Olympiastadionin rakennustyömaa Helsingissä viime heinäkuussa. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Rakennusyrityksiin koulutetaan uusien työntekijöiden ohjaajia

Alan työmarkkinajärjestöjen tavoitteena on helpottaa etenkin nuorten työllistymistä alalle

Helpottaakseen työvoiman löytymistä ja etenkin nuorten työllistymistä rakennusalan työntekijöitä edustava Rakennusliitto ja työnantajajärjestö Rakennusteollisuus RT ovat sopineet työpaikkaohjaajien koulutuksesta. Järjestöjen mukaan rakennusala on jo pitkään kärsinyt työvoimapulasta samaan aikaan, kun monet ammattiin valmistuneet ovat vailla työpaikkaa.

Rakennusliitto järjestää eri puolella Suomea työpaikkaohjaajien koulutustilaisuuksia. Rakennusteollisuus RT puolestaan suosittelee, että sen jäsenyritykset sopivat työpaikkaohjaajaksi halukkaiden työntekijöidensä kanssa koulutuksiin osallistumisesta ja maksavat koulutusajalta palkan.

– Uusien työntekijöiden saaminen ja sitouttaminen alalle on rakennusalan työvoimaan liittyvä keskeinen haaste. Työpaikkaohjaajat ovat yksi keino madaltaa yritysten kynnystä ottaa palvelukseensa rakennusalan ammatteihin opiskelevia ja opinnot suorittaneita nuoria ja myös muita rakennusalan töistä kiinnostuneita työntekijöitä, Rakennusteollisuus RT:n työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro toteaa tiedotteessa.

Kokemattomalle tai vain vähän kokemusta omaavalle työntekijälle on järjestöjen mukaan tärkeää, että vastaanotto yrityksessä ja työmaalla on asiallinen ja kannustava sekä ammattiin oppimista tukeva. Tämä uskotaan parantavan työturvallisuutta, lisävän työssä ja yrityksessä viihtymistä ja edistävän ammattitaidon kehittymistä.

– Uudet työntekijät kyetään ottamaan paremmin vastaan, jos yrityksessä on tähän tehtävään koulutettuja henkilöitä. Koulutuksen saaneet kokeneet työntekijät toimivat oman työnsä ohella uusien työntekijöiden työpaikkaohjaajina näiden aloittaessa uraansa rakennustyömailla, Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas kertoo..

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt