Päivi Räsänen: Suurmoskeijan turvallisuusnäkökohdat on huomioitava

Kansanedustajan mukaan Euroopan maista löytyy useita valitettavia esimerkkejä moskeijoista, joissa on suljettujen ovien takana levitetty väkivaltaisen radikalisoitumisen sanomaa.

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen Helsingin suurmoskeijahankkeesta. Räsäsen mukaan Hankkeeseen liittyy niin paljon ongelmia, että hallituksen on syytä selvittää taustoja, ulkomaisen rahoituksen kanavia ja rahoituksen tarkoitusperiä sekä varmistaa, että päätöstä tehtäessä huomioidaan riittävällä tavalla turvallisuusnäkökohdat.

”Euroopan maista löytyy useita valitettavia esimerkkejä moskeijoista, joissa on suljettujen ovien takana levitetty väkivaltaisen radikalisoitumisen sanomaa sekä kannustettu sharia-lain noudattamiseen. Muslimeilla on oma uskonnonvapautensa kokoontua, mutta juuri muslimiväestön keskuudesta on kuitenkin ilmaistu vakava huoli siitä, että suurmoskeijan rahoituksen toteutuessa moskeija tulee olemaan vain pienen piirin hanke ja sunnien ja shiiojen väliset konfliktit ja jännitteet rantautuvat Suomeen”, Räsänen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla on turvata uskonnonvapauden toteutuminen ja edistää mahdollisuuksia uskontojen tunnustamiseen ja harjoittamiseen.

”Sisäministeriön vastuulla on puolestaan huolehtia kansallisesta turvallisuudesta ja selvittää myös tämän hankkeen taustat ja mahdolliset siitä aiheutuvat uhkat”, Räsänen sanoo.

Kommentit