Sanna Marin. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

”Nyt ei pääministeri vastannut” – kokoomus hiillosti Sanna Marinia

Kysymyksiin ’ohi’ vastaaminen sai kansanedustajat levittelemään ihmeissään käsiään.

Kokoomuksen varapuheenjohtajat Elina Lepomäki ja Antti Häkkänen yrittivät saada pääministeriltä ja SDP:n puheenjohtajalta Sanna Marinilta vastauksia eduskunnan kyselytunnilla.

Elina Lepomäki aloitti kysymällä puolueensa Toivon polku -vaihtoehtobudjetista. Lepomäki kysyi muun muassa, kelpaisiko maahan 120 000 uutta työpaikkaa, arjen ostovoiman parantaminen, terapiatakuu ja yrittäjyyden tekeminen kannattavaksi.

Elina Lepomäki. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Sanna Marin vastasi sanatarkasti näin:

– Tällä viikolla keskustelimme eduskunnassa oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista, ja mielestäni on arvokasta, kuten tuolloin jo keskustelussa totesin, se, että oppositiopuolueilla on mahdollisuus esitellä oma vaihtoehtonsa hallituksen politiikalle ja siitä käydään salissa yhteinen keskustelu. Hallitus on tuonut eduskuntaan budjettiesityksen ensi vuodelle, ja tämä on se budjettiesitys, jonka takana hallitus seisoo, Sanna Marin sanoi.

– Toki varmasti me kaikki haluamme nähdä niitä valon ja toivon pilkahduksia tulevaisuudessa, mutta itse kyllä katson, että hallituksen budjettiesitys verrattuna oppositiopuolueiden ehdotuksiin on se toivon polku, millä meidän pitää edetä.

Toisessa kysymyksessään Elina Lepomäki totesi, että ”arvoisa pääministeri, toverinne Ruotsissa laskevat veroja. Miksei se toimisi Suomessa? Miksi te nostatte veroja?”.

Sanna Marin vastasi seuraavalla tavalla:

– Varmasti valtiovarainministeri (Matti) Vanhanen, joka on budjetin eduskuntaan esitellyt hallituksen puolesta, voi täydentää tätä vastausta, mutta meidän keskeinen tehtävämme ensi vuonna edelleenkin on tietenkin turvata kaikkien ihmisten hyvinvointi ja terveydenhuollon kantokyky vastata kaikkiin niihin koronakriisistä aiheutuviin kustannuksiin. Tähän hallituksen budjettiesityksessä on varattu rahaa, ja tämä eduskunnassa käsitellään kokonaisuudessaan, Marin totesi.

– Eli kyllä se meidän keskeinen tehtävämme vielä ensi vuonna on tästä kriisistä selvitä ja sen lisäksi tehdä sellaisia elvyttäviä toimia, jotka tuovat Suomeen uusia investointeja, uusia työpaikkoja, niitä toivon näkymiä, joista meillä on yhteinen näkymä. Uskon, että me kaikki tässä salissa haluamme niitä toivon näkymiä ja niitä valoisamman ajan näkymiä.

– On totta, että esimerkiksi tämä rokoteuutinen, joka on nyt saatu, on erinomaisen hyvä asia. Hallitus on käsitellyt tällä viikolla, eilen, neuvotteluissaan Suomen rokotestrategiaa, ja toivomme tietenkin, että mahdollisimman pikaisesti… saamme myyntiluvan rokotteille, niin että pääsemme Suomessa rokottamaan ja pääsisimme tästä koronakurimuksesta eroon, Marin lopetti.

”Kyse perimmäisestä asiasta”

Sanna Marinin vastaus – tai ehkä verokysymykseen kokonaan vastaamatta jättäminen – sai Elina Lepomäen levittelemään käsiään ja puistelemaan päätään.

Seuraavaksi kysymysvuoron sai Antti Häkkänen.

– Tässähän nyt ei suoraan pääministeri vastannut itse kysymykseen. Siis koronapolitiikka on yksi osa, ja toinen on se, millä Suomi nousee tästä talouskriisistä. Nyt jos katsotaan aiempien vuosikymmenten kriisejä, niin nimenomaan keskeistä on siinä kriisissä myös tehdä toimenpiteitä, joilla Suomi ei jää näivettymisen kierteeseen vaan nousee myös sieltä kriisin pohjalta. Tästä on kyse, Antti Häkkänen sanoi.

Antti Häkkäsen mukaan ”hallituksessa on selvästi vain muutama ministeri, jotka suhtautuvat positiivisesti näihin uusiin työllisyyskeinoihin, ja loput ministereistä etsivät keinoja, joilla voi estää näitä työllisyyskeinoja, niin voitteko te nyt eduskunnalle sanoa, kun puolitoista vuotta on istunut tämä hallitus, Rinteen-Marinin hallitus, että tuleeko niitä työllisyyskeinoja?”. Kokoomus on Häkkäsen mukaan esittänyt ne keinot.

– Teidän pitäisi niitä tehdä, jotta Suomi pääsisi kasvuun. Viime kädessä tässä on kyse perimmäisestä asiasta: hyvinvointi syntyy työstä eikä velkarahasta., Antti Häkkänen sanoi.

Antti Häkkänen. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Pääministeri Sanna Marin vastasi näin:

– Hallitus on koko kautensa ajan tehnyt työllisyystoimia, ja viimeisimmältä osin budjettiriihessä esittelimme työllisyystoimet yli 30 000 työllisen osalta. Osa tästä kokonaisuudesta annettiin vielä työmarkkinajärjestöjen arvioitavaksi, ja toivoimme tietenkin, että työmarkkinajärjestöiltä olisimme saaneet ratkaisun yli 55‑vuotiaiden työllisyysasteen ja työntekijöiden turvan parantamiseen. He tekivät tärkeää työtä, mutta valitettavasti ratkaisua, ratkaisuesitystä, emme saaneet, ja sen vuoksi hallitus tulee tekemään nämä päätökset vielä tämän vuoden puolella, Sanna Marin totesi.

– Aivan yhtä lailla tulemme jatkamaan työllisyystoimien tekemistä myös ensi vuoden osalta, niin kehysriihessä kuin siitäkin eteenpäin, ja hallitus on sitoutunut siihen, että tällä hallituskaudella 80 000 työllisen osalta päätökset tehdään, Marin jatkoi.

– Nämä vaikutukset tulevat näkyviin tällä vuosikymmenellä. Koronakriisin keskellä on ymmärrettävää, että tämä yleinen taloudellinen tilanne on iso haaste meille kaikille, ja sen vuoksi meidän pitää tehdä niitä elvyttäviä toimia, jotta työllisyys myös tässä ajassa paranee.

Kiitos Suomen kansalle

Elina Lepomäki pääsi myöhemmin kyselytunnilla kysymään vielä kerran, Hän totesi, että ”sain tässä itse asiassa muutaman kansalaisviestinkin siitä, minkä takia pääministeri ei vastaa selvään kysymykseen”.

– Me kysyimme veroista. Ja te olette itse puhunut ilmeisesti SDP:n puheenjohtajan suulla sen puolesta, että Suomessa pitäisi vielä kiristää verotusta. Toinen ministeri puhui progression kiristämisen puolesta. Ymmärrättekö te, että te olette valinnut Euroopan mittakaavassa aivan täysin äärivasemman tien? Mitä sen tunnelin päässä pilkottaa? Ja mikä teidän veropolitiikkanne lopulta on? Eli aiotteko vieläkin lisätä suomalaisten verorasitusta, jo tässä tilanteessa, Lepomäki kysyi.

Marin vastasi näin:

– Hallituksella on yhteinen linja. Se on sovittu hallitusohjelmassa, ja hallitus yhdessä tekee budjettiesitykset eduskunnalle ja eduskunta nämä käsittele. Ei ole olemassa hallituksen osalta yksittäisten puolueiden linjoja, vaan on hallituksen yhteinen linja. Ja, kun te viittaatte siihen tiehen, jota Suomi kulkee, niin viittateko te siihen, että Suomi on Euroopassa hoitanut koronakriisiä tähän mennessä verrattain hyvin?, Sanna Marin vastasi.

– Me olemme selvinneet vähäisemmin taloudellisin vaurioin kuin monet muut maat. Ja tästä tietenkin iso kiitos kuuluu Suomen kansalle, suomalaisille ihmisille, jotka ovat kaiken kaikkiaan hyvin noudattaneet terveysviranomaisten ohjeita ja niitä rajoituksia.

– On pidettävä mielessä, että tämä tilanne on yhä edelleen hyvin vakava ja meillä kaikilla on yhdessä vastuu siitä, että selviäisimme tästä kriisistä mahdollisimman vähin vaurioin. Hallitus on tehnyt töitä sen eteen, että tekisimme sellaisia toimia, joilla voimme vähentää näitä vaurioita, kantaa yhteiskuntaa yli tämän kriisin, ja sen vuoksi valtio on ottanut kovempaa iskua tästä kriisistä ihmisten, perheiden, yritysten ja alueiden puolesta, Marin totesi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt