Aloittaneista yrityksistä osakeyhtiöitä on vain alle puolet. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Korona ei juuri vaikuttanut yritysten aloittamiseen

Kesäkuussa yrityksiä aloitti jopa hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.

Koronapandemia ei keväällä juurikaan vaikuttanut yritysaloituksiin. Huhti−kesäkuussa aloittaneiden yritysten määrä laski vuodentakaisesta vain kaksi prosenttia 8 375 yritykseen. Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa yrityksiä aloitti jopa hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.

Määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa sekä rakentamisen ja kaupan toimialoilla. Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten määrä kasvoi Lapin maakunnassa. Sen sijaan Keski-Pohjanmaalla aloittaneiden yritys määrä väheni neljänneksen.

Aloittaneista yrityksistä 52 prosenttia oli liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä ja 44 prosenttia osakeyhtiöitä.

Tammi−maaliskuussa toimintansa lopetti 8 675 yritystä, mikä oli 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Vastaava lopetusaalto nähtiin Tilastokeskuksen mukaan myös viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Määrällisesti eniten yrityksiä lopetti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla. Suhteellisesti eniten lopetukset lisääntyivät koulutuksessa, taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialalla sekä muussa palvelutoiminnassa.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla. Suhteellisesti kasvua oli vuodentakaisesta eniten Keski-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt