Karensseihin liittyy Jukka Haapakosken ja Veera Luodon mukaan köyhyys- ja terveysriskejä. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

”Rasti väärässä ruudussa voi viedä tulot pitkiksi ajoiksi”

Työttömien kanssa toimivat kysyvät, miten ihmiset järjestävät toimeentulonsa ja elämisensä.

− Ajankohtaisessa niukkuuskeskustelussa vähälle huomiolle ovat jääneet työttömyysturvan epäämiseen ja toimeentulotuen perusosan alentamiseen liittyvät köyhyys- ja terveysriskit. Osa ihmisistä voi jäädä pitkiksi ajoiksi kokonaan vaille tuloja asioidessaan viranomaispalveluissa.

Näin kirjoittavat Työttömien keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan. Heidän mukaansa ongelma ”on järjestelmässä”.

− Esimerkiksi työttömyysetuuden karenssin pituus vaihtelee nykyisin 15 päivästä 90 päivään sen perusteesta riippuen. Jo pelkkä tietämättömyys muuttuvista tuen saamisen ehdoista tai te-palveluiden sähköisten lomakkeiden sekavuus saattaa tuottaa ihmiselle karenssin, jos esimerkiksi rasti puuttuu tai se on väärässä ruudussa, Haapakoski ja Luoto kirjoittavat.

Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa 20–40 prosenttia.

− Alentaminen tehdään enintään kahden kuukauden määräajaksi, jos tuen saajan katsotaan kieltäytyvän työn vastaanottamisesta tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Todellisuudessa näitä kahden kuukauden määräaikoja voidaan ketjuttaa eli asettaa uusi määräaikainen perusosan alennus edellisen perään.

Kelassa ei Haapakosken ja Luodon mukaan riittävästi huomioida, että toimeentulotukilain mukaan alentaminen voidaan tehdä vain edellyttäen, että ”alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana”.

− Onko kohtuullista ja ihmisarvoisen elämän turvaavaa jättää ihminen kokonaan ilman tuloja, kuten karenssissa, tai leikata viimesijaista perustoimeentulotukea jopa 40 prosentilla? Miten nämä ihmiset järjestävät toimeentulonsa ja elämisensä?

Haapakosken ja Luodon mielestä karensseja tulee lyhentää siten, että työttömyysetuus pysyy sanktion aikanakin vähintään perustoimeentulotuen tasolla.

− Toimeentulotuen perusosan leikkaaminen tulee lopettaa kokonaan, jotta perustuslain 19. pykälän takaama oikeus perustoimeentulon turvaan toteutuu työttömyyden, sairauden ja työkyvyttömyyden aikana.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt