Mari-Leena Talvitie: Oulun meriväylä -hankkeen huomioiminen sysää Suomea kasvu-uralle

Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok.) on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvioesitykseen sisältyvästä määrärahasta, joka kohdennetaan Oulun meriväylän syventämiseen.

Hänen mukaansa hankkeen huomioiminen tukee sitä, että Suomi pääsee kestävälle kasvu-uralle.

Hankkeeseen ehdotetaan 12,5 miljoonan euron määrärahaa väylän syventämiseen kymmenestä metristä 12,5 metriin sataman kuljetustehokkuuden nostamiseksi. Tämä vastaa myös aluskokojen voimakkaaseen kasvuun.

Syväväylä vahvistaa pohjoisen yritysten kilpailukykyä. Ruoppaukset suoritetaan vuonna 2018.

– Hankkeen merkitys pohjoiselle on suuri. Samalla on tunnistettava sen suuri merkitys koko maamme viennille ja logistiikalle. Viime vuoden ulkomaankaupan osuus Oulun sataman kuljetuksista oli yli 80 prosenttia, joten merkitys on kiistaton, Mari-Leena Talvitie toteaa.

Hanketta on perusteltu etenkin sahatavaran viennin voimakkaalla kasvulla sekä metsäteollisuuden raaka-aineiden tuonnilla Etelä-Amerikasta ja kaivosteollisuuden rikastekuljetuksilla.

Kommentit