Suomalaiset huolissaan autojensa tietoturvasta

Suomalaiset ovat kansainvälisen autoliitto FIA:n tekemän tutkimuksen mukaan haluttomimpia jakamaan autojensa keräämää tietoa sekä erityisen huolissaan ajoneuvojen tietoturvasta.

Nykyaikaiset autot keräävät runsaasti tietoa niiden käytöstä ja pystyvät välittämään dataa eteenpäin verkon välityksellä. Auton omistaja ei aina edes tiedä, mitä tietoja kerätään ja kuka niihin pääsee käsiksi.

Kansainvälinen autoliitto FIA selvitti kuluttajien suhtautumista verkottuneisiin autoihin 12 Euroopan maassa. Tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset suhtautuvat asiaan kaikkein epäilevimmin, kertoo Autoliitto.

Euroopan laajuisesti 90 prosenttia autoilijoista oli sitä mieltä, että auton keräämien tietojen omistus kuuluu kuljettajalle tai auton omistajalle. Suomalaisista peräti 95 prosenttia oli tällä kannalla.

Sekä koko tutkimuksessa että Suomessa 91 prosenttia haluaa, että ajoneuvon tietojen välittäminen on mahdollista kytkeä pois päältä.

Ylivoimainen enemmistö (76 prosenttia koko tutkimuksessa ja 82 prosenttia suomalaisista) haluaa, että tietoja välitetään vain rajattu aika. Suomalaisista jopa kolmasosa antaisi luvan tietojen jakamiseen vain yhdeksi matkaksi kerrallaan, kun koko tutkimuksessa luku oli 25 prosenttia.

Suomalaiset ovat varuillaan

Suomalaisten suurimmat huolenaiheet olivat henkilökohtaisten tietojen paljastuminen ja käyttö kaupallisiin tarkoituksiin. Ajoneuvojen seuranta huolestutti 77 prosenttia vastaajista koko tutkimuksen keskiarvon ollessa 70 prosenttia.

Mieluiten suomalaiset jakaisivat auton paikkatietoja tiepalvelulle tarvitessaan apua (80 %), mutta tämäkin lukema jää alle tutkimuksen keskiarvon (85 %). Ajoneuvon etädiagnosointiin on valmis antamaan luvan 76 % suomalaisista, mikä on pari prosenttiyksikköä keskiarvoa vähemmän. Reilu viidesosa suomalaisista ei olisi valmis jakamaan autonsa tietoja kenellekään.

Verkottuneet autot tuovat kuitenkin mukanaan hyödyllisiä palveluita autoilijoille. Esimerkiksi automaattinen hätäpuhelu eCall hälyttää avun välittömästi paikalle onnettomuuden sattuessa ja ajoneuvojen verkottuminen mahdollistaa tehokkaat ruuhka- ja kelivaroitusjärjestelmät.

Peräti 95 prosenttia tutkimukseen osallistuneista oli sitä mieltä, että kuluttajien oikeudet ajoneuvon keräämiin tietoihin pitää varmistaa joko kansallisella tai EU-lainsäädännöllä.

Tutkimusyhtiö Research Now toteutti tutkimuksen FIA Alue 1:n toimeksiannosta 12 Euroopan maassa syyskuun ja lokakuun puolivälin aikana 2015. Mukana olivat Suomi, Itävalta, Belgia, Tshekki, Tanska, Ranska, Saksa, Italia, Hollanti, Puola, Espanja ja Britannia. Tiedot kerättiin nettikyselyllä. Tutkimukseen kerättiin 12 000 lomaketta – noin 1000 joka maasta. Kohderyhmänä olivat 18-70-vuotiaat henkilöt, joiden taloudessa on auto, ja jotka käyttävät autoa vähintään kerran viikossa.

Kommentit