Naisten peliongelmat lisääntyneet, samoin riskitasolla pelaaminen

Naisten rahapeliongelmat lisääntyivät 1,1 prosentista 2,4 prosenttiin vuodesta 2011 vuoteen 2015. Alaikäisten rahapelaaminen vähenee, mutta nuorten aikuisten lisääntyy.

Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tutkimuksesta, jossa kartoitettiin 15–74-vuotiaiden suomalaisten rahapelien pelaamista, rahapeliongelmia ja rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja asenteita.

Tänä vuonna suomalaisista 3,3 prosentilla eli noin 124 000 henkilöllä oli rahapeliongelma. Vastaava osuus vuonna 2011 oli 2,7 prosenttia. Rahapeliongelma oli yleisin 18–34-vuotiailla.

Naisten rahapeliongelmien lisääntymisestä huolimatta rahapeliongelmat olivat kaiken kaikkiaan yleisempiä miehillä kuin naisilla (naiset 2,4 %, miehet 4,2 %).

Rahapeliongelmat olivat yleisempiä niillä, jotka olivat pelanneet rahapelejä useita kertoja viikossa, pelanneet vähintään 4–5:tä pelityyppiä, kuluttaneet rahapelaamiseen vähintään 21 euroa yhden viikon aikana sekä pelanneet rahapelejä internetissä.

Vastaajista 80 prosenttia oli pelannut jotain rahapeliä mittausta edeltävän vuoden aikana, mikä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä tutkimuksessa vuonna 2011. Naisista rahapelejä oli pelannut vuoden 2015 tutkimuksessa 75 prosenttia ja miehistä 85 prosenttia.

Väestön suhtautuminen rahapelaamiseen on muuttunut myönteisemmäksi, mikä näkyi sekä naisilla että miehillä. Muutos oli nähtävissä kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta alaikäisiä.

Riskitasolla pelaaminen yleistyy

Riskitasolla pelaaminen on lisääntynyt neljän viime vuoden aikana. Riskitason pelaaminen tarkoittaa pelaamista, joka aiheuttaa yksittäisiä haittoja ja edeltää usein rahapeliongelman kehittymistä.

Tyypillisin rahapelihaitta on oman pelaamisen hallinnan puute: vastaajat kertoivat pelanneensa enemmän kuin olivat alun perin aikoneet (14 %). Toiseksi tyypillisin haitta oli niin sanottu häviöiden tasaaminen: vastaajat olivat palanneet jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääkseen voittaa hävityt rahat takaisin (8 %).

15–17-vuotiaiden rahapelien pelaaminen on vähentynyt 47 prosentista 37 prosenttiin vuodesta 2011 vuoteen 2015. Toisaalta sekä eläkeikäisten (65–74-vuotiaiden) että nuorten aikuisten (18–24-vuotiaiden) rahapelaaminen on yleistynyt.

– Rahapelaamisen 18 vuoden ikäraja vaikuttaa toimivan toivotulla tavalla. Rahapeliongelman kehittymisen näkökulmasta nuoret miehet ovat riskiryhmä. Kuitenkin myös naisten rahapeliongelmiin on jatkossa kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota, sanoo THL:n erikoistutkija Anne Salonen.

Ongelmat kasautuvat

Rahapeliongelma oli yleisintä työttömillä tai lomautetuilla, työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla tai pitkäaikaisesti sairailla. He myös pelasivat eniten, useita kertoja viikossa ja kuluttivat muita enemmän rahaa pelaamiseen.

Rahapeliongelma vaikuttaa myös pelaajan läheisten elämään. Vastaajilla, joiden läheisellä oli ollut rahapeliongelma, oli itselläänkin muita useammin rahapeliongelma. Joka viidennellä vastaajalla oli ollut vähintään yksi ongelmallisesti pelaava läheinen.

Tutkimuksen on toteuttanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Tutkimuksen tiedonkeruun toteutti Tilastokeskus. Tutkimusaineisto koostuu 4515 suomalaisen vastauksista, jotka kerättiin puhelinhaastatteluina. Aikaisemmat Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimukset on julkaistu vuosina 2003, 2007 ja 2011.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt