Asiakkaita kauppakeskus Sellon Prismassa Espoon Leppävaarassa 7. lokakuuta. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Kuluttajien luottamus heikkeni edelleen

Kuluttajien luottamuksen rapautuminen jatkui Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa -6,9, kun se syyskuussa oli -5,9 ja elokuussa -5,1. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8.

Lokakuussa kuluttajien kuva Suomen talouskehityksestä oli synkkä. Odotus myös oman talouden lähitulevaisuudesta oli vaisu mutta arvio oman talouden nykytilasta suhteellisen valoisa. Rahankäyttöaikeita kestotavaroiden hankintaan oli kuluttajilla lokakuussa hieman keskimääräistä enemmän.

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksestä synkkeni lokakuussa entistäkin ankeammalle tasolle. Myös pelko omakohtaisesta työttömyydestä tai lomautuksesta kasvoi palkansaajien ja yrittäjien keskuudessa.

Kuluttajien arvio kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina kohosi hieman.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat lokakuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin melko suotuisana säästämiselle, mutta huonona kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle. Kuitenkin lokakuussa moni oli aikeissa ottaa lainaa.

Myös asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla edelleen runsaasti. Lisäksi hyvin moni harkitsi kodin peruskorjaamista ja auton ostoa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. lokakuuta 1 181 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt