Professori Hiilamo: Ay-liikettä ei kiinnosta ansiosidonnaisen ulkopuolella olevat ihmiset

Professorin mukaan laaja joukko työttömyyskassoihin kuulumattomia työntekijöitä maksaa ansiosidonnaisen päivärahan kustannuksia.

Tuore raportti esittää, että ansiosidonnainen työttömyysturva ulotettaisiin koskemaan kaikkia työttömiä, mutta sen pituus puolitettaisiin. Siten työttömyyskassan jäsenyys ei olisi kriteeri ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle.

– Meidän päämäärämme on se, että kaikki, jotka osallistuvat ansioturvan rahoittamiseen ja joiden palkoista maksetaan vakuutusmaksuja, saisivat tämän vakuutuksen, sanoi Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Ylen Ykkösaamussa.

– Tämä laajentaisi ansioturvan piiriin tulevaa joukkoa. Jotta kustannukset eivät lisääntyisi, pitäisi tehdä muutoksia. Me ehdotimme kustannusneutraaliuden vuoksi, että ansioturvan kestoa lyhennettäisiin.

Ansioturva rahoitetaan nykyisin 95-prosenttisesti valtion budjetista ja lakisääteisistä työttömyysvakuutusmaksuista. Kirjoittajat esittävät maksuosuutta 100 prosenttiin ja hallinnon siirtämistä työttömyyskassoilta julkiselle vallalle.

Hiilamon mukaan laaja joukko työttömyyskassoihin kuulumattomia työntekijöitä maksaa ansiosidonnaisen päivärahan kustannuksia, jolloin kustannusten jako ei mene tasan.

Jos kassaan maksetaan omaa vakuutusta, niin eikö kassan jäsenet silloin maksa sen ansiosidonnaisen?

– Kassan jäsenet maksavat ainoastaan 5,4 prosenttia tästä kokonaisuudesta. On aika kohtuutonta, että ei saa ollenkaan tätä turvaa, jos jättää maksamatta näin pienen maksun. Nykyisessä pirstaleisessa työelämässä olisi reilumpaa, että kaikki pääsisivät tämän ansioturvan piiriin, Hiilamo toteaa.

Toimihenkilöjärjestö STTK:n sosiaaliasioiden päällikkö Heli Puura pitää esitystä on huonona.

– Tässä esityksessä esitetään nimenomaan ansioturvan keston puolittamista kahdesta vuodesta yhteen vuoteen. Kun katsotaan työttömien joukon kasvamista ja pitkäaikaistyöttömyyden kehitystä, niin kyllä tämänlainen esitys on kaikkien palkansaajien kannalta erittäin huono. Se johtaisi käytännössä köyhyyden ja huono-osaisuuden lisääntymiseen.

Esityksen yksi keskeinen ehdotus on se, että lakisääteisen ansioturvan toimeenpano siirrettäisiin nykyisiltä työttömyyskassoilta Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi.

– Tämä on erittäin suuri rakenteellinen muutosehdotus eikä varmasti tule käymään ay-liikkeelle. Meidän näkemyksemme mukaan kassajärjestelmä toimii hyvin. Emme näe, että toimivan hyvän järjestelmän muuttamiseen on suurempaa aihetta.

– Tämä rahoitushan menee niin, että valtio maksaa hieman yli 40 prosenttia, työnantajat hieman yli 40 prosenttia ja työntekijät noin kymmenen prosenttia. Palkansaajat maksavat työttömyyskassan jäsenenä ollessaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ja jäsenmaksua omalle kassalle.

Puuran mukaan kassaan kuulumattomat eivät rahoita ansio-osaa näille kassaan kuuluville.

– Se ansio-osa rahoitetaan työnantajien ja palkansaajien maksuilla.

Hiilamon mukaan Puura on väärässä. Moni kassaan kuulumaton nimenomaan maksaa työttömyyskassoihin kuuluvien ansio-osan.

– Heli Puura siirsi kommentissaan huomion pois pääasiasta; meillä on 15 prosenttia ihmisiä, jotka rahoittavat toisten sosiaaliturvaa eivätkä saa itse tätä vakuutusta. Tosiasia on se, että nämä ihmiset ovat heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla, Hiilamo sanoo.

– Heli Puuran puheenvuoro osoitti sen, että ay-liike ei ole kiinnostunut muista kuin omista jäsenistään. Se ei ole kiinnostunut niistä, jotka maksavat vakuutusta, mutta eivät saa sitä. Tämä on se iso ongelma.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt