Muun muassa rakennusinvestointien määrän odotetaan edelleen vähenevän. LEHTIKUVA / Sari Gustafsson

Pk-yritysten odotukset ovat heikentyneet

Viennin hiipuminen ja rakennusinvestointien vähentyminen vaikuttavat yrittäjien uskoon talouden kehityksestä.

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset suhdanteista ovat heikentyneet puolen vuoden takaisesta, käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä barometrista.

Kyselyn vastaajista 29 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana, kun taas 15 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Viime syyskuussa 37 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan ja vain 10 prosenttia uskoi niiden heikentyvän.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasen mukaan näkymien heikentymiseen pk-yrittäjäkentässä vaikuttaa ennen kaikkea viennin hiipuminen. Myös rakennusinvestointien määrän oletetaan edelleen vähenevän.

– Pk-yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat alle hyvän talouskehityksen pitkäaikaisen keskiarvon. Myös investointien heikko kehitys kertoo heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen, Kuismanen kertoo tiedotteessa.

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta parin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä on laskenut.

– Tarvitsemme lisää kasvuhakuisia yrityksiä. Yksi keino tähän on edistää yrittäjän ikääntymisestä johtuvia omistajanvaihdoksia, sillä yritysten jatkonäkymillä on yhteys niiden halukkuuteen uudistua ja kasvaa. Pk-yritysbarometrista nähdään lisäksi, että kansainvälisesti suuntautuneilla yrityksillä näkymät ja odotukset ovat edelleen selvästi keskimääräistä paremmat, elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) toteaa.

Hän huomauttaa myös, että kansainvälisiä yrityksiä lukuun ottamatta investointinäkymät ovat heikentyneet.

– Tarvitsemme tarkempaa tietoa tekijöistä, jotka pk-yrittäjät kokevat investointien esteeksi. Kasvuhakuisten pk-yritysten investointien ja kasvun rahoituksen tueksi valmistellaan jo käyttöönotettavaksi takausvälineitä, jotka tuovat yritysten käyttöön alkusyksystä noin puolen miljardin euron rahoitusruiskeen, Lintilä kertoo.

Yli puolet pk-yrityksistä kokee osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan ainakin jossain määrin kasvua. Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat törmänneet vaikeuksiin saada työvoimaa.

Ulkoista rahoitusta viimeisen vuoden aikana on vastaajista ottanut 26 prosenttia. Osuus on yhtä suuri kuin edellisessä barometrissa viime syyskuussa. 45 prosentilla vastanneista on lainaa rahoituslaitoksilta.

– Rahoituksen tarjonta on monipuolistunut. Niiden yritysten määrä, jotka eivät hae rahoitusta, vaikka sille olisi tarvetta, on vähentynyt. Tämä on hyvä asia, sillä edelleen vain kolme prosenttia rahoitusta hakeneista yrityksistä kertoi saaneensa kielteisen rahoituspäätöksen, Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä kertoo.

Barometriin vastasi 4 600 pk-yritystä.

– Myös helsinkiläisten yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet, vaikka näkymät ovat hieman paremmat kuin koko maassa, , kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Helsinkiläisten suhdanneodotukset olivat hänen mukaansa korkeimmillaan syksyllä 2017, jonka jälkeen ne ovat tasaisesti heikentyneet. Nyt suhdanteiden paranemista ennakoi 32 prosenttia helsinkiläisistä pk-yrityksistä ja heikkenemistä 12 prosenttia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt