X
SULJE MAINOS
Ilmaantuvuuden nousu voi selittyä osittain taudin aiempaa varhaisemmalla ja herkemmällä diagnostiikalla. / LEHTIKUVA / TIMO AALTO

MS-tauti yleistyy tässä osassa Suomea

Alueelliset erot liittyvät todennäköisesti väestörakenteen ja ympäristötekijöiden poikkeavuuksiin.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan MS-tauti on yleistynyt Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana.

Taudin esiintyvyydessä ja ilmaantuvuudessa on merkittäviä alueellisia eroja, ja esiintyvyys on erityisen korkea Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Taudin yleistymisestä huolimatta potilaiden sairaalahoitojaksot ovat vähentyneet.

MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyä heikentävä neurologinen sairaus. Turun yliopistossa väittelevän LL Anna-Leena Pirttisalon tutkimus osoitti, että MS-taudin esiintyvyys on noussut Suomessa tasaisesti kuluneiden 50 vuoden aikana.

Potilaiden eliniän piteneminen selittää osin esiintyvyyden nousua, mutta myös taudin ilmaantuvuus on noussut 1990-luvulta lähtien. Ilmiö voi selittyä ainakin osittain taudin aiempaa varhaisemmalla ja herkemmällä diagnostiikalla.

– Esiintyvyys oli erityisen korkea Suomen länsi- ja lounaisosissa, ja korkein esiintyvyys todettiin Etelä-Pohjanmaalla. Itä-Suomessa MS-taudin esiintyvyys ja ilmaantuvuus olivat kolmanneksen alhaisemmat. Alueelliset erot MS-taudin epidemiologiassa liittyvät todennäköisesti väestörakenteen ja ympäristötekijöiden poikkeavuuksiin sekä geneettisiin eroihin itä- ja länsisuomalaisten välillä, Anna-Leena Pirttisalo toteaa tiedotteessa.

Pirttisalon mukaan tutkimukset keskittyivät 1960-luvun jälkeen pääosin Länsi-Suomeen, eikä Itä-Suomessa ole tehty lainkaan epidemiologisia selvityksiä nykyaikaisten diagnostisten menetelmien aikana.

Lääkkeet ovat kehittyneet

Anna-Leena Pirttisalon tutkimuksessa osoitettiin, että MS-tautiin liittyvät sairaalahoitojaksot ja niihin liittyvät kustannukset vähenivät merkittävästi tutkimusjakson aikana vuosina 2004–2014. MS-taudin uusien ja osin aiempaa tehokkaampien lääkehoitojen käyttö lisääntyi selvästi samalla aikavälillä.

– MS-taudin lääkehoidot ovatkin saattaneet vähentää pahenemisvaiheiden määrää ja vakavuutta sekä hidastaa taudin etenemistä vähentäen edelleen sairaalahoidon tarvetta. Potilaiden infektioihin liittyvät hoitojaksot olivat muita hoitojaksoja pidempiä ja sairaalakuolleisuus oli niihin liittyen huomattavasti korkeampi, mikä osoittaa infektioiden ehkäisyn tärkeyden MS-potilailla.

Taudin lääkehoito on kehittynyt nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Uudet immuunijärjestelmään vaikuttavat MS-taudin lääkkeet saattavat lisätä potilaiden riskiä infektioille.

– Tutkimuksessamme infektion vuoksi sairaalahoitoon joutuneilla potilailla oli kuitenkin yllättäen MS-taudin lääkehoito käytössä harvemmin kuin verrokkipotilailla. Infektioon liittyvien hoitojaksojen yhteys edenneeseen MS-tautiin ja vähäisempään MS-taudin lääkehoidon käyttöön korostaa taudin tehokkaan hoidon ja potilaiden hyvän toimintakyvyn merkitystä infektioiden ehkäisyssä, Anna-Leena Pirttisalo sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt