Mari-Leena Talvitie. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Mari-Leena Talvitie: Leskeneläke ei saa olla iästä kiinni

Kansanedustaja esittää yhdenvertaisempaa leskeneläkettä.

Kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok.) on jättänyt lakialoitteen leskeneläkkeen yhdenvertaisuudesta.

Tällä hetkellä Kelan maksamaan leskeneläkkeeseen liittyy ikään ja perhemuotoon liittyviä rajoitteita, jotka asettavat etenkin nuoret lesket eriarvoiseen asemaan.

– Ongelma Kelan maksamassa leskeneläkkeessä on se, että alle 50-vuotias leski, jolla ei ole yhteisiä lapsia edunjättäjän kanssa, ei saa lainkaan leskeneläkettä. Kun puoliso tai avopuoliso kuolee, jokaisella vähintään viisi vuotta avio- tai avoliitossa eläneellä, tulisi olla yhdenvertainen oikeus leskeneläkkeeseen.

– Nyt näin ei ole, toteaa Talvitie tiedotteessaan.

Asia koskettaa joka vuosi satoja nuoria leskiä. Nuorella ja lapsettomalla leskellä on yhtäläinen tarve taloudelliseen tukeen sopeutumisvaiheessa, Talvitie painottaa. Puolison kuolema on usein ennakoimaton kriisitilanne, joka voi vaikuttaa lesken toiminta- ja työkykyyn.

Lisäksi nuori leski voi leskeneläkkeen rajoitusten vuoksi joutua taloudellisiin vaikeuksiin.

– Ikävaiheelle on tyypillistä, että on velkaa eikä juurikaan varallisuutta. Akuutissa kriisissä on todella kohtuutonta, jos joutuu menettämään puolison lisäksi myös kodin ja sitä kautta tutun lähiverkoston, Talvitie sanoo.

Avioliiton solmimisajankohtaan ja kestoon liittyvät rajoitteet eivät tunnista myöskään avoliittojen yleisyyttä. Alle viiden vuoden avioliittoa on saattanut edeltää vuosikymmeniä kestänyt avoliitto. Avopuolisoilla, jotka ovat asuttaneet yhteistaloutta vähintään viisi vuotta, tulisi olla leskeä vastaava oikeus leskeneläkkeeseen, Talvitie ehdottaa.

– Esitän, että asia korjattaisiin niin, ettei leskeneläke ole kiinni iästä tai perhemuodosta, vaan siitä, että takana on vähintään viisi vuotta avio- tai avoliittoa ja että liitto on solmittu ennen kuin edunjättäjä on täyttänyt 65 vuotta.

– Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että jokaisella olisi mahdollisuus Kelan leskeneläkkeen alkueläkkeeseen, joka on 6 kuukauden mittainen, Talvitie selventää.

Perhe-eläkkeen uudistamistyö yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Leskeneläkeoikeuden laajentaminen alle 50-vuotiaille lapsettomille leskille ja avoliitossa eläneille ei Talvitien mukaan ole suuri taloudellinen satsaus eläkeuudistuksen kokonaisuudessa. Keskimääräinen leskeneläke on 575 euroa/kk. Yli puolella leskeneläkkeen saajista eläke on tätä pienempi. Vähennysmekanismin johdosta eläke jää puolen vuoden jälkeen maksuun vain pienituloisimmille.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt