Uudenmaan rajalle tulee 30-40 sulkupistettä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Mitä teitä valvotaan, millainen lupa tarvitaan? Näin poliisi vastaa

Liikkumista Uudenmaan ja muun Suomen välillä rajoitetaan erittäin voimakkaasti perjantaista alkaen.

Suomen poliisi kertoi torstaina aloittavansa rajojen valvonnan Uudellamaalla. Toimet liittyvät pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen antamaan asetukseen, jonka mukaan Uusimaa eristetään muista maakunnista koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi.

Poliisin mukaan rajojen sulkeminen on tiedotustilaisuuden jälkeen herättänyt paljon kysymyksiä, joten se on julkaissut sivuilleen yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia rajoitustoimiin liittyen. Uusien rajoitustoimien on määrä astua voimaan huomenna perjantaina ja jatkuvan vähintään kolme viikkoa. Liikkumisrajoitukset koskevat lähtökohtaisesti kaikkia, joilla ei ole erikseen perusteltua syytä liikkua Uudeltamaalta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Uudellemaalle.

Poliisin vastauksia (alla) täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Ketä liikkumisrajoitukset koskevat?

Uudellemaalle saa mennä tai sieltä poistua, jos palaa omalle koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Rajoituksesta voidaan poiketa, jos liikkuminen on välttämätöntä viranomaistoiminnassa, työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi, lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi, lähiomaisen kuoleman vuoksi, lapsen tapaamisoikeuden toteuttamiseksi tai muun painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Vapaa-ajan matkustus on kokonaan kielletty.

Poliisin mukaan jokaisen tulee valmistautua esittämään tarkastuspisteellä riittävä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy liikkumiselle ja Uudenmaan rajan ylittämiselle. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

Ulkomaan ja kotimaan lentoliikenne sallitaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle ilmailulle asetettujen rajoitusten puitteissa.

Tarvitaanko liikkumiseen jonkun tahon myöntämä lupa?

– Ei, mutta se nopeuttaa poliisin tekemää tarkastusta.

Pysähtyykö julkinen liikenne Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä?

– Julkisen liikenteen rajoituksista löydät tietoa liikenneviranomaisten nettisivuilta (esim. lvm.fi, traficom.fi).

Miten rajoitusten noudattamista valvotaan?

– Poliisi tulee valvomaan liikkumisrajoitusta ensimmäisinä päivinä näkyvästi, jotta tietoa asiasta saadaan levitettyä ja ihmiset pystyvät noudattamaan annettuja rajoituksia. Sulut asetetaan Uudellemaalle johtaville teille. Pääväylille ja isoimmille teille tulee ympärivuorokautisia tarkastuspisteitä. Valvontaa jatketaan myös sen jälkeen, mutta päävastuu toimia oikein tässä tilanteessa on kuitenkin jokaisella meillä, riippumatta näkyvästä valvonnasta ja sen määrästä tai siitä, paljonko rajoituksen rikkomisesta voi seurata sakkoja.

– Poliisi voi pyytää liikkumisrajoitusten valvontaan virka-apua toisilta viranomaisilta, kuten puolustusvoimilta.

Mitä liikkumisrajoituksen rikkomisesta voi seurata?

– Liikkumis- ja oleskelurajoitusten valvonnassa sovelletaan poliisin lievempiä toimivaltuuksia, joita ovat neuvot, kehotukset ja käskyt. Poliisi selvittää matkustamisen edellytyksen perusteet ja tarvittaessa neuvoo rajoituksia rikkovaa palaamaan lähtöpaikkaansa sekä tarvittaessa käskee henkilöä poistumaan rajoituksen alueelta.

– Vasta vakavammissa ja piittaamattomissa tapauksissa poliisi tulee käyttämään sakkorangaistusta. Liikkumis- ja oleskelurajoitusten rikkominen on rangaistavaa valmiuslakirikkomuksena joka voidaan käsitellä sakkomenettelyssä, jos se on yksinkertainen ja selvä.

Pystyykö poliisi hoitamaan myös normaalit päivittäiset tehtävänsä?

– Vaikka liikkumisrajoituksia on valvomassa eri vuoroissa useita satoja poliiseja, pidämme edelleen huolta siitä, että kiireelliset hälytystehtävät tulee edelleen hoidettua. Kiireellistä apua tarvitsevia kehotetaan poikkeusoloista huolimatta ottamaan matalalla yhteyttä hätäkeskukseen soittamalla 112.

Minulla on kysyttävää poliisilta, mihin voin ottaa yhteyttä?

– Poliisille tulee tällä hetkellä erittäin paljon ja yksityiskohtaisia kysymyksiä. Emme pysty vastaamaan niihin kaikkiin. Jokaisen tulee miettiä, onko oma liikkuminen välttämätöntä. Vapaa-ajan matkustus on kielletty. Esimerkiksi sairasta läheistä voi kuitenkin liikkua hoitamaan. Poliisi tekee tapauskohtaisen harkinnan liikkumisen välttämättömyydestä paikan päällä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt