Luonnonsuojelujärjestöjen kampanjointi ihmetyttää – ”mistä näitä väitteitä keksitään”

Kristillisdemokraattien kansanedustajan mukaan metsähallituslain uudistamista on moitittu mitä erikoisimmin perustein.

Keskustelussa metsähallituslaista on kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin mukaan ollut paljon kärjistyneitä mielipiteitä ja väärää tietoa, sekä väärien ennakkokäsitysten varaan rakennettuja uhkakuvia.

– Kaikkein näkyvimpiä ovat olleet monien luonnonsuojelujärjestöjen mielikuvakampanjat, joissa uhkaillaan luonnon riistämisellä, kansalaisomaisuuden myymisellä ja muilla perusteettomilla uhkakuvilla, hän sanoo mielipidekirjoituksessaan sanomalehti Pohjalaisessa.

Suomen luonto säilyy Östmanin mukaan suomalaisten yhteisenä kansallisomaisuutena lakiuudistuksen jälkeenkin.

– Suomen luontoa ei yhtiöitetä. Valtion omistamat maat ja vedet ovat myös tulevaisuudessa valtion omistuksessa ja ohjauksessa, eikä niitä ole oltu missään vaiheessa myymässä. Maa- ja vesiomaisuuden mahdollinen myynti edellyttää jatkossakin eduskunnan päätöksen.

Metsä- ja vesialueiden hallinta ja hoito ovat edelleen Metsähallituksen velvoitteita. Sen tehtävä on Östmanin mukaan jatkossakin hoitaa ja suojella valtion maa- ja vesistöomaisuutta kestävällä tavalla.

– Myöskään yhtäkään Metsähallituksen alaisuuteen perustettavan uuden tytäryhtiön osaketta ei saa lakiesityksen mukaan myydä.

Metsähallituksen uudelleenorganisointi ei aiheuta Östmanin mukaan muutoksia myöskään esimerkiksi luonnon virkistyskäyttöön, jokamiehenoikeuksiin, saamelaisten oikeuksiin tai johda hakkuumäärien kasvattamiseen. Mikään tehtävistä ei muutu eikä alueiden käyttötarkoituksiakaan olla vaihtamassa.

– Ei voi kuin ihmetellä, mistä näitä väitteitä keksitään.

Kommentit