Sisäministeriö esittää rikesakkoa nykyistä pienemmästä ylinopeudesta

Sisäministeriö esittää, että poliisi antaisi jatkossa rikesakon teknisen varmuusvähennyksen jälkeen jo silloin, kun ylinopeutta on seitsemän kilometriä tunnissa.

Sisäministeriön mukaan rikesakko nykyistä alemmasta nopeuden ylityksestä parantaisi liikenneturvallisuutta ja tehostaisi liikennevalvontaa.

Ministeriö esittää, että poliisi antaisi jatkossa rikesakon teknisen varmuusvähennyksen jälkeen jo 7 km/h:n ylinopeudesta. Tällä hetkellä rikesakon saa teknisen varmuusvähennyksen jälkeen vähintään 8 km/h:n ylinopeudesta.

Sisäministeriön mielestä tällä olisi vaikutuksia liikenneturvallisuuden lisäksi julkisen talouden sopeutustoimiin.

Ministeriön tiedotteen mukaan ”poliisin osalta tämä tarkoittaa, että lisätään hallitusohjelman mukaisesti kustannustehokasta automaattista liikenteen kameravalvontaa ja tehostetaan liikenteen nopeusvalvontaa myös muuten”.

Automaattisen liikenteenvalvonnan lisäresursseista päätetään talousarviomenettelyn yhteydessä.

Kommentit