X
SULJE MAINOS
Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa Helsingissä. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Koronatartuntojen esiintyvyydellä selvä yhteys virusmäärään jätevesissä

Suomessa hyödynnetään enenevässä määrin koronaviruksen jätevesiseurannan tuloksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kymmenen kuukauden kansallisen seurantajakson aikana koronavirus SARS-CoV-2:n geeniperimää eli RNA:ta havaittiin 79 prosentissa kaikista tutkituista jätevesinäytteistä.

Viruksen RNA:ta havaittiin jätevesinäytteistä 95 prosentin todennäköisyydellä, kun kahden edeltävän viikon koronailmaantuvuus viemäriverkoston alueella oli 36 tapausta 100 000:ta henkilöä kohti.

Sen sijaan RNA-lukumäärän määritys jätevesinäytteistä vaati huomattavasti enemmän koronatapauksia viemäriverkoston alueella. Kaiken kaikkiaan koronaviruksen geenikopioiden lukumäärä pystyttiin määrittämään vain 24 prosentissa kaikista tutkituista jätevesinäytteistä.

Lukumäärätietoa saatiin 95 prosentin todennäköisyydellä vasta sen jälkeen, kun kahden edellisviikon ilmaantuvuus viemäriverkoston alueella oli 223 koronatapausta 100 000:ta henkilöä kohti. Kun koronatapauksia ei edellisten kahden viikon ajalta raportoitu yhtäkään, RNA:ta oli havaittavissa alle yhdessä prosentissa jätevesinäytteitä.

Nyt julkaistu aineisto sisältää jätevesinäytteistä analysoidut SARS-CoV-2:n RNA-kopiolukumäärät, joita on verrattu kymmenen kuukauden ajan elokuusta 2020 toukokuuhun 2021 uusiin ja vahvistettuihin koronatapauksiin vastaavilla viemäriverkoston alueilla. Aineisto kattaa noin 3,3 miljoonaa asukasta, mikä vastaa noin 60 prosenttia Suomen väestöstä.

– Koronaviruksen jätevesiseurannan kansallinen kattavuus Suomessa on erittäin hyvä, kertoo THL:n johtava asiantuntija Tarja Pitkänen.

Jätevesipohjainen tartuntatautien seuranta tuottaa kustannustehokkaasti tilannekuvaa tukevaa tietoa koronapandemian etenemisestä väestötasolla.

Tartuntatautien ympäristöseurannan kehittämiseen paneutuneet THL:n COVID-19-työryhmän jäsenet ovat nyt julkaisseet tiedeyhteisölle suunnatussa preprint-julkaisussa koronaviruksen jätevesiseurantahavaintonsa. Havainnot kattavat lähes 700 puhdistamattoman jäteveden kokoomanäytettä 28 jätevedenpuhdistamolta Suomessa.

Suomessa hyödynnetään enenevässä määrin koronaviruksen jätevesiseurannan tuloksia, jotka ilmaisevat paikallisella ja kansallisella tasolla koronatartuntojen ilmaantuvuutta. Jäteveden SARS-CoV-2:n RNA-lukumäärän määrittäminen on tehokas seurantamenetelmä, joka ei riipu mahdollisista muutoksista kliinisissä testausstrategioissa tai yksilöiden halusta hakeutua koronatestiin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt