Perheenyhdistämisen edellytykset tiukentuvat

Sisäministeriössä valmistellaan ulkomaalaislain muutosta, jonka tavoitteena on tiukentaa perheenyhdistämisen edellytyksiä EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti.

Jatkossa sekä kansainvälistä suojelua saavilta että Suomen kansalaisilta edellytettäisiin turvattua toimeentuloa ennen kuin perheenyhdistämishakemus voitaisiin hyväksyä. Toimeentulovaatimus voidaan ottaa käyttöön nopeassa aikataulussa, koska se ei vaadi hallinnollisia muutoksia.

Ulkomaalaislakia aiotaan muuttaa niin, että turvattu toimentulo olisi perheenjäsenen oleskeluluvan myöntämisen edellytys aina niissä tilanteissa, joissa perheenkokoaja on saanut oleskeluluvan Suomesta nk. toissijaisen suojelun perusteella.

Sen sijaan tilanteissa, joissa perheenkokoajalla on pakolaisasema eli hän on kiintiöpakolainen tai turvapaikan saanut, turvattua toimeentuloa ei edellytettäisi, jos perheenjäsenet hakevat oleskelulupaa kolmen kuukauden sisällä pakolaisaseman myöntämisestä.

Kolmen kuukauden aikaraja tulee suoraan EU-direktiivistä ja on EU-jäsenvaltioita velvoittava pakottava suoja, jolla pyritään huomioimaan pakolaisaseman saaneiden henkilöiden perheiden tilanne.

Myös Suomen kansalaisen perheenjäsenen oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä olisi jatkossa turvattu toimeentulo. Suomen kansalaisen perheenjäsenen olisi jatkossa haettava oleskelulupaa perhesiteen perusteella ulkomailta käsin ulkomaalaislain pääsäännön mukaisesti.

Tavoitteena on, että vastuu toimeentulosta olisi perheellä itsellään. Näin edistettäisiin perheiden kotoutumista. Lisäksi halutaan vaikuttaa myös siihen, missä määrin turvapaikanhakijat hakeutuvat juuri Suomeen.

Sisäministeriön mukaan Suomen järjestelmä ei nytkään ole kansainvälisesti vertailtuna löyhä, mutta muiden maiden tiukentaessa järjestelmiään myös Suomen on tarpeen tiukentaa perheenyhdistämisen kriteereitä.

Luonnos hallituksen esitykseksi lähti lausunnolle keskiviikkona.

Kommentit