ja niiden lisävarusteille. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

Puolustustarvikkeiden vienti keskittyi Eurooppaan

Viime vuonna lähes kolme neljäsosaa Suomen puolustusvienneistä kohdistui Euroopan alueelle.

Puolustusministeriö myönsi vuonna 2018 yhteensä 257 lupaa puolustustarvikkeiden pysyville vienneille. Noin kaksi kolmasosaa myönnetyistä luvista kohdistui Euroopan alueelle, selviää puolustusministeriön tiedotteesta.

Lupia pysyville vienneille myönnettiin euromääräisesti eniten suojausteräkselle, tarkkuuskivääreille ja niiden lisävarusteille sekä maakulkuneuvoille ja niiden komponenteille.

Tämän lisäksi myönnettiin useita lupia puolustustarvikkeiden väliaikaisille vienneille huolto- ja korjaustoimenpiteisiin sekä esittely- ja testaustarkoituksiin.

Lähes kolme neljäsosaa toteutuneista puolustustarvikkeiden vienneistä kohdistui Euroopan alueelle. Merkittävimmät vientikohteet yksittäisten maiden osalta olivat Puola, Turkki ja Ruotsi. Merkittävimmät viennit koostuivat ajoneuvojen komponenteista, partioveneistä ja suojamateriaalista.

Lupaharkinta perustuu aina tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Suomi noudattaa Asekauppasopimuksen asettamia vientiehtoja ja Euroopan unionin neuvoston yhteistä kantaa lupaharkinnan perusteista.

Lupahakemukset käsitellään poikkihallinnollisessa maastavientityöryhmässä, jossa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta arviosta vastaa ulkoministeriö.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt