Kaikista selvitykseen vastanneista yrityksistä 44 prosenttia arvioi, että rikosten ja väärinkäytösten määrä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana. LEHTIKUVA/ANNI REENPÄÄ

Petokset ja tietoriskit kohdistuvat yhä useampaan yritykseen

Varsinkin suuriin yrityksiin kohdistuva rikollisuus on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen kolmen vuoden aikana.

Puolet suurista yrityksistä ilmoittaa, että liiketoimintaan kohdistuvien rikosten tai väärinkäytösten määrä on kasvanut, ilmenee Keskuskauppakamarin koko maan kattavasta Yritysten rikosturvallisuus 2017 -selvityksestä.

Kaikista selvitykseen vastanneista yrityksistä 44 prosenttia arvioi, että rikosten ja väärinkäytösten määrä on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana. Etenkin suurissa yrityksissä kasvu koetaan voimakkaana. Kun vuonna 2012 lisääntyneistä rikoksista raportoi 34 prosenttia, oli nyt osuus jo 52 prosenttia.

Kaupan alan yritykset ilmoittivat toteutuneista tietoriskeistä useimmin. Yrityksiin kohdistuvat tietomurrot ovat kaikilla toimialoilla tietoriskien kärjessä, mutta identiteettikaappauksissa on selvä nousutrendi. Kaikilla toimialoilla osuudet ovat kasvussa.

Suurista yrityksistä peräti 28 prosenttia ilmoitti, että yrityksen identiteetti on kaapattu tai yritetty kaapata. Pienissä yrityksissä osuus oli viisi prosenttia. Petoksia kohtasi yllättäen useammin suuret kuin pienet yritykset: pienistä ja keskisuurista yrityksistä 12–13 prosenttia ja suurista joka neljäs (25 %).

– Yritysten riskit tulevat yhä useammin verkosta. Monet kasvavista turvallisuusuhkista, kuten identiteettivarkaudet ja petokset, piinaavat yhä useampia yrityksiä yli toimialarajojen. Petosten tekotavoissa hyödynnetään usein sitä, että suurissa yrityksissä työntekijät eivät aina tunne toisiaan. Yritykset voivat varautua tapauksiin ainakin ohjeistamalla henkilöstöä, Keskuskauppakamarin asiantuntija Kaisa Saario neuvoo.

Asiantuntija Panu Vesterisen mukaan erityisen hälyttävää on, että osa yrityksistä ei saa tarvitsemaansa tietoa rikosilmiöistä viranomaisilta eikä muistakaan lähteistä.

– Kaupan alalla tietoa tarvitsee 45 prosenttia yrityksistä ja muilla aloilla kolmannes, sanoo Panu Vesterinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Yrityksen jatkuvuuden turvaamisessa vielä tehtävää

Kauppakamarit kannustavat yrityksiä panostamaan tietopääoman ja jatkuvuuden turvaamiseen. Palvelualan yritykset suojaavat tietoja muita toimialoja monipuolisemmin.

Teollisuusyritykset tunnistavat parhaiten kilpailijaa kiinnostavan kriittisen tiedon. Kaupan alan yritykset jäävät näistä jälkeen suojaustoimissa.

Rakennusalalla tietoriskejä kohdataan vielä vähiten, mutta alan yritykset panostavat jatkossa aikaisempaa enemmän tietoturvallisuuteen.

Kauppakamarien mukaan yritysten jatkuvuuden ja tietopääoman turvaaminen vaatisi muuttuvassa toimintaympäristössä lisää panoksia.

Kaikista vastanneista yrityksistä vain hieman yli kolmasosalla oli jatkuvuussuunnitelma. Suuristakin yrityksistä neljäsosa ei ollut tehnyt suunnitelmaa. Jatkuvuussuunnittelulla varaudutaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin kuten tietojen tai toimitilojen osittaiseen tai täydelliseen tuhoutumiseen tai avainhenkilöiden yllättävään menettämiseen.

Yritysten rikosturvallisuus 2017 – riskit ja niiden hallinta -selvitys toteutettiin verkkokyselynä keväällä. Siihen vastasi 762 yritystä, eri puolelta Suomea kaikilta toimialoilta ja kaikenkokoisista yrityksistä. Selvityksen ovat laatineet Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen ja Suomen kauppakamarien kanssa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt