”Kun katupartiolla on jo kielteinen asenne maahanmuuttajiin, mikä on tuotetun turvan laatu?”

Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtajan mukaan sisäisen turvallisuuden tyhjiö pyrkii täyttymään.

Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen kirjoittaa Katupartio-otsikoidussa blogissaan, että ”poliiseja on päivä päivältä vähemmän ja samaan aikaan tehtäviä on enemmän kuin ehditään kunnialla hoitamaan”.

– Kun poliisi ei enää pysty vastaamaan kansalaisten turvallisuustarpeisiin, valvontaan ja järjestyksenpitoon alkaa ilmestyä harrastelijoita. Valtaosin he ovat aivan tavallisia lainkuuliaisia ihmisiä. Joukkoon näyttää kuitenkin kuuluvan myös sellaisia, joiden mieluumminkin pitäisi olla valvonnan kohteina kuin valvojina, hän kirjoittaa.

Suhosen mukaan ”joillakin ryhmittymillä näyttää olevan valmiiksi erittäin kielteiset asenteet maahanmuuttajiin tai muihin vähemmistöihin. Mikä on näistä lähtökohdista ponnistavan tahon tuottaman turvallisuuden laatu ja määrä, sopii kysyä”.

Pakkokeinolaki antaa jokaiselle yleisen kiinniotto-oikeuden. Tähän sisältyy Suhosen mukaan kuitenkin erittäin suuri vaaramomentti.

– Ammattitaidottomalla tilanne voi riistäytyä käsistä. Kiinniotettava ei ole välttämättä valmis suostumaan siviilihenkilön toimenpiteen kohteeksi samalla tavalla kuin se yleensä tapahtuu poliisin toimiessa. Poliisilla on tilanteen vaatima ammattitaito ja välineistö, joilla selvitään myös mahdollisissa hankalissa tapauksissa.

– Täydennyspoliisi, eläkeläispoliisien työllistäminen, katupartiointi. Mistä tämä kaikki kertoo? Päättäjämme ovat hukanneet otteen sisäisestä turvallisuudesta. Homma menee päivä päivältä epätoivoisemmaksi. Turvallisuus kursitaan kokoon tavalla, joka muistuttaa tilkkutäkkiä, Yrjö Suhonen toteaa.

Hänen mielestään poliisin ei pidä itse lähteä tukemaan sen enempää katupartiointia kuin täydennyspoliisiakaan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt